Smog and emissions from the municipal sector

For years, we thought that we are poisoned primarily by exhaust fumes and smoke rising from high chimneys of industrial plants. And although these emission sources cannot be ignored, they are not responsible for the disastrous air quality in Poland today. The problem is with the way we heat our homes. More specifically: the problem is the so-called so-called `` so-called '' boilers and stoves, into which we too often throw the cheapest, and therefore the most sulphated and harmful fuel. It is often poor-quality coal, wet wood, or - even worse - garbage. It is hardly surprising that in the winter season many towns are enveloped in gray, suffocating fog. We can no longer ignore it. It is worth remembering that when fighting smog, we care not only about our health, but also about a higher standard of homes, better heating and reducing the phenomenon of energy poverty, which hundreds of thousands of households in Poland are still struggling with.

 

List of articles

Billions to fight smog under new rules

Funding of up to PLN 135 000 is now available for the replacement of an old, high-emission heating source and the thermal modernisation of a single-family residential building. In addition, you can get up to PLN 1,200 in subsidies towards the cost of carrying out an energy audit of the building. The highest amount of subsidy will go to those who also decide on comprehensive thermo-modernisation of the building, i.e. e.g. insulation or replacement of window frames leading to a reduction in the demand for usable energy necessary to heat the building.

Data dodania: 23.05.2023 r.

The fight against smog is consistent, but still too slow

Improving air quality, replacing sources of heating and supporting poor people who face the problem of energy poverty - these are some of the most important goals for the coming years. It will be necessary to accelerate thermo-modernization activities, improve government support programs, further educate the public and involve even more local authorities.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Green revolution on roofs - the necessary development of pro-consumer energy

Powodzenie programów tj. "Mój Prąd" udowadnia, że proste i odpowiednio zaprojektowane instrumenty wsparcia przekładają się na spektakularny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Niezbędna jest kontynuacja dotychczasowych programów, uelastycznienie instrumentów pomocowych i zapewnienie ciągłości dofinansowań.

 

Data dodania: 19.04.2021 r.

The development of heating networks in less urbanized areas is necessary for air and climate quality

System heat should play a greater role in rural areas where scattered buildings and individual heating sources dominate. It is necessary to strategically plan and remove formal obstacles to develop a network as well as financial support for heating plants in smaller towns.

Data dodania: 19.04.2021 r.

How do we heat our houses? - THE MAIN RESULTS OF THE STATISTICAL RESEARCH INVOLVING SINGLE-FAMILY HOUSES IN POLAND

Heating of residential buildings is the main source of air pollution in Poland. Burning coal and wood in boilers to heat residences is emitting excessive smog-causing pollution, especially old-type boilers, which are characterised by high emissions. On a national scale, the annual emission from this type of equipment is responsible for 52% of PM2.5 dust and 91% of carcinogenic benzo[a]pyrene. This means that the air in Poland will not improve, unless we get rid of this type of heating. The latest research carried out by the Polish Smog Alarm and the Institute of Environmental Economics  on a representative sample of 1,000 single-family houses shows that something is starting to change and the inhabitants of Poland, albeit slowly, are moving away from heating their homes with these kinds of smog-causing boilers.

Data dodania: 21.04.2021 r.

A thorough understanding of smog is the way to effective action!

Despite years of research and measurement, we still know too little about the mechanisms that cause smog. Today’s air monitoring system fulfils its main tasks: it informs residents of exceedances in the permissible concentrations of particulate matter, provides data for statistical purposes, and the resulting findings have legal consequences. But it does not provide answers to the questions: why is smog still with us? Will we ever be able to get rid of it? Is smog really just a local problem for local authorities? What are the real limits to preventing smog? Specialised modern research instruments are needed to answer these questions. It is therefore necessary to strengthen cooperation between the research and development community and institutions responsible for air monitoring in order to expand existing measurement tools. Then the fight for clean air will be effective and successful.

Data dodania: 20.04.2021 r.

Eco-friendly and economical single-family construction – we need to revalue thinking about "constructing" houses

Promoting wooden construction, which perfectly meets the challenges of the circular economy (CE), is not enough today. When planning buildings that will be comfortable to use, and, at the same time, consider the growing environmental requirements, you must think of each of them as a high-quality product. It is supposed to be a well-thought-out solution that reflects not only megatrends, but also involves the available technological possibilities. In addition, we should think about the synergy of housing construction and electromobility, which should be integrated with each other so as to create a specific energy micro-ecosystem. For this reason, it is necessary to build a broad awareness of the individual investor and encourage it to pay attention to the expenses related to the monthly maintenance of the building, and not only capital expenditure.

