Skąd czerpać inspiracje do wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej? Sprawdź SCEA!

Produkcja, dystrybucja, wykorzystanie i zbiórka to kolejne etapy, w których należy wprowadzać modele postępowania zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego, by móc osiągnąć zamierzone cele środowiskowe. Modele takie są coraz powszechniej stosowane w różnych branżach, a liczba firm, które dostrzegają korzyści płynące z postępowania zgodnego z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, rośnie.

Celem wprowadzania działań na rzecz gospodarki cyrkularnej, jest nie tylko ochrona środowiska, ale także budowanie nowych modeli biznesowych, korzystnych zarówno dla firm, jak i społeczeństwa. Świat jest cyrkularny zaledwie w 8,6%. Co to oznacza w praktyce? Ze wszystkich materiałów przepływających przez gospodarkę̨ – od rud metali i minerałów niemetalicznych po biomasę i paliwa kopalne – tylko niewielki ułamek stanowią surowce wtórne. Aż 91,4% materiałów już nigdy nie zostaje ponownie wykorzystane.

System, w którym zasoby naturalne ziemi wykorzystywane są do produkcji dóbr, których nie da się przetworzyć, musi ulec zmianie. Gospodarka linearna doprowadziła do ogromnych zniszczeń w środowisku naturalnym, a popyt globalnej produkcji obecnie znacznie przewyższa zasoby naszej planety. Dlatego tak ważne jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa, aby  możliwe stało się stworzenie społecznie sprawiedliwej i ekologicznie bezpiecznej przestrzeni do dalszego rozwoju. Aby inspirować do wdrażania rozwiązań z obszaru GOZ i promować samą ideę, w 2017 roku Stena Recycling zainicjowała konkurs Stena Circular Economy Award (SCEA) - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

- Dla nas, jako lidera rozwiązań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, promowanie tej idei jest wpisane w DNA naszej działalności. Wiemy jednak, że to w jaki sposób transformacja cyrkularna może zapewnić korzystniejsze warunki społeczne i środowiskowe, nie jest pytaniem, na które można znaleźć tylko jedną właściwą odpowiedź. Dlatego w 2017 roku stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i wzajemnej edukacji w postaci konkursu Stena Circular Economy Award. Chcemy inspirować polski biznes do wybierania takich rozwiązań zgodnych z modelami GOZ, które umożliwiają redukcję ilości odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich ponowne wykorzystanie oraz stosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu – mówi Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager w Stena Recycling.

W konkursie Stena Circular Economy Award, nagradzane są przedsiębiorstwa, które wdrażają bądź promują rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego oraz studenci, którzy mają pomysł na wprowadzenie lub promocję GOZ w biznesie lub społeczeństwie. W poprzednich edycjach, wśród zwycięzców znaleźli się m.in.: Ikea Retail, Kaufland czy woshwosh,. W kategorii skierowanej do studentów został nagrodzony m.in. projekt Agnieszki Chmury z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo, Cyrkularną nagrodę pięciolecia konkursu zdobyła firma Stu Ergo Hestia.

- Konkurs Stena Circular Economy Award aktywizuje przedsiębiorstwa i studentów do stosowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. W pierwszych pięciu edycjach, wpłynęło 188 zgłoszeń: 133 od przedsiębiorstw i 55 od studentów. Jest to dowód na to, że ideę cyrkularną mogą wdrażać zarówno duże, międzynarodowe koncerny, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa, czy start-upy - mówi Aleksandra Surdykowska. „Takie pomysły jak: biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady, refillomaty kosmetyków, które zachęcają klientów do ograniczania użycia jednorazowych opakowań plastikowych podczas zakupów, czy projekt odnowy urządzeń multimedialnych, dają nadzieję na lepszą przyszłość. Jesteśmy bardzo ciekawi jakie projekty zgłoszą uczestnicy kolejnych edycji. Planujemy kontynuować konkurs i realizować następne edycje.  – dodaje.

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Do konkursu mogą zgłaszać się firmy oraz studenci. Zgłoszenia można składać w trzech kategoriach:

1)przedsiębiorstwa, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach,

2) firmy, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa,

3) studenci, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.

W konkursie nagradzane są projekty, które przedstawiają najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Do 12 lutego trwa VI edycja Stena Circular Economy Award, aby wysłać swoje zgłoszenie należy wypełnić formularz na stronie: https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/