Surowce i gospodarka obiegu zamkniętego

Im jesteśmy bogatsi, tym więcej konsumujemy. A im więcej konsumujemy, tym więcej odpadów wytwarzamy. Już dziś jest to ponad 13 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Potrzebujemy ponad 1,3 mln śmieciarek, by przewieźć takie ilości. I co z tym balastem później zrobić? Dziś tylko niewielka część tego strumienia nadaje się do recyklingu. Wiele odpadów nie ma wartości i nadaje się tylko do spalenia. Inne trafią na składowisko, gdzie będą rozkładać się dziesiątki, jak nie setki lat. To negatywne i niepokojące trend, który musimy p rzerwać. Inaczej nasza planeta zamieni się w jedno wielkie śmietnisko. Tylko jak to zrobić? Ścieżkę wyznaczyła już Unia Europejska, która stawia na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Tak zwanej GOZ. Jej założenie jest proste: wydobywać jak najmniej nowych surowców (np. ropy naftowej, z której produkowany jest plastik), jak najwięcej ich odzyskiwać i sprawić, by jak najdłużej pozostawały one w obiegu. Cel jest ambitny, a droga do jego realizacji trudna. Wdrożenie GOZ przyniesie jednak wiele korzyści. I to nie tylko planecie. W dłuższej perspektywie zapewni też oszczędności firmom, samorządom i mieszkańcom. O poprawie czystości środowiska nie wspominając. 

 

Spis artykułów

Zdrowa gospodarka odpadowa warunkiem osiągania ambitnych celów środowiskowych

Polski system gospodarowania odpadami (w tym w szczególności odpadami komunalnymi) od lat zmaga się z wieloma poważnymi problemami. Z jednej strony coraz wyższe cele środowiskowe i oczekiwania w zakresie poziomów odzysku i recyklingu odpadów, z drugiej głęboka zapaść technologiczna, luka inwestycyjna i brak realnych możliwości szybkiej i sprawnej modernizacji instalacji do aktualnych potrzeb i wdrażania nowych technologii w zakresie przetwarzania odpadów. 

Data dodania: 31.05.2023 r.

Grupa Górażdże: zrównoważony beton to nie tylko slogan

Czy produkcja betonu i cementu może być prowadzona w sposób zrównoważony? Grupa Górażdże przekonuje, że tak i od wielu lat wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania, które realnie zmniejszają emisję CO2 do atmosfery. Zmiany widać zarówno na poziomie produktowym, jak i inwestycyjnym. Kolejnym ważnym krokiem może być wychwytywanie dwutlenku węgla, na które Grupa jest już techniczne gotowa, a dalej nawiązanie współpracy z innymi podmiotami w celu wypracowania wspólnego modelu składowania.  

Data dodania: 24.05.2023 r.

Gospodarka obiegu zamkniętego opakowań w McDonald’s Polska

McDonald’s w Polsce to ponad 520 restauracji. Przy takiej skali działania każda, nawet pozornie niewielka zmiana, ma realny wpływ na otoczenie, ale wymaga kompleksowego podejścia.
Od 2018 r. McDonald’s w Polsce realizuje globalną strategię, która zakłada działania na rzecz klimatu w wielu obszarach. Głównym celem jest ograniczenie wpływu na środowisko poprzez zamknięcie obiegu opakowań. 

Data dodania: 23.05.2023 r.

Skąd czerpać inspiracje do wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej? Sprawdź SCEA!

Gospodarka obiegu zamkniętego to zjawisko, które wykracza poza kwestię efektywnego zagospodarowania odpadów. Aby skutecznie ją wdrożyć, niezbędne jest rozpoczęcie tego procesu już na etapie wydobycia surowców, a następnie ekoprojektowanie oraz poszerzenie odpowiedzialności producentów. Dlatego szczególnie ważna jest współpraca między przedsiębiorstwami, aby dzielić się wiedzą i rozwiązaniami, jakie zostały wdrożone w duchu GOZ. W 2017 roku Stena Recycling zainicjowała konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki któremu inspiruje przedsiębiorstwa i firmy do wprowadzania jak również promowania rozwiązań w obszarze gospodarki cyrkularnej.

Data dodania: 08.02.2023 r.

Reforma ROP, która da Polsce najwięcej

Producencki ROP to prawie 100 mld zł do gospodarki. ROP w wersji ministerialnej to podatki i ryzyka – przestrzegają eksperci. Podkreślają, że samo dosypanie pieniędzy nie rozwiąże licznych problemów trapiących rynek odpadowy. Potrzebna jest kompleksowa zmiana zasad i reguł gry, nie tylko stawek opłat.

Data dodania: 27.05.2021 r.

Czas ograniczyć to, co wyrzucamy i skończyć z marnowaniem surowców

Konieczne jest podjęcie stanowczych działań, by oderwać wzrost gospodarczy (i związaną z nim konsumpcję) od wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Będzie to nie lada wyzwanie nie tylko dla Polski, ale i całej Europy. Dlatego też należy systemowo - i możliwie jak najszybciej - wesprzeć systemy premiujące ponowne wykorzystanie surowców i zmniejszenie ilości produkowanych odpadów: zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w biznesie.

Data dodania: 07.04.2021 r.

