Sprawiedliwa transformacja

Neutralność klimatyczna – to cel, który postawiła przed sobą UE. Redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie nie lada wyzwaniem dla całej Wspólnoty. Jaką drogę powinniśmy  wytyczyć dla górnictwa, całego sektora energetycznego i regionów, które dziś wciąż mocno opierają się na użyciu węgla? Jak zazielenić Śląsk, nie grzebiąc tamtejszego rynku pracy i nie wywrócić całej gospodarki do góry nogami? To zadania na nadchodzące lata. A także sprawdzian dla Polski, czy potrafimy wdrożyć ambitne plany transformacji krajowej energetyki i sukcesywnie, ponad podziałami, budować fundamenty nowoczesnej, niskoemisyjnej gospodarki?

 

Spis artykułów

TAURON wspiera dobre nawyki energetyczne.
Jest nowe narzędzie

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W ramach nowej kampanii TAURON uruchomił kalkulator online, dzięki któremu każdy może porównać swoje zużycie prądu ze średnim zużyciem w swojej miejscowości i w innych regionach.

Data dodania: 15.06.2023 r.

Koszty dekarbonizacji będą wysokie. Ale konsekwencje zaniedbań jeszcze wyższe

Zatwierdzona na początku lutego 2021 r. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. jeszcze przed publikacją pełnego dokumentu wywołała duży odzew w debacie publicznej. Obok planu istotnego zmniejszania udziału węgla w energetyce, zastępowanego stopniowo przez odnawialne źródła energii, energię jądrową oraz gaz, wiele uwag wywołał szacunkowy koszt transformacji energetycznej, który według dokumentu wynieść ma ok 1,6 bln złotych.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Węgiel – czarne złoto czy czarna rozpacz?

Węgiel (zwłaszcza ten kamienny) przez lata uważany był za fundament rozwoju polskiej gospodarki i energetyki. Dzięki potężnym zasobom tego surowca, Polska była w stanie rozwinąć przemysł ciężki (przede wszystkim metalurgiczny) i zbudować szeroki park elektrowni. Sektor energetyczny rozwinął się również ze względu na liczne pokłady węgla brunatnego – złoża położone w centralnej części kraju umożliwiły budowę największej elektrowni na węglu brunatnym w Europie, czyli Elektrowni Bełchatów. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Polska zielona prawica – brakujący i niezbędny sprzymierzeniec w walce o klimat

Następne lata będą dla Polski czasem forsownej i głębokiej transformacji energetycznej. Oznaczać to będzie przerzucenie części kosztów na społeczeństwo. Rząd prawicowy, który chce minimalizować sprzeciw obywateli w tym zakresie, powinien postawić na promocję idei zielonego konserwatyzmu. Inaczej ochrona środowiska pozostanie domeną ruchów lewicowych.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Energiewende – niemiecki plan między ekologią a polityką

Analizując wyzwania, przed jakimi stoi Polska w ramach swej transformacji energetycznej, warto dostrzec, jak proces ten został rozegrany przez Niemcy. Berlin potraktował bowiem przebudowę swojej energetyki jako szansę na rozszerzenie swoich wpływów gospodarczych oraz politycznych w Europie.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Jak zerwać z wizerunkiem zacofanego "coal state"? Lekcja niemieckiego PR-u

Polska, dokonując swojej transformacji energetycznej powinna zadbać nie tylko o techniczny przebieg tego procesu, ale również o odpowiednią warstwę wizerunkową. Potrzebujemy polskiego modelu Energiewende do rozbudowy przemysłów strategicznych dla gospodarki

Data dodania: 30.03.2021 r.

Zielony zwrot polskich spółek

Tworzona obecnie polityka klimatyczna Unii Europejskiej znana jako Europejski Zielony Ład prowadzić będzie do gruntownego przemodelowania życia gospodarczego Starego Kontynentu. Dotyczy to przede wszystkim spółek działających w sektorach najbardziej wystawionych na zmiany, czyli np. w energetyce. Niektóre z tych podmiotów już teraz wdrażają własne strategie proklimatyczne, przygotowując się na nowe unijne regulacje.

Data dodania: 13.04.2021 r.

Banki mogą uczynić świat bardziej zielonym. Trendy dopiero się rodzą

Truizmem jest, że w systemie wolnorynkowym bardzo wiele zależy od banków. To one są sędzią, który rozstrzyga na temat ryzyka i podejmuje wyroki, dotyczące finansowania inwestycji oraz konsumpcji. Mogą również wpłynąć na wybory klientów, np. w sprawie ekologicznych rozwiązań.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Nie ma bezpieczeństwa energetycznego bez współpracy międzynarodowej

Typowa definicja bezpieczeństwa energetycznego jest dość prosta: jest to dostępność odpowiednich dostaw energii (paliw, elektryczności, ciepła) po przystępnych cenach. Nim do niej przejdziemy, spójrzmy na bezpieczeństwo energetyczne z perspektywy czasu. Nie ulega wątpliwości, że stan bezpieczeństwa energetycznego obecnie jest skutkiem strategicznych decyzji i inwestycji z odleglej przeszłości, sięgającej od jednej do kilku dekad, bo taki jest cykl budowy i życia aktywów paliwowo energetycznych. Upływu czasu wymaga także przywrócenie bezpieczeństwa po jego utracie, bo na ogół wiąże się to z inwestycjami. Tocząca się transformacja energetyczna sprawia, że decyzje o inwestycjach w przywrócenie bezpieczeństwa energetycznego nie są proste, gdyż naprawa systemu energetycznego z odległej przeszłości może być pozbawiona biznesowego sensu. Ponadto trzeba brać pod uwagę koszt alternatywny, bo inwestując w sektor energii wpływa się na bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. Wojna, tocząca się tu i teraz skupia uwagę na bieżących zagrożeniach i poszukiwaniu szybkich rozwiązań. Nie zmienia natomiast w żaden sposób aktualności wyzwań odległych, związanych ze skutkami zmian klimatu, które ze względu na cykl dojrzewania innowacyjnych technologii trzeba adresować dzisiaj, aby dzięki nim zapewnić dostępność energii po przystępnych cenach za parę dekad.

Data dodania: 12.05.2022 r.