Robert Bylica

Radny SWM i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Wojwództwo Małopolskie

Polityk, samorządowiec. Radny Wojewódzki w kadencji 2018-2023. W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu.