Jak w globalnie skomunikowanym świecie zatrzymać wzrost emisji CO2 z transportu i nie zatrzymać gospodarki?

Ponad 13 lat – tyle ma na swoim koncie statystyczny pojazd, który jeździ po polskich drogach. Z takim wynikiem daleko nam do ekologicznych liderów czystego, zielonego transportu. Auta elektryczne lub hybrydowe wciąż są u nas rzadkością i ustępują miejsca najpopularniejszym napędom, przede wszystkim silnikom benzynowym i dieslom. Co gorsza, wiele z tych samochodów po raz pierwszy wyjechało na drogi w czasach, gdy o restrykcyjnych normach emisji spalin nie było w ogóle mowy. To zła wiadomość dla naszych płuc, które są wystawione na szkodliwe działanie spalin. Czy odpowiedzią na ten problem będzie rozwój elektromobilności? Co zrobić, by rozkręciła się ona na dobre? I jak zazielenić transport, nie tylko ten kołowy, ale również lotniczy, morski i kolejowy, który jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie? 

 

Spis artykułów

EKOLOGICZNE PRZEWAGI „ELEKTRYKÓW”

Korzystanie z samochodu elektrycznego, nawet przy dominującym udziale węgla w miksie energetycznym w Polsce, jest o wiele bardziej ekologiczne od korzystania z samochodu spalinowego.

Data dodania: 26.10.2021 r.

Ładowanie aut elektrycznych – perspektywiczny rynek

Liczba stacji w Polsce rośnie dynamicznie, ale nasz kraj ma sporo do nadrobienia w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. Coraz więcej podmiotów jest jednak zainteresowanych tym rynkiem, a im więcej elektrycznych pojazdów, tym większe szanse na to, że już niebawem będzie można je naładować na pobliskiej stacji benzynowej, przy centrum handlowym czy urzędzie. 

Data dodania: 06.10.2021 r.

Leasing przyspieszy wzrost liczby „elektryków” we flotach firmowych

Elektryfikacja flot samochodów służbowych to jeden z fundamentów sukcesu programu rozwoju elektromobilności w Polsce, podobnie jak i w całej Europie, a leasing jest narzędziem, które może znacznie zdynamizować ten proces.

Data dodania: 06.10.2021 r.

Konieczność redukcji emisji w sektorze transportu

Musimy zdywersyfikować i zazielenić sektor transportu, który dziś zdominowany jest przez przewozy drogowe. Do tego niezbędny będzie rozwój kolei, uznawanej przez UE za jedno z najmniej emisyjnych źródeł transportu oraz zmiana napędów pojazdów kołowych na zero i niskoemisyjne. Należy również rozważyć zasadność rozwoju żeglugi śródlądowej i opłacalność rozwoju tej gałęzi transportu. 

Data dodania: 09.04.2021 r.

Czas na transformację transportu w polskich aglomeracjach

Ograniczenie ruchu pojazdów w centrach miast to niezbędny krok, by wygrać ze smogiem. Potrzebne są przepisy, które pozwolą samorządom lepiej nadzorować jakie auta będą dopuszczone do ruchu na ulicach. Obecne instrumenty wprowadzone przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli tzw. strefy czystego transportu, nie sprawdzają się.

Data dodania: 09.04.2021 r.

Rozwój elektromobilności – nie możemy zwalniać tempa

Powinniśmy dążyć do odmłodzenia rynku samochodowego i zachęcić kierowców, by stopniowo przesiadali się do aut nisko i zeroemisyjnych. Służy temu m.in. program "Mój elektryk" realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparty kampaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Fundację Czyste Powietrze i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Równolegle musimy wspierać rozwój zielonych napędów w transporcie zbiorowym i poprawiać konkurencyjność komunikacji miejskiej.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Polska elektromobilność potrzebuje wsparcia

Sektor transportu w Polsce stoi obecnie przed szeregiem poważnych wyzwań. Flota składa się w przeważającej mierze z wiekowych samochodów spalinowych, a rynkowy udział pojazdów zeroemisyjnych wciąż pozostaje niższy niż większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Potencjał polskiej elektromobilności jest jednak bardzo znaczny. Według prognoz, w 2025 r. po drogach w Polsce może jeździć nawet ok. 317 tys. samochodów całkowicie elektrycznych. Konieczne jest jednak wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych oraz wdrożenie efektywnego systemu dofinansowania zeroemisyjnego transportu.