Data dodania: 23.04.2021 r.

Ecological modular construction as a hope for a green future

For generations, the innovative economy has been an essential component of European prosperity. Competition in this field is very strong and maintaining Europe's position in this area requires flexibility, a coherent vision regarding, inter alia, regulation, financing, business profitability, education and social mindset, stimulating future solutions and branches of the economy. Effective long-term policy and responsible risk management require systemic thinking. In the case of the European Union, it is a policy orientation towards the depletion of fossil fuels, the efficient use of energy and other resources, and the protection of natural capital and environmental services, in a way that stimulates the creation of innovative workplaces and improves the quality of life.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Solar photovoltaic (PV) energy system for multi-family housing - Is it a new construction trend?

When we think about the development of solar energy in Poland, through the eyes of our imagination we see countless single-family houses, the owners of which, invest in photovoltaic systems due to rising electricity prices and the possibility of obtaining funding. 

Statystyki nie pozostawiają złudzeń: coraz więcej polskich domów jednorodzinnych decyduje się na założenie paneli fotowoltaicznych na swoich dachach czy wiatach samochodowych, a firmy zajmujące się ich montażem pojawiają się jak grzyby po deszczu. Trudno się dziwić. Dodatkowe dofinansowanie, samowystarczalność, niższe koszty czy makroekonomiczne realia inflacyjne - to tylko przykładowe argumenty stojące za podjęciem takiego wyboru inwestycyjnego. Warto tu zaznaczyć, że w Polsce proces instalacji paneli rzadko przebiega równolegle do procesu budowy. Częściej decyzja podejmowana jest długo po zakończeniu prac budowlanych, jako dodatek instalowany “post factum”. 

Wystarczy jednak spojrzeć na inne kraje, by wcale tak nie musi być, a panele zaczynają się coraz częściej pojawiać w inwestycjach deweloperskich, zwłaszcza wśród firm, które chcą być być pionierami na tym rynku i wyprzedzać konkurencję. 

Jakie argumenty stoją za tym, że deweloperzy decydują się na taką inwestycje? Na plus zaliczyć można chociażby małe koszty eksploatacji i niższe rachunki: nie tylko pojedynczego lokalu mieszkalnego, ale i całego osiedla oraz części wspólnych. Energia produkowana przez panele fotowoltaiczne jest bowiem nie tylko ekologicznym rozwiązaniem, ale też przekłada się na oszczędności, np. niższe koszty ogrzewania części wspólnych budynków, zapewnia pracę wind, klimatyzacji, bram, a także pozwala na oświetlenie korytarzy, garaży czy klatek.

Ekologia już od deski kreślarskiej

Deweloperzy już na etapie planowania inwestycji powinni przewidywać położenie paneli fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę nie tylko kwestie estetyczne, ale także skierowanie dachów budynków w odpowiednią stronę, aby poszczególne panele były jak najwydajniejsze. 

Nie bez znaczenia pozostają także ściany zewnętrzne, które - jeżeli zostaną skonstruowane z zamysłem pełnienia funkcji powierzchni poboru energii słonecznej - potrafią zapewniać zmniejszenie straty ciepła nawet o 1/3 w stosunku do ścian konwencjonalnych. 

Specjalne ściany zewnętrzne z elementami fotowoltaicznymi zmniejszają stratę ciepła nawet o 1/3 w stosunku do ścian konwencjonalnych

Takim rozwiązaniem jest instalacja BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics), czyli zastępowanie tradycyjnych materiałów budowlanych elementami fotowoltaicznymi. Jest to dużo łatwiejszy i efektywniejszy sposób niż zakładanie paneli na już istniejących dachach. W tym przypadku możliwe jest użycie gotowego dachu złożonego ze zintegrowanych paneli fotowoltaicznych, będących alternatywą dla tradycyjnych paneli, a zarazem estetyczną i niekonwencjonalną płaszczyzną. 

