Przyroda i ochrona środowiska

Lasy, łąki, pola. Puszcze i mokradła. Wszystkie z nich to złożone, różnorodne ekosystemy, które są domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Ich rola jest nie do przecenienia nie tylko dla świata fauny i flory. Wpływa też bezpośrednio na nas. Naturalne tereny zielone stabilizują klimat, usuwając z atmosfery nadmiar dwutlenku węgla. Magazynują wodę, łagodząc skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych: ulew, susz, powodzi. Jednocześnie te same tereny, bez których życie na ziemi nie miałoby szans się rozwinąć, są dziś, zagrożone. Zbyt często ekosystemy te padają ofiarą bezmyślnej ingerencji człowieka. Są wycinane, zanieczyszczane, zalewane betonem. Zbyt często wizja szybkiego zysku przesłania nam straty, które poniesiemy w przyszłości, jeżeli utrzymamy zabójcze tempo eksploatacji planety. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musimy chronić to co najcenniejsze. I dbać o los przyrody, której sami jesteśmy częścią. 

 

Spis artykułów

Policzyć las

Do lasu chodzimy na jagody i grzyby, a po drewno do leśniczego. A gdzie sprawdzić, ile lasów rośnie w Polsce i jak ocenić ich jakość? Czy jest sposób, by w liczbach opisać las?  

Data dodania: 24.04.2023 r.

Społecznie odpowiedzialni za las

Lasy Państwowe mają już prawie sto lat. Praca pokoleń profesjonalistów, ich doświadczenie czerpane z praw natury i poczucie odpowiedzialności – to wszystko sprawiło, że polskie lasy są dziś niezwykle cennym dziedzictwem. Stanowią symbol narodowej tożsamości i realizują współczesne potrzeby społeczeństwa.

Data dodania: 24.04.2023 r.

Podstawą skutecznej ochrony jest wiedza

„Park krajobrazowy to jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju…„

Data dodania: 22.06.2022 r.

Las to znacznie więcej niż plantacja

Plantacja to powierzchnia po horyzont wypełniona jednowiekową, jednogatunkową uprawą, prawie pozbawiona innych roślin, istna pustynia ekologiczna. Nazywanie plantacjami lasów gospodarczych jest zwykłym nadużyciem.

Data dodania: 09.04.2021 r.

Burza po huraganie

Przyrodniczy armagedon, a może zjawisko często powtarzające się w przyrodzie? Naturalna kolej rzeczy czy klęska? Pomimo upływu czasu temat huraganu, który dwa lata temu spustoszył wielkie połacie krajowych lasów, szczególnie zaś Bory Tucholskie, wciąż pojawia się w przestrzeni publicznej i nadal budzi emocje.

Data dodania: 09.04.2021 r.

Pustyni nie będzie

Przez zmiany klimatu z naszego krajobrazu znikną sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski i brzoza brodawkowata. Drzewa te zajmują obecnie 75 proc. powierzchni lasów. Wraz z nimi znikną setki gatunków roślin, grzybów i zwierząt. 

Data dodania: 11.04.2021 r.

Jesteśmy blisko…naszych dostawców

Skracanie łańcucha dostaw i nacisk na lokalną produkcję to korzyści nie tylko dla biznesu, ale również środowiska. Wybierając produkty krajowe, zamiast te importowane z drugiego końca świata, redukujemy ślad węglowy związany z transportem na duże odległości. A to nie jedyny plus. Na takim rozwiązaniu korzysta też lokalna społeczność i mniejszy biznes

Data dodania: 19.04.2021 r.

Piwo z zielonych składników

Najważniejsze dla każdego piwa są doskonałej jakości, naturalne składniki. Troska o środowisko, która na stałe wpisana jest w nasze działania, pozwala nam zachować smak naszego piwa także dla przyszłych pokoleń. Dlatego wspieramy rozwój rolnictwa zrównoważonego, a nasze marki w coraz większym stopniu warzone są ze słodu pozyskiwanego ze zrównoważonych upraw. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Wyczekiwany powrót rysia

Czy uda się przywrócić naturze dzikie koty w rejonie Polski, w których nie widziano ich od pokoleń?

