Ochrona środowiska i innowacyjność idą ze sobą w parze, a proekologiczne rozwiązania wcale nie muszą oznaczać utraty efektywności czy wzrostu kosztów. Wręcz przeciwnie. Każda optymalizacja zużycia wody, energii czy ponowne wykorzystanie surowców przekłada się bowiem nie tylko na korzyści dla środowiska, ale również… zyski przedsiębiorcy. Decydując się na taki zwrot w kierunku zielonej przyszłości, nie tylko zmniejsza on swój ślad węglowy, ale również oszczędza cenne zasoby. 

Dla Sanofi, globalnej firmy biofarmaceutycznej, specjalizującej się m.in. w obszarze szczepień, immunologii, kardiologii czy onkologii, zdrowie ludzkie jest w oczywisty sposób na pierwszym planie. Sanofi chce chronić, uaktywniać i wspierać osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi, pozwalając im cieszyć się pełnią życia. Oprócz bezpośredniego wsparcia ważne są także wszystkie kwestie, które na zdrowie wpływają, a stan środowiska naturalnego to jeden z głównych priorytetów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez firmę w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie – jednym z 75 na świecie – umożliwiają odpowiedzialne używanie surowców, ograniczanie produkcji odpadów, redukcję śladu węglowego oraz poprawę efektywności energetycznej. Celem Sanofi jest także stałe zwiększenie udziału zielonej energii w procesach produkcyjnych. Suma tych działań przekłada się na tworzenie bardziej przyjaznego miejsca do życia dla nas wszystkich.    

Innowacje na polskiej ziemi

Zakład produkcyjny w Rzeszowie od początku istnienia, czyli już 15 lat [zakład istnieje od 1985, od 15 lat mamy ten certyfikat ISO 14001], działa zgodnie z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Przeprowadzona kilka lat temu modernizacja fabryki, produkującej głównie leki, przynosi szereg wymiernych korzyści dla środowiska. Wdrożenie energooszczędnych technologii spowodowało, że w 2020 r. do wytworzenia jednej sztuki leku czy dermokosmetyku potrzeba było o 13% mniej energii niż rok wcześniej. Wśród rozwiązań obniżających zużycie energii można wymienić m.in. energooszczędne oświetlenie ledowe w pomieszczeniach, system komputerowego sterowania parametrami klimatyzacji i wentylacji oraz zastosowanie kotła grzewczego o mocy 1300 kW, mniej energochłonnego od konwencjonalnych kotłów. Warto podkreślić, że w 2020 r. przy wzroście produkcji o 12% ogólne zużycie energii spadło o 3%.

Działania podejmowane w Polsce są częścią globalnej strategii Sanofi, zmierzającej do realizacji kluczowego postulatu w dziedzinie walki z kryzysem klimatycznym – redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma stawia sobie ambitny cel ograniczenia ich o 50% w 2025 r. w porównaniu ze stanem w 2015 r. Już teraz, dzięki wdrażaniu licznych innowacji na każdym etapie produkcji i zarządzania, udało się nam osiągnąć spadek emisji o 14,7% (w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r.). Z kolei ograniczenie strat ciepła pozwoliło zmniejszyć emisję CO 2 o 63,1 ton rocznie. Zainstalowanie gwarantujących wysoką czystość powietrza filtrów EU7 na zakładowych centralach wentylacyjnych zapewnia zaś pochłanianie aż 99% pyłów. Działania nie ograniczają się tylko do zakładu produkcyjnego. Modernizacja floty samochodowej – wymiana 433 samochodów, z których korzystają na co dzień przedstawiciele medyczni i farmaceutyczni Sanofi - obniżyła emisję CO2 związaną z ich podróżami służbowymi o 20%. 

Nieustanne domykanie obiegu

Kolejnym ważnym dla środowiska obszarem jest gospodarka odpadami – tu także Sanofi możemy pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. Ilość generowanych przez rzeszowski zakład odpadów komunalnych spadła o 50%. w 2019 roku po wprowadzeniu m.in. pojemników na żywność oraz kubków wielokrotnego użytku dla pracowników. Znacząco, bo ponad dwukrotnie, zmalała też liczba odpadów lądujących na składowisku (z 46,7 tony w 2016 r. do 19,8 tony w ubiegłym roku). W wyniku tych działań aż 39% odpadów podlega recyklingowi, a ponad połowa – 57% - jest spalanych z odzyskiem części energii. 

Dążąc do poprawy jakości segregacji odpadów oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, firma zrezygnowała z nieekologicznych opakowań jednorazowych. Plastikowe kubki w automatach do kawy i dystrybutorach wody zastąpiono kubkami wielokrotnego użytku – ceramicznymi (każdy pracownik otrzymał jeden, a dodatkowo pojawiły się w przestrzeniach wspólnych), a także papierowymi. Obiady serwowane dotąd w plastikowych pojemnikach plastikowych są obecnie podawane w pojemnikach wielokrotnego użytku (każdy pracownik otrzymał zestaw trzech takich pojemników). Także plastikowe sztućce zastąpiono metalowymi, a ponadto wprowadzono – głównie dla gości zakładu – drewniane mieszadełka do kawy. Zgodnie ze światowymi trendami zrezygnowano z zakupu wody w plastikowych butelkach. Z myślą o zmniejszeniu ilości makulatury prenumeratę drukowanych czasopism zastąpiono prenumeratą elektroniczną, wprowadzono również elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Przetarcie recyklingowych szlaków

