Jak w globalnie skomunikowanym świecie zatrzymać wzrost emisji CO2 z transportu i nie zatrzymać gospodarki?

Ponad 13 lat – tyle ma na swoim koncie statystyczny pojazd, który jeździ po polskich drogach. Z takim wynikiem daleko nam do ekologicznych liderów czystego, zielonego transportu. Auta elektryczne lub hybrydowe wciąż są u nas rzadkością i ustępują miejsca najpopularniejszym napędom, przede wszystkim silnikom benzynowym i dieslom. Co gorsza, wiele z tych samochodów po raz pierwszy wyjechało na drogi w czasach, gdy o restrykcyjnych normach emisji spalin nie było w ogóle mowy. To zła wiadomość dla naszych płuc, które są wystawione na szkodliwe działanie spalin. Czy odpowiedzią na ten problem będzie rozwój elektromobilności? Co zrobić, by rozkręciła się ona na dobre? I jak zazielenić transport, nie tylko ten kołowy, ale również lotniczy, morski i kolejowy, który jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie? 

 

Spis artykułów

Konieczność redukcji emisji w sektorze transportu

Musimy zdywersyfikować i zazielenić sektor transportu, który dziś zdominowany jest przez przewozy drogowe. Do tego niezbędny będzie rozwój kolei, uznawanej przez UE za jedno z najmniej emisyjnych źródeł transportu oraz zmiana napędów pojazdów kołowych na zero i niskoemisyjne. Należy również rozważyć zasadność rozwoju żeglugi śródlądowej i opłacalność rozwoju tej gałęzi transportu. 

Data dodania: 09.04.2021 r.

Czas na transformację transportu w polskich aglomeracjach

Ograniczenie ruchu pojazdów w centrach miast to niezbędny krok, by wygrać ze smogiem. Potrzebne są przepisy, które pozwolą samorządom lepiej nadzorować jakie auta będą dopuszczone do ruchu na ulicach. Obecne instrumenty wprowadzone przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli tzw. strefy czystego transportu, nie sprawdzają się.

Data dodania: 09.04.2021 r.

Rozwój elektromobilności – nie możemy zwalniać tempa

Powinniśmy dążyć do odmłodzenia parku samochodowego i zachęcić kierowców, by stopniowo przesiadali się do aut nisko i zeroemisyjnych. Równolegle musimy wspierać rozwój zielonych napędów w transporcie zbiorowym i poprawiać konkurencyjność komunikacji miejskiej

Data dodania: 17.04.2021 r.

Polska elektromobilność potrzebuje wsparcia

Sektor transportu w Polsce stoi obecnie przed szeregiem poważnych wyzwań. Flota składa się w przeważającej mierze z wiekowych samochodów spalinowych, a rynkowy udział pojazdów zeroemisyjnych wciąż pozostaje niższy niż większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Potencjał polskiej elektromobilności jest jednak bardzo znaczny. Według prognoz, w 2025 r. po drogach w Polsce może jeździć nawet ok. 317 tys. samochodów całkowicie elektrycznych. Konieczne jest jednak wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych oraz wdrożenie efektywnego systemu dofinansowania zeroemisyjnego transportu.

Data dodania: 12.04.2021 r.

W drodze do neutralności klimatycznej - elektromobilność jako narzędzie mitygacji zmian klimatu

Bez istotnych zmian w sektorze transportu nie uda się osiągnąć unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej w 2050 r. Zarówno jako Polska, jak i UE musimy jak najszybciej podjąć działania w celu przyspieszenia redukcji emisji zanieczyszczeń (w szczególności gazów cieplarnianych) z transportu drogowego. Jednym z potencjalnych narzędzi wspierających zmiany jest rozwijanie elektromobilności, która stanowi narzędzie mitygacji zmian klimatu. 

 
Data dodania: 11.04.2021 r.

Elektromobilność – duże przyspieszenie

Postępujące zmiany klimatu są jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stoi obecnie ludzkość. W 2019 r. Unia Europejska zadeklarowała osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, czyli zbilansowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Dodatkowo w grudniu 2020 r. zatwierdzono pośredni cel redukcji emisji do 2030 r. o co najmniej 55% wobec poziomu z 1990 r. Oznacza to duże przyspieszenie tempa dekarbonizacji wobec minionych trzech dekad. Do roku 2019 kraje UE-27 zdołały ograniczyć poziom emisji wobec 1990 r. o 24%. Redukcja była głównie rezultatem zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisyjności sektora elektroenergetycznego i wielu gałęzi przemysłu. Na tym tle negatywnie wyróżnia się transport.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Zielona Kolej – Zielona Polska

Podróż koleją to „usługa transportowa najbardziej efektywna energetycznie, kosztowo i środowiskowo” - co do tego zgodnych jest większość ekspertów, a światowe trendy i polityczne decyzje (np. wart 2 bln USD American Jobs Plan, z którego 80 mld USD ma trafić do amerykańskiego przewoźnika kolejowego) tylko to potwierdzają. Świat zwraca się w stronę transportu kolejowego, a sama kolej wychodzi temu naprzeciw, zmieniając się na lepsze i inwestując w infrastrukturę (punktualność), tabor (komfort) oraz odnawialne źródła energii (ekologia). Kolej musi - podobnie jak inne środki transportu - zmienić swoje źródło zasilania, czyli paliwo z którego powstaje energia elektryczna napędzająca polskie pociągi. 

Data dodania: 12.05.2021 r.

Przyszłość transportu pasażerskiego – kolej jako odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe

Nie sposób mówić o neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej bez podjęcia wyzwania jakim jest transformacja transportu. Prawie 30 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72 proc. z transportu drogowego. Kolej zaś odpowiada jedynie za 0,5 proc. emisji1. Konieczność dbania o środowisko i zróżnicowany wpływ poszczególnych gałęzi przewozów wpływa więc na zmiany w sektorze komunikacji. Jego zrównoważony rozwój to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównymi celami dla całego sektora transportowego, w tym pasażerskiego, są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

Data dodania: 28.05.2021 r.

Ekologiczna kolej przekonuje do siebie pasażerów

W badaniach przeprowadzonych kilka lat temu przez Instytut Gallupa, aż 94% ankietowanych konsumentów zadeklarowało, że woli korzystać z usług lub produktów firm, które dbają o środowisko. Widać więc wyraźnie, że dbałość o ekologię jest jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów. W transporcie pasażerskim liderem pod względem najmniejszego wpływu negatywnego na środowisko jest kolej. Charakteryzuje się ona ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad  8 razy mniejszą emisją niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Data dodania: 28.05.2021 r.