Data dodania: 09.04.2021 r.

Gorączka. Alarm w dolnośląskich lasach

Od kilku już lat brakuje solidniejszych opadów, a wiosny i lata są ponadprzeciętnie gorące. Prażone słońcem, słabnące z pragnienia drzewa łatwo padają łupem armii szkodników wszelkiego autoramentu. Ofiarami są między innymi świerki. To problem, który dotyka dziś obszar całej Europy.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Problemy i zagrożenia związane z degradacją i dewastacją gleb w Polsce

Grunty rolne obecnie stanowią około 19 mln ha, a więc zajmują 61% powierzchni Polski.1 Rosnąca konsumpcja oraz coraz większe zapotrzebowanie na produkty pochodzenia roślinnego powodują zwiększone oczekiwania związane z wielkością uzyskiwanych plonów. Dlatego też z roku na rok sukcesywnie zwiększa się powierzchnia gruntów rolnych.2 Poszukiwane są także najskuteczniejsze sposoby na otrzymanie jak największych plonów z zastosowaniem różnego rodzaju nawozów sztucznych, które miałby wpłynąć na jakość otrzymanych produktów oraz zwiększyć wydajność produkcji rolnej.

Data dodania: 14.04.2021 r.

Misja „Głuszec”

Niegdyś na naszych ziemiach ten największy w Europie kurak leśny, choć trudno powiedzieć, że powszechnie spotykany w ówczesnym krajobrazie, był jednym z wielu mieszkańców lasu. Dziś już tylko drugi człon jego nazwy gatunkowej – głuszec zwyczajny – zdaje się o tym przypominać.

Data dodania: 11.04.2021 r.

Drogi przyjazne środowisku to nie tylko hasło, ale konkretne działania

Budowa nowych dróg, a także przebudowa istniejących realizowana jest zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami środowiskowymi, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na otoczenie. Za tymi bardzo ogólnikowymi sformułowaniami kryją się dużo ciekawsze działania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ogranicza się jednak tylko do spełniania zapisów decyzji środowiskowych, ale poszukuje również innych możliwości ograniczenia wpływu dróg na środowisko.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Zieleń a zdrowie i wypoczynek człowieka

Fakt, że zdrowa, bujna zieleń jest czynnikiem, który działa odprężająco, kojąco i terapeutycznie na ludzki organizm, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, znany jest od dawna. Już przez cały XIX w. świadomie wprowadzono zieleń w strukturę urbanistyczną miast (np. miejskie skwery, parki, planty, dziecięce ogrody jordanowskie, czy liczne parki zdrojowe w miejscowościach uzdrowiskowych), intensyfikując takie działania w XX w. (odrestaurowanie zasobów przyrodniczych po I i II wojnie światowej, zakładanie nowych wielofunkcyjnych parków i ogrodów tematycznych).1 Korzystny wpływ zieleni nabiera szczególnego znaczenia obecnie m.in. w łagodzeniu skutków pandemii COVID-19, która poza samym chorobotwórczym oddziaływaniem wirusa, niesie ze sobą fatalne skutki dla jakości życia znacznej części ludzkiej populacji, potęgując już wcześniej występujące problemy w zakresie zdrowia psychicznego i ogólnej kondycji zdrowotnej.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspiera Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022

- Możemy zakładać różne scenariusze, również radykalne, w których nie będziemy w ogóle dbali o nasze zasoby wodne, ani jakościowo, ani ilościowo, i ryzyko ich utraty, a wręcz katastrofa, może nastąpić. Natomiast z wiedzy, jaką dysponuje Państwowy instytut Geologiczny, na razie sytuacja jest stabilna. Oczywiście musimy dbać o to, by jej nie pogorszyć – mówił Mateusz Damrat, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB podczas ostatniego dnia TOGETAIR 2022

Data dodania: 31.05.2022 r.