Jest to inteligentne rozwiązanie, które inwestor musi uwzględnić i zaplanować już na etapie projektu. Co prawda jego wdrożenie wiąże się z większymi kosztami na pierwszych etapach inwestycji, gdy konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów, ale koszty te w dłuższej perspektywie rekompensują korzyści związane ze zmniejszeniem opłat czynszu czy rachunków za prąd. 

Mimo tych niewątpliwych i mierzalnych korzyści rynek paneli na osiedlach mieszkaniowych w Polsce wciąż jest mało rozwinięty w porównaniu z innymi krajami, stawiającymi sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej. 

Przewaga bloku nad domem?

Dlaczego powinniśmy więc stawiać na OZE w budownictwie mieszkalnym, a nie domach wolnostojących? Decydujący jest tu przede wszystkim efekt skali, który można osiągnąć na dużych i równych powierzchniach, jakie są typowe dla budownictwa wielomieszkaniowego. 

Problemem wciąż pozostają jednak uregulowania prawne, które powinny umożliwiać proste i klarowne współużytkowanie i dystrybuowanie energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na współdzielonych dachach. Czy ostatnia nowelizacja ustawy jest wystarczającym krokiem w tę stronę? Z czasem ocenią to sami konsumenci.

Osobną kwestią pozostaje też zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej, w której byłaby magazynowana nadprodukcja wytworzonej energii. W tym przypadku konieczne jest, by najwięksi państwowi dostawcy energii elektrycznej stworzyli system, który zachęcałby do podejmowania wielostronnych umów z całymi osiedlami mieszkaniowymi. Oprócz dobrej woli potrzebna też będzie odpowiednia infrastruktura. Popularnym rozwiązaniem stosowanym w innych krajach jest zawiązanie spółdzielni energetycznej. Funkcjonują one na szeroką skalę np. w Austrii, a szczególnie w Wiedniu, który jest świetnym przykładem korzyści płynących dla wszystkich z takiego partnerstwa.

Dobre wzorce z zagranicy 

Jednym z krajów, który mocno promuje wzrost udziału energii słonecznej w całkowitym zużyciu jest Wielka Brytania. Według badań rządowych 70% populacji Wielkiej Brytanii popiera inwestycje w energię słoneczną. Rozwiązania z zakresu BIPV są tu kluczowe, bo to właśnie domy w Wielkiej Brytanii są drugim co do wielkości źródłem emisji dwutlenku węgla. 

Chociaż istniejące domy można lepiej izolować lub poprawić ich wydajność energetyczną m.in. dzięki panelom słonecznym czy bateriom, to Wielka Brytania zdecydowanie stawia jednak na stosowanie paneli w nowym budownictwie. U podstaw tej polityki leży założenie, że rewolucja w rozproszonej sieci energetycznej powinna zacząć się właśnie od deweloperów. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami widać też po stronie konsumentów. 

Badanie przeprowadzone przez Eco2Solar wykazało, że 15% potencjalnych nabywców nowych obiektów budowlanych oceniło panele słoneczne jako jedną z najbardziej atrakcyjnych cech potencjalnego mieszkania, a ich obecność lub brak wpłynąłby na decyzję o zakupie.  

Nic dziwnego, biorąc pod uwagę jak doświadczony i silnie rozwinięty jest ten segment rynku w Wielkiej Brytanii, krajach zachodnich UE czy krajach skandynawskich. To pozwala też deweloperom oraz producentom BIPV konstruować takie projekty, które swoim futurystycznym wyglądem przykuwają uwagę potencjalnego nabywcy. Moduły przewidziane w fazie projektowej mogą stworzyć jednolitą, spójną powierzchnię bez widocznych profili, co przełoży się na nowoczesny i harmonijny wygląd. 

Inne środki, takie jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych i inteligentne gniazda wtykowe, również są wysoko oceniane, ale panele słoneczne zapewniają bezpośrednie korzyści pieniężne, wytwarzając bezpłatną energię elektryczną i znacznie obniżając rachunki za energię. Takie możliwości daje chociażby zastosowanie zintegrowanego systemu mocowań, który czyni inwestycję jeszcze bardziej opłacalną. Rząd Wielkiej Brytanii opracował m.in. dziesięciopunktowy plan na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej, obejmujący cel budowania bardziej ekologicznych budynków wielomieszkaniowych poprzez budowanie przyszłych bloków tak, aby były gotowe do zerowej emisji dwutlenku węgla i miały o 75-80% niższą emisję dwutlenku węgla, niż te zbudowane zgodnie z standardami obecnie stojących budynków w Zjednoczonym Królestwie.