Usprawnienie gospodarki odpadami konieczne dla osiągnięcia ekologicznych celów

W ostatnim czasie nastąpił w Polsce znaczący wzrostu kosztów gospodarowania odpadami. Wprowadzone ostatnio zmiany legislacyjne (w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach) dają nadzieję na unormowanie sytuacji. Wyzwaniem jest pobudzenie i wspieranie rozwoju branży recyklingu, m.in. poprzez mechanizmy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta ekomodulacji. Niezbędna jest też kontynuacja cieszących się sporym oddźwiękiem kampanii edukacyjno-informacyjnych takich jak „Segregacja na piątkę”, a w przypadkach, gdy edukacja nie pomaga, skuteczne dyscyplinowanie osób i firm łamiących przepisy.

Data dodania: 07.04.2021 r.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów potrzebna na już

Polska musi jak najszybciej wdrożyć nowy model ROP i dopilnować, by opłaty uiszczane przez biznes były adekwatne do kosztów przetworzenia zebranych odpadów. System musi być przejrzysty, premiować ekoprojektowanie, wspierać recykling i zatrzymać wzrost kosztów systemu komunalnego. 

Data dodania: 07.04.2021 r.

Spalanie odpadów – (nie)chciany, ale niezbędny element systemu komunalnego

Inwestycje w nowe instalacje do termicznego przekształcania nienadających się do recyklingu odpadów resztkowych, choć nie są rozwiązaniem idealnym i docelowym, są dziś niezbędne, by zmniejszyć ilość śmieci kierowanych na składowiska i ukrócić część patologii na rynku.

Data dodania: 06.04.2021 r.

Systemy kaucyjne i depozytowe na opakowania

Bez wprowadzenia powszechnego systemu kaucyjnego i depozytowego na różne opakowania (nie tylko butelki PET) nie uda się osiągnąć wyśrubowanych celów recyklingu na nadchodzące lata. Musimy jak najszybciej opracować model tego systemu, uwzględniając polskie uwarunkowania gospodarki komunalnej w tym m.in. zagęszczenie ludności, dostępność punktów handlu detalicznego, moce przerobowe branży recyklingu. Należy skorzystać z dobrych wzorców, które sprawdziły się w innych krajach.

Data dodania: 11.04.2021 r.

Odpowiedzialność za środowisko filarem dobrego biznesu

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko nośne hasło. Dla biznesu to szansa na innowacyjny skok w stronę zielonej przyszłości, w której oszczędzamy surowce i minimalizujemy ślad węglowy. To właśnie firmy przodują dziś we wdrażaniu rozwiązań, które pozwalają „zamykać obieg”. Dzięki temu ograniczamy marnotrawstwo cennych zasobów w całym łańcuchu dostaw od producenta do końcowego klienta. I mowa tu nie tylko o odpadach, które można poddać recyklingowi i odzyskać z nich to co wartościowe, ale również o energii i wodzie.

Data dodania: 15.04.2021 r.

Grupa Żywiec: Dajemy butelkom drugie życie

Butelka zwrotna to najbardziej przyjazne dla środowiska opakowanie w jakim dostępne jest piwo. Jednak nie wszyscy konsumenci chętnie po nie sięgają i oddają z powrotem do sklepu. Grupa Żywiec, postanowiła to zmienić i w ciągu kilku ostatnich lat tchnęła nowe życie w butelki zwrotne. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Mazowiecki Zielony Ład - w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) to strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, której celem jest ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin, przy jednoczesnym wsparciu transformacji energetycznej na rzecz czystych technologii, a także oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych. Zgodnie z założeniami EU Green Deal do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, z zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych netto. Aby to osiągnąć konieczne jest włączenie się we wdrażanie przez wszystkie państwa członkowskie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym przede wszystkim przejście na gospodarkę cyrkularną.

Data dodania: 07.04.2021 r.

Gospodarka obiegowa – zasada kierująca nas ku bardziej ekologicznej przyszłości

Nasza planeta jest niewiarygodnie cenna. Należy pamiętać, że jej zasoby - które i tak ograniczone – stale są nadużywane. Słaba infrastruktura przekłada się na produkcję elementów z tworzyw sztucznych, które nie zawsze są wytrzymałe i często użyte tylko raz, stają się odpadem. Niestety na świecie nadal nie funkcjonuje to prawidłowo. Założenia recyklingu są bardzo szlachetne, ale wypracowane do tej pory zasady nie są wystarczające, aby prowadzić działania w duchu idei zero waste, które byłyby neutralne dla środowiska naturalnego.

Data dodania: 15.04.2021 r.

Zielona ścieżka to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i firm

Ochrona środowiska i innowacyjność idą ze sobą w parze, a proekologiczne rozwiązania wcale nie muszą oznaczać utraty efektywności czy wzrostu kosztów. Wręcz przeciwnie. Każda optymalizacja zużycia wody, energii czy ponowne wykorzystanie surowców przekłada się bowiem nie tylko na korzyści dla środowiska, ale również… zyski przedsiębiorcy. Decydując się na taki zwrot w kierunku zielonej przyszłości, nie tylko zmniejsza on swój ślad węglowy, ale również oszczędza cenne zasoby. 

Data dodania: 19.04.2021 r.