Od 2020 r. we współpracy z firmą zewnętrzną, Sanofi prowadzi recykling zużytych blistrów po lekach. Dzięki innowacyjnym metodom zarówno plastik, jak i aluminium zawarte w blistrach medycznych mogą być w 100% odzyskane i ponownie wykorzystane. Tworzywa sztuczne, które do tej pory stawały się odpadami, teraz mogą być ponownie wykorzystane do produkcji m.in. worków na śmieci, doniczek i mebli ogrodowych. W ten sposób realizowany jest jeden z głównych postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym – wielokrotne wykorzystywanie jak największej ilości materiałów.                                                       

Z badań wiadomo, że nawet 90% odpadów medycznych znajdujących się w środowisku naturalnym pochodzi od konsumentów. Niezwykle ważna jest więc edukacja na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi czy przeterminowanymi lekami. W odpowiedzi na tą potrzebę Grupa Robocza ds. Konsumenckich Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, której członkiem jest Sanofi,  przygotowała publikację „Odpowiedzialny konsument - Zdrowie”. Zawiera ona praktyczne informacje o dobrych nawykach związanych z kupowaniem, stosowaniem i utylizacją leków. Ta inicjatywa wpisuje się w szerszą strategię firmy, kładącej nacisk na wspieranie, budowanie świadomości i edukowanie konsumentów.                                                                                                      

Bez nieustannego wprowadzania innowacji Gospodarka Obiegu Zamkniętego pozostanie ekologicznym marzeniem, a nie codziennością

Rozmowa z Markiem Ruchałą, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Sanofi w Rzeszowie

Aktywność firmy Sanofi jest podparta społeczną odpowiedzialnością nie tylko za dostarczanie wysokiej jakości produktów klientom oraz bezpieczeństwo pracowników, lecz także za naturę. Jaka jest esencja działalności firmy nakierunkowana na troskę o środowisko?
Działalność uwzględniająca sprawy związane ze środowiskiem jest podstawowym filarem aktywności Sanofi. W naszej Polityce Środowiskowej postawiliśmy sobie kilka głównych celów związanych ze środowiskiem: chcemy osiągnąć efektywność energetyczną, ograniczamy zużycie wody i emisję gazów cieplarnianych oraz prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę odpadami, zarówno komunalnymi, jak i tymi związanymi z przeterminowanymi lekami. Oprócz przeprowadzania ważnych corocznych analiz bezpieczeństwa higieny pracy, kontrolujemy zużycie m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.
Wizytówką aktywności Sanofi w Polsce jest Zakład Produkcyjny w Rzeszowie. Jakie rozwiązania zostały wprowadzone, aby spełnić założenia, o których Pan wspomniał?
Jest ich bardzo wiele. Wykorzystujemy oszczędne urządzenia elektryczne, specjalny, mniej energochłonny kocioł grzewczy i optymalizujemy pracę – wszystko w celu zmniejszenia zużycia energii. Nasze metody przynoszą planowane rezultaty – jesteśmy w stanie przy niższym wykorzystaniu energii zwiększyć produkcję. Działamy również przy aktywnościach niezwiązanych jedynie z produkcją, lecz również z codziennymi nawykami naszych pracowników. W celu ograniczenia odpadów komunalnych zdecydowaliśmy się usprawnienie segregacji śmieci i zmniejszenie ich ilości. Osiągnęliśmy to dzięki zakupieniu naszym pracownikom pojemników obiadowych i kubków wielokrotnego użytku eliminując w ten sposób naczynia plastikowe. Wpływamy również na zachowanie naszych klientów – informujemy pacjentów korzystających z naszych leków, jak prawidłowo kupować, stosować i utylizować leki.
Redukcja odpadów komunalnych to jedno. Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w trakcie produkcji, np. pustych blistrów po lekach, to zgoła inne wyzwanie dla firm. Czy tu również jest miejsce na innowacje?
Zdecydowanie! Od 2020 r. we współpracy z firmą zewnętrzną, Sanofi prowadzi recykling zużytych blistrów po lekach. Mówimy tu o niebagatelnych ilościach. Rocznie powstaje takich odpadów ponad 40 ton. Wszystkie one były wcześniej zagospodarowywane termiczne w spalarniach odpadów. Dziś, dzięki innowacyjnym metodom zarówno plastik, jak i aluminium zawarte w blistrach medycznych mogą być w 100% odzyskane i ponownie wykorzystane. Tworzywa sztuczne, które do tej pory stawały się odpadami, teraz mogą być ponownie wykorzystane do produkcji m.in. worków na śmieci, doniczek i mebli ogrodowych.
Jakie są dalsze plany Sanofi w Polsce? Czy chcą Państwo pogłębiać swoje działania związane z troską o środowisko?
Nasza aktywność prośrodowiskowa nie kończy się na tym, co już osiągnęliśmy. Systematycznie modernizujemy park maszynowy. Zdecydowaliśmy  wymienić dwie linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie na jedną nową linię blistrującą. Wyeliminowanie starych urządzeń, zmniejszenie ich liczby i inwestycja w nowoczesne maszyny pozwalają nam na dalszą oszczędność wielu zasobów produkcyjnych. Jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom jakości i produkcji przy dużo niższym zużyciu energii. Ponadto, w tym roku inwestujemy w małą farmę fotowoltaiczną, można powiedzieć „pilotową”.Jeśli nam się to rozwiązanie sprawdzi w praktyce,  to planujemy wybudować przy zakładzie na powierzchni ok.1 ha dużą farmę fotowoltaiczną stanowiąca kolejne źródło energii odnawialnej. Mówię że kolejne źródło, gdyż w tym momencie cała energia, z której korzystamy pochodzi wyłącznie od firm z zielonymi certyfikatami, ale korzystanie z energii słonecznej to coś więcej. To przyszłość naszej planety.

Tekst opracowany przez Redakcję TOGETAIR na podstawie materiałów partnera