Data dodania: 12.04.2021 r.

W drodze do neutralności klimatycznej - elektromobilność jako narzędzie mitygacji zmian klimatu

Bez istotnych zmian w sektorze transportu nie uda się osiągnąć unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej w 2050 r. Zarówno jako Polska, jak i UE musimy jak najszybciej podjąć działania w celu przyspieszenia redukcji emisji zanieczyszczeń (w szczególności gazów cieplarnianych) z transportu drogowego. Jednym z potencjalnych narzędzi wspierających zmiany jest rozwijanie elektromobilności, która stanowi narzędzie mitygacji zmian klimatu. 

 
Data dodania: 11.04.2021 r.

Elektromobilność – duże przyspieszenie

Postępujące zmiany klimatu są jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stoi obecnie ludzkość. W 2019 r. Unia Europejska zadeklarowała osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, czyli zbilansowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Dodatkowo w grudniu 2020 r. zatwierdzono pośredni cel redukcji emisji do 2030 r. o co najmniej 55% wobec poziomu z 1990 r. Oznacza to duże przyspieszenie tempa dekarbonizacji wobec minionych trzech dekad. Do roku 2019 kraje UE-27 zdołały ograniczyć poziom emisji wobec 1990 r. o 24%. Redukcja była głównie rezultatem zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisyjności sektora elektroenergetycznego i wielu gałęzi przemysłu. Na tym tle negatywnie wyróżnia się transport.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Zielona Kolej – Zielona Polska

Podróż koleją to „usługa transportowa najbardziej efektywna energetycznie, kosztowo i środowiskowo” - co do tego zgodnych jest większość ekspertów, a światowe trendy i polityczne decyzje (np. wart 2 bln USD American Jobs Plan, z którego 80 mld USD ma trafić do amerykańskiego przewoźnika kolejowego) tylko to potwierdzają. Świat zwraca się w stronę transportu kolejowego, a sama kolej wychodzi temu naprzeciw, zmieniając się na lepsze i inwestując w infrastrukturę (punktualność), tabor (komfort) oraz odnawialne źródła energii (ekologia). Kolej musi - podobnie jak inne środki transportu - zmienić swoje źródło zasilania, czyli paliwo z którego powstaje energia elektryczna napędzająca polskie pociągi. 

Data dodania: 12.05.2021 r.

Przyszłość transportu pasażerskiego – kolej jako odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe

Nie sposób mówić o neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej bez podjęcia wyzwania jakim jest transformacja transportu. Prawie 30 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72 proc. z transportu drogowego. Kolej zaś odpowiada jedynie za 0,5 proc. emisji1. Konieczność dbania o środowisko i zróżnicowany wpływ poszczególnych gałęzi przewozów wpływa więc na zmiany w sektorze komunikacji. Jego zrównoważony rozwój to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównymi celami dla całego sektora transportowego, w tym pasażerskiego, są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

Data dodania: 28.05.2021 r.

Ekologiczna kolej przekonuje do siebie pasażerów

W badaniach przeprowadzonych kilka lat temu przez Instytut Gallupa, aż 94% ankietowanych konsumentów zadeklarowało, że woli korzystać z usług lub produktów firm, które dbają o środowisko. Widać więc wyraźnie, że dbałość o ekologię jest jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów. W transporcie pasażerskim liderem pod względem najmniejszego wpływu negatywnego na środowisko jest kolej. Charakteryzuje się ona ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad  8 razy mniejszą emisją niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Data dodania: 28.05.2021 r.

