Susza, marnotrawstwo wody i ekstremalne zjawiska pogodowe

Polska sucha jak Egipt. Choć trudno w to uwierzyć, to statystyki nie pozostawiają złudzeń. Na jednego mieszkańca Polski przypada prawie 3 razy mniej wody, niż wynosi unijna średnia. Co gorsza, wraz z postępującym ocieplaniem się klimatu, może jej brakować coraz bardziej. Już dziś niektóre regiony kraju zagrożone są pustynnieniem. Wiedzą to rolnicy, którzy mierzą się z suszą już praktycznie każdego roku. Problem braku wody widać też, gdy spojrzymy na utrzymujący się w sezonie letnim niski stan polskich rzek. Wody zaczyna też brakować w miastach. Dlatego dziś każda kropla jest cenna. I niech tak pozostanie. Kluczowe, by nie było jej tak mało, że każda kropla będzie już na wagę złota. To zależy już od nas. 

 

Spis artykułów

O wiele czystsza woda, powietrze i gleba. NCBR pokazuje, jak osiągnąć ten cel

Nie musimy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ani zatruwać środowiska naturalnego. Seria 9 przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu udowodni, że gospodarka, której bliska jest troska o zdrowie nasze i naszej planety, znajduje się jak najbardziej w naszym zasięgu. Realizacja nowatorskich projektów jest możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

Data dodania: 19.05.2022 r.

Marnotrawstwo wody. Jest źle. Ale prawdziwy kryzys dopiero przed nami

Na mieszkańca Polski przypada trzy razy mniej wody niż wynosi średnia europejska. Jednocześnie codziennie marnujemy ten cenny zasób. Trwonimy go w przemyśle, rolnictwie i mieszkaniach. To zła wiadomość, biorąc pod uwagę, że w nadchodzących latach – na skutek nasilających się zmian klimatu i wzrostu temperatury - czekają nas też częstsze i silniejsze susze. Czy ten proces można wyhamować lub chociaż złagodzić jego negatywne konsekwencje? Czy przyjdzie się nam przyzwyczaić do braku wody po odkręceniu kurka? 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Zatrzymać wodę. Jaką rolę w przeciwdziałaniu suszom i powodziom odgrywają lasy?

Trwają prace nad rządowym planem przeciwdziałania suszom. Poważny i narastający problem deficytu wody, od lat zaprzątający głowy ekspertom -  choć tylko w zakresie retencji leśnej - jest jednym z czołowych programów realizowanych przez Lasy Państwowe. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Co zrobić, by woda nie stała się dobrem deficytowym?

Czy w najbliższej przyszłości zabraknie nam czystej wody pitnej? Na ile jest to realny scenariusz? O wyzwaniach w zarządzaniu wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w obliczu zmian klimatu. 

Data dodania: 12.04.2021 r.

Oczyszczalnia przyszłości kolejnym krokiem do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Transformacja realizowana w ramach Europejskiego Zielonego Ładu kojarzy się powszechnie z rozbudową odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. To technologie zajmujące kluczowe miejsce w tym planie, jednak stanowiące tylko jego część. Zielona przyszłość to potrzeby nie tylko w zakresie energii, a konieczność układania gospodarki „na nowo” jako odpowiedzi na fundamentalne potrzeby ludzkie, takie jak choćby zapewnienia żywności, przysłowiowego „dachu nad głową”, czy czystych wody i powietrza.

Data dodania: 12.04.2021 r.

„Moja woda” – realne wsparcie dla lokalnej retencji wody

Program „Moja woda” firmowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego druga edycja właśnie ruszyła, służy wspieraniu tzw. małej retencji, czyli lokalnemu gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach. Został zbudowany na wzór wcześniejszych programów z obszaru energetyki („Mój prąd” i „Czyste powietrze”) jako odpowiedź na narastający z każdym rokiem problem braku wody. Wcześniej takie powszechne, ogólnodostępne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców domów jednorodzinnych dofinansowania mające zachęcić do inwestycji w małe, lokalne zbiorniki, nie istniały. Program „Moja woda” miał tę lukę wypełnić.