Celem UK jest zmniejszenie emisji CO2 nawet o 80% w nowym budownictwie.

W kontekście inwestycji w energetykę słoneczną często zarzuca się, że przy polskiej długości geograficznej ma to ograniczoną opłacalność. Jednak projekty stawiające na pozyskanie energii z paneli słonecznych z powodzeniem realizują amerykańscy inwestorzy w okolicach Salt Lake City, borykającym się z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza. Powstają tam osiedla całkowicie zasilane energią słoneczną. Co więcej nadmiar energii jest przechowywany na przyszłe potrzeby mieszkańców. Jest ona wykorzystywana do ogrzewania i na potrzeby poruszania się pojazdami elektrycznymi, co powoduje drastyczną i bardzo pożądaną redukcję lokalnych emisji. Domowe jednostki magazynujące są połączone w sieć z systemami fotowoltaicznymi, tworząc wirtualną elektrownię, która w godzinach największego poboru energii odciąża sieć energetyczną.

Kolejnymi ciekawymi rozwiązaniami może pochwalić się Dania. Gate21 to organizacja mająca uczynić Danię wiodącym regionem na świecie pod względem ekologicznej transformacji. Na uwagę zasługuje jej projekt ,,Aktywne dachy i elewacje”. Jest on skierowany do sektora mieszkalnictwa socjalnego (przez co łączy cele klimatyczne i społeczne) i ma na celu rozpowszechnianie skutecznych, rentownych i zintegrowanych z budynkiem rozwiązań fotowoltaicznych. Mogą one przybrać dwie postacie: zintegrowanych modułów fotowoltaicznych z budynkami w rozwiązaniach dachowych lub w ramach projektów generalnej renowacji i nowych konstrukcji. Duński projekt zakłada zainstalowanie łącznie 2,6 MWp w spółdzielniach mieszkaniowych. 

 Drugim projektem jest ,,Aktywny dom” - skierowany jest do profesjonalnych deweloperów i ma na celu promowanie rozpowszechniania rozwiązań w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Partnerstwo projektowe polega na opracowaniu zindywidualizowanych architektonicznie i opłacalnych rozwiązań, które całkowicie lub częściowo zastąpią tradycyjne pokrycia dachowe i materiały elewacyjne, będące integralną częścią ogólnej koncepcji przyszłej budowy. Proponowane, przykładowe rozwiązania są prezentowane na dużych nowych budowach i remontowanych budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Nacisk kładziony jest na oszczędność energii i sprawdzoną wydajność zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami budownictwa typu Active House. 

Pionierzy na polskim gruncie

W Polsce także zaczynają nieśmiało powstawać pierwsze inwestycje, które będą czerpać energię z własnych paneli fotowoltaicznych, a także stosować idę ESG  - ekologia, społeczne zaangażowania i ład korporacyjny. Przykładem takiego osiedla może być Osiedle Wojszyckie Alejki budowane przez ROBYG WPB czy też spółka Agrobex, która poszerzyła swoją działalność i rozpoczęła budowę budynków wielorodzinnych, mających na dachach panele słoneczne. W ramach osiedla Nowe Zegrze, zamontowano 274 panele fotowoltaiczne. Kolejni duzi gracze także zaczynają wkraczać na ten rynek. Firma Echo Investment ogłosiła nawiązanie współpracy z dostawcą energii Veolia. W ramach umowy między firmami ma zostać zaprojektowana i powstać pilotażowa instalacja paneli fotowoltaicznych PV pozwalająca wytwarzać energię elektryczną w miejscu jej użytkowania.

Aż 88% osób zadeklarowało, że trend eko w budownictwie mieszkaniowym jest dla nich atrakcyjny przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Polscy deweloperzy, chcący wpisywać się w ogólnoświatowe trendy ekobudownictwa mieszkaniowego, już na etapie planowania inwestycji powinni myśleć o umieszczeniu paneli wkomponowanych w architekturę osiedla. To jest właśnie trend, w którego stronę powinni podążać w najbliższych latach, żeby sprostać wymaganiom swoich klientów – mówi Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Warta nadmienienia jest też obecność w Polsce producenta BIPV, który dla rozwoju energii słonecznej w sektorze deweloperskim jest niezbędny. Mowa tu o firmie ML System, która zatrudnia niemal 200 osób, a zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027 należy do grona kluczowych producentów tego typu instalacji na świecie. 