Elektromobilność szansą dla polskiej gospodarki

Nadchodzącej rewolucji w transporcie towarzyszy konieczność dostosowania gospodarki do nowego, lepszego dla zdrowia i życia ludzi modelu. To wyzwanie, ale zarazem wielka szansa. Elektromobilność to nowe miejsca pracy w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym oraz branżach skupionych wokół tych sektorów. To także szansa na wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego, przyjaznego nowoczesnym technologiom i zielonej energii.

Data dodania: 02.09.2021 r.

Lepiej naprawiać i przetwarzać niż wyrzucać

Pojazdy elektryczne pozytywnie oddziałują na środowisko, a ich produkcja i eksploatacja zmierza w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Technologia produkcji akumulatorów widocznie się rozwija w ostatnich latach, a komponenty baterii nadają się prawie w całości do recyklingu.

Data dodania: 02.09.2021 r.

Więcej elektrycznych pojazdów to mniej smogu

Nowoczesne aglomeracje miejskie pozwalają w szczególnie dużym stopniu wykorzystać potencjał elektromobilności. Nieprzypadkowo koncepcje inteligentnych miast (smart cities) opierają się między innymi o dostosowanie infrastruktury do transportu elektrycznego. Jedną z największych korzyści aut elektrycznych jest ich zeroemisyjność, która może znacząco przyczynić się do redukcji smogu i poprawy jakości życia mieszkańców – podkreśla Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Data dodania: 02.09.2021 r.

„Elektryki” nadzieją na zdrowsze miasta

Problem hałasu w przestrzeni miejskiej jest w ostatnich latach coraz bardziej zauważany. Przyczynia się do niego w dużej mierze transport, w którym dominują pojazdy spalinowe. W największych polskich aglomeracjach zarówno mieszkanie przy ulicy, jak i poruszanie się po niej nie należy do przyjemności, a stałe obciążenie hałasem ma niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Pojazdy elektryczne to nadzieja nie tylko na poprawę jakości powietrza w miastach, ale także obniżenie emisji hałasu.

Data dodania: 02.09.2021 r.

Zielona Kolej dla zielonych regionów

Klucz do rozwoju transportu kolejowego w Polsce leży w regionach. Dotyczy to zarówno kolei pasażerskiej, jak i towarowej. Władze poszczególnych województw są blisko pasażerów, ale i biznesu – najlepiej znają więc ich potrzeby oraz wymagania. Samorządowcy już teraz mają świadomość, że kolej jest receptą na wiele problemów trapiących mieszkańców polskich miast i miasteczek – tłok na drogach, zanieczyszczenie powietrza, problemy z dotarciem do pracy, szkoły czy na uczelnię. Powinna ona być także szerzej wykorzystywana do transportu towarów, materiałów i produktów. Aby jednak tak się stało, transport kolejowy w regionach musi być jeszcze bardziej ekologiczny i prawdziwie neutralny klimatycznie, wykorzystując energię z OZE.

Data dodania: 03.09.2021 r.

Wpływ emisji komunikacyjnych na zdrowie człowieka i narzędzia do ich ograniczenia - przykłady projektów z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w trosce o zdrowie społeczeństwa przychodzi z ekologicznymi rozwiązaniami, które mają przynieść poprawę jakości i czystości powietrza, a co z tym związane polepszeniu życia i zdrowia mieszkańców. Walka z kancerogennym benzo(a)pirenem, tlenkami węgla, azotu oraz pyłów PM10 i PM2.5 nieustannie trwa. Przedstawiciele Metropolii przychodzą z gotowymi rozwiązaniami projektowymi, które skutecznie pozwolą na zdecydowane kroki ku zdrowszej przyszłości. Rowery Metropolitalne oraz inne nowoczesne i innowacyjne rozwiązania zeroemisyjne pojazdów mechanicznych robią krok na przód w działaniach umożliwiając ograniczanie emisji komunikacyjnych w miastach.

Data dodania: 16.05.2022 r.