logo tga

POLSKI MULTIMEDIALNY

Raport Klimatyczny

Raport Klimatyczny TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznej premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.

Michał Kurtyka

Minister Klimatu

Tomasz Urynowicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Rafał Antczak

Wiceprezes Zarządu PKO BP

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny UN Global Compact

Andrzej Guła

Polski Alarm Smogowy

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

prof. Jerzy Lis

Rektor AGH

  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film

#TOGETAIR

W nowej, unikatowej multimedialnej formie w Raporcie przedstawione zostały rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców.
Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoliło nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę środowiska z makro i mikro perspektywy, ale również ustalić priorytety na nadchodzące lata, takie jak min. transformacja energetyczna, uporządkowanie rynku odpadowego, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, uporanie się ze skutkami zmian klimatu.

odtwórz film

Działania
w regionach

odtwórz film

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2020

Pierwsza edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbyła sie w czerwcu 2020.