Polska branża deweloperska jest świadoma konieczności zastosowania rozwiązań proekologicznych w swoich inwestycjach, bo świadomi tego zaczynają być także jej konsumenci. W polityce energetycznej na ten moment posiadamy trzy priorytety - zapobieżenie przewidywanym wzrostom cen prądu, strategiczne bezpieczeństwo dostaw energii oraz transformację energetyczną. Budownictwo wielomieszkaniowe i koncepcja współdzielenia farm energii realizuje każdy z tych trzech celów. Dzięki większym powierzchniom pozwala ekonomiczniej wytwarzać energię (ponadto energię „czystą”, a więc niewymagającą dodatkowych opłat). Po drugie przyczynia się do rozproszenia sieci, a tym samym sprawia, że jest ją trudniej uszkodzić (a wręcz jest to niemożliwe). Po trzecie należy do odnawialnych źródeł energii, a tym samym przybliża nas do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jak widać, deweloperzy też mają w tym swoją ważną rolę do odegrania.  

Tekst przygotował Polski Związek Firm Deweloperskich
Tytuł, lead i śródtytuły opracowała Redakcja TOGETAIR

Data dodania: 20.04.2021 r.

Mazovia has a recipe for clean air

Fighting smog and freeing the inhabitants of Mazovia from the negative impact of harmful substances that circulate in the air is one of the most important tasks that the voivodeship authorities have set for themselves for the coming years. Although the fight against smog is more like a marathon than a sprint, it does not mean that we have to wait for years to improve air quality. Examples of actions taken by Mazovia show that the results can be achieved in a shorter time perspective. What has to be done is to act consistently, decisively and involve the widest possible group of stakeholders in the fight: from non-governmental organizations, municipal authorities, to the inhabitants themselves.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Małopolska fights for free breathing

How to dispel the grey, poisonous fog that envelops many Polish towns during the heating season? The authorities of Malopolska not only have a plan, but also the knowledge and experience to finally crack down on smog - with consistent work - in the next few years . Their example shows that fight against smog should not and does not have to end with slogans, but can translate into some real improvement of the air residents breathe.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Assessing the role of the chemical composition of particulate matter and its impact on air quality and climate in urban and non-urban areas

Deterioration in air quality and increased damage to ecosystems caused by emissions and subsequent depositions of pollutants are one of the main environmental problems. Of the various substances, particulate matter (PM) affects the environment most comprehensively, due to the diversity of emission sources and formation mechanisms, and the resulting variation in chemical composition and particle size. In recent years, particular attention has been paid to fractions of fine particulate matter - PM2.5 and PM1 (particles with aerodynamic diameter ≤ 2.5 μm and 1.0 μm, respectively), primarily because of the health effects they may cause. Moreover, fine particles are capable of persisting in the air for a long time, are carriers of various hazardous substances, and affect climate, ecosystems, materials, and visibility.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Improvement in building energy efficiency will not take place without the appropriate tools

BGK's mission is to support the sustainable socio-economic development of Poland. This is the philosophy that motivates us and our mission, being one of our business strategy pillars for the years 2021-2025. In practice, it translates into numerous support instruments which serve residents, local governments, and businesses, bringing us closer to achieving the Sustainable Development Goals.

Data dodania: 20.04.2021 r.

Energy poverty in the face of environmental challenges

According to estimates to date, Polish families incur relatively high costs of obtaining energy in relation to their income, which makes the problem of energy poverty, i. e. the inability to meet basic energy needs in the place of residence without having to lower basic standards of biological and social functioning of household members, not a marginal problem. In turn, energy-poor households have a significant impact on the air quality in their neighborhood, as they often use old stoves, low-quality fuels, and even garbage to heat their homes. Although the government is taking steps to tackle the issue of smog, some of the measures undertaken to protect the air quality may at the same time contribute to the growing problem of energy poverty. It is therefore necessary to implement such public policy instruments that would aim at greater environmental protection while mitigating the phenomenon of energy poverty.

Data dodania: 19.04.2021 r.