W badaniach przeprowadzonych kilka lat temu przez Instytut Gallupa, aż 94% ankietowanych konsumentów zadeklarowało, że woli korzystać z usług lub produktów firm, które dbają o środowisko. Widać więc wyraźnie, że dbałość o ekologię jest jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów. W transporcie pasażerskim liderem pod względem najmniejszego wpływu negatywnego na środowisko jest kolej. Charakteryzuje się ona ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad  8 razy mniejszą emisją niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Czy dostrzegają to podróżni? Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. wśród pasażerów PKP Intercity zrealizowano ankietę online dotyczącą m.in. kwestii podejścia podróżnych do ekologii. 86% pasażerów postrzega kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego, a według deklaracji 51% osób podróżujących składami przewoźnika kwestie związane z ekologią mają wpływ na to jaki środek transportu oni wybierają.

Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pasażerów

Coraz bardziej świadomy ekologicznie pasażer przyszłości będzie cenił kolej za to, że jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Chcąc jednak szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko, PKP Intercity pracuje nad wdrożeniem informacji dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środkami transportu. Wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego w samym 2020 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Mimo niskiego wpływu kolei na środowisko w PKP Intercity trwają prace nad offesetem ekologicznym, który umożliwi pasażerom bezpośredni udział w osiąganiu przez przewoźnika neutralności klimatycznej. Będzie to dobrowolna dodatkowa opłata, która w całości będzie przeznaczona na projekty ekologiczne. PKP Intercity planuje realizować nasadzenia wraz z Lasami Państwowymi. Przewoźnik i organizacja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy tym projekcie.

Kolej chce być środkiem transportu numer jeden

Kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Dzięki temu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego.

Podstawą do dalszego rozwoju polskiej kolei są intensywne inwestycje taborowe. Takie są zaplanowane w kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w ramach której do 2030 roku przewoźnik zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. W efekcie inwestycji flotę przewoźnika zasilą m.in. nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2. Ponad 19 mld zł na nowoczesny tabor dla PKP Intercity stanowi realizację planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Plany wyznaczają za cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r., podróże rozkładowe poniżej 500 km neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz kolej jako główny i najmniej emisyjny środek transportu zbiorowego. 

Zauważalna jest rosnącą świadomość społeczeństwa dot. ekologii, a jest ona szczególnie wysoka wśród młodzieży i młodych osób, którzy mają świadomość jak mogą ograniczać swój wpływ na środowisko. To tym bardziej świadczy o tym, że kolej jest zielonym transportem przyszłości i rysują się przed nią obiecujące perspektywy.

Inwestycje w nowoczesne pociągi to tylko początek

Jednak same inwestycje w nowoczesny tabor i rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa nie wystarczą, za nimi muszą iść kolejne działania, które pokażą osobom korzystającym z transportu samochodowego, że warto przesiąść się do pociągów. Do korzystania z transportu kolejowego pasażerów będzie przekonywać stale poprawiająca się oferta. Dzięki realizacji inwestycji taborowych i infrastrukturalnych powstanie spójna sieć transportowa dla całego kraju, co pozwoli opracować w najbliższych latach powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę dla pasażerów. Przewidywalność kolei będzie także wynikiem rosnącej niezawodności taboru, bowiem w 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.

Pasażer przyszłości będzie cieszył się wysokim komfortem podróżowania koleją. Wraz z realizacją kolejnych inwestycji w nowoczesny tabor rosła będzie liczba składów oferujących liczne udogodniania dla pasażerów, takie jak klimatyzacja, wzmacniacze sygnału komórkowego, wygodne fotele z indywidualnymi gniazdami elektrycznymi oraz gniazdkami USB do ładowania urządzeń mobilnych, nowoczesny system informacji pasażerskiej, jak również dostęp do bezprzewodowego internetu.

Kolej będzie jeszcze bardziej dostępna. Najbliższe lata przyniosą zwiększenie liczby miast i miejscowości z dostępem do usług PKP Intercity oraz większą częstotliwość połączeń na najpopularniejszych trasach. Większy dostęp do kolei będzie miał duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i tym samym walki z wykluczeniem transportowym. Zwiększanie dostępności oznacza także coraz lepsze dostosowywanie taboru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zielony transport przyszłości

Przed nami dekada dynamicznego rozwoju kolei w duchu prośrodowiskowym – potężne inwestycje pozwolą skutecznie odpowiedzieć na założenia Zielonego Ładu. Realizując liczne działania na rzecz środowiska, PKP Intercity ma ambicję stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Kolej jako transport przyszłości będzie bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna, co w połączeniu z rosnącą świadomością ekologiczną podróżnych sprawi, że będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu – z korzyścią dla środowiska.

Autor: PKP Intercity