Data dodania: 15.04.2021 r.

Zasoby wodne w procesie zrównoważonego zarządzania

Naukowcy związani z badaniem klimatu podkreślają, że jednym z głównych skutków zmiany klimatu jest zakłócenie obiegu wody. Znaczna część wpływu zmian klimatycznych jest odczuwalna poprzez zmienność dostępności wody, zmieniające się rozkłady opadów atmosferycznych, zwiększające się prawdopodobieństwo wystąpienia suszy i powodzi. Działania w zakresie gospodarki, w tym rolnictwa zależy w znacznej mierze od systemów hydrologicznych. Ważne jest, aby zrozumieć wpływ, jakie zmiany klimatyczne mają (i będą miały) na zasoby wodne, zaopatrzenie w wodę pitną, warunki sanitarne, produkcję żywności i energii, co warunkuje dostęp do niezbędnej ilości wody o odpowiedniej jakości w określonym czasie. Tylko właściwa interpretacja wieloletnich zmian odpływu obejmująca dobrą znajomość badanego obszaru oraz wiedzę o charakterze i skali ingerencji człowieka w stosunki wodne zapewni wiarygodną ocenę zasobów wodnych będącą podstawą zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Naukowcy związani z badaniem klimatu podkreślają, że jednym z głównych skutków zmiany klimatu jest zakłócenie obiegu wody. Znaczna część wpływu zmian klimatycznych jest odczuwalna poprzez zmienność dostępności wody, zmieniające się rozkłady opadów atmosferycznych, zwiększające się prawdopodobieństwo wystąpienia suszy i powodzi. Działania w zakresie gospodarki, w tym rolnictwa zależy w znacznej mierze od systemów hydrologicznych. Ważne jest, aby zrozumieć wpływ, jakie zmiany klimatyczne mają (i będą miały) na zasoby wodne, zaopatrzenie w wodę pitną, warunki sanitarne, produkcję żywności i energii, co warunkuje dostęp do niezbędnej ilości wody o odpowiedniej jakości w określonym czasie. Tylko właściwa interpretacja wieloletnich zmian odpływu obejmująca dobrą znajomość badanego obszaru oraz wiedzę o charakterze i skali ingerencji człowieka w stosunki wodne zapewni wiarygodną ocenę zasobów wodnych będącą podstawą zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Śnieg – coraz bardziej brakujące ogniwo ekosystemu

Natura jest pełna cudów. Przykładem może być magiczne połączenie jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru, które przybiera wielorakie, niezwykle ważne dla przyrody postaci. Jednym z nich jest śnieg, którego rolę zaczynamy dostrzegać dopiero, gdy coraz częściej go brak.

Data dodania: 09.04.2021 r.

Wiosna 2020 witała nas katastrofalną suszą. W tym roku wody nie powinno zabraknąć

Tegoroczna wiosna nie wita nas suszą. Na polach uprawnych glebie nie powinno brakować wody. Oczywiście ciągle mamy deficyt wody w Polsce centralnej, ale i tam sytuacja się poprawiła. Dokładnie rok temu o tej porze mieliśmy całkowicie inną sytuację – zagrażała nam katastrofalna susza, a rośliny już na początku wegetacji zmagały się z brakiem uwilgotnienia.

Data dodania: 13.05.2021 r.

Najważniejsze wyzwania gospodarki wodnej w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat

Gospodarowanie wodami należy rozpatrywać zarówno w aspekcie potrzeb człowieka, jak i środowiska przyrodniczego, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z takimi założeniami realizowane są kompleksowe działanie Wód Polskich, będących głównym administratorem wód w naszym kraju.

Data dodania: 13.05.2021 r.