Energia przyszłości

 

Co w nadchodzących latach będzie zasilać nasze domy, biura i fabryki? Jak przebudować polską energetykę, by zapewnić stabilne dostawy energii, a jednocześnie zredukować nasz ślad węglowy? Do tego celu prowadzi kilka dróg. Szansą na cywilizacyjny skok do pierwszej ligi krajów o najbardziej ekologicznych rozwiązaniach jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Pytaniem pozostaje, na ile wystarczą one, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc? Być może rozwiązaniem byłyby więc elektrownie atomowe, już wpisane w planach rządu na nadchodzące lata? Czy gaz odegra rolę przejściowego paliwa transformacji, zastępując węgiel? Pytań jest wiele, a odpowiedzi nie są jednoznaczne. A czasu na zmiany i przebudowę systemu energetycznego – mamy coraz mniej. 
 

Spis artykułów

PGE największym producentem zielonej energii w Polsce

Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Tylko w 2022 roku energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh (ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej). PGE Polska Grupa Energetyczna zakłada dalsze inwestycje w rozbudowę mocy OZE – do 2030 będzie posiadać 3 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych i 1,7 GW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie oraz 2,5 GW w morskich elektrowniach wiatrowych na Bałtyku. 

Data dodania: 05.07.2023 r.

Wiatr dla zrównoważonej przyszłości – Baltic Power zmieni krajobraz energetyczny Polski

Morska energetyka wiatrowa to szansa na cywilizacyjny skok do pierwszej ligi najnowocześniejszych gospodarek. Musimy ją w pełni wykorzystać. I choć droga do niskoemisyjnej mety jest jeszcze długa, to z każdym rokiem zbliżamy się do niej coraz szybciej.

Data dodania: 05.06.2023 r.

Zielone przyspieszenie – Grupa ORLEN wrzuca wyższy bieg

Ponad 120 mld zł na zielone inwestycje – tyle Grupa ORLEN planuje przeznaczyć do końca dekady na rozwój niskoemisyjnych i innowacyjnych technologii. To odpowiedź nie tylko na geopolityczne zawirowania na rynku surowców, ale również przemyślany ruch biznesowy, który pozwoli unowocześnić gospodarkę i zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Data dodania: 05.06.2023 r.

W poszukiwaniu alternatyw dla ciepłownictwa – jak w miksie zastąpić paliwa kopalne

Wytwarzanie ciepła i ciepłej wody użytkowej to temat budzący szczególnie duże emocje w okresie jesienno-zimowym. Wraz z początkiem wiosny temat ciepła co roku się wycisza. I tak do jesieni wydaje się, że nie wzbudza większych emocji oddając pole energii elektrycznej, będącej zawsze w centrum wydarzeń. Tymczasem wiosna się zaczęła, a jednak ciepłownictwo jest wciąż tematem. Branża wspólnie z samorządami poszukuje alternatywnych sposobów jego wytwarzania, po to by każdy kolejny sezon na ciepłe kaloryfery wzbudzał mniej emocji niż zakończony sezon 2022/2023. Ale nie tylko – również po to by kolejnej jesieni i zimy ciepło było bardziej przyjazne dla portfela.

Data dodania: 13.04.2023 r.

Innowacje - czysta energia do działania

Transformacja energetyczna to flagowy projekt europejski, który w nadchodzących dekadach będzie kształtować każdy aspekt naszego życia. Zmienna sytuacja na świecie pokazuje coraz wyraźniej, że od zielonej transformacji zależeć będzie nie tylko przyszłość klimatyczna i dalszy kształt gospodarki Starego Kontynentu, ale też jego bezpieczeństwo i ciągłość międzynarodowych sojuszy. Wraz z pojawiającymi się nowymi technologiami produkcji energii, zmianom ulega cała branża. Wytwórcy inwestują coraz większe kwoty w badania i rozwój nowych technologii oraz podnoszenie efektywności już działających. W szybkim tempie rośnie też liczba startupów oferujących innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Dostrzegając potencjał polskich firm i historyczną szansę gospodarczego awansu naszego kraju, w rodzimą transformację energetyczną zaangażowana jest także Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Data dodania: 07.06.2022 r.

Geotermia jako element transformacji energetycznej Polski

Filippovits Ewa, Lasek-Woroszkiewicz Dorota, Socha Mariusz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Występujące coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe oraz konieczność podjęcia działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w ostatnich latach istotnie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania opinii publicznej światowymi problemami ekologicznymi wywołanymi rosnącą presją człowieka na środowisko. Nie tylko naukowcy, ale również politycy i zwykli obywatele zaczęli rozumieć, że nadmierne spalanie paliw konwencjonalnych może doprowadzić do niekorzystnych zmian środowiska w skali globalnej. W przestrzeni publicznej coraz częściej podnoszony jest problem globalnego ocieplenia klimatu i potrzeby ograniczania czynników wywołujących to zjawisko.

Data dodania: 07.06.2022 r.

Magazyny energii – inteligentna i bezpieczna energia

Magazynowanie energii to obecnie jedno z kluczowych wyzwań transformacji energetycznej. Wdrożenie tego typu innowacyjnych rozwiązań staje się dziś koniecznością, która wynika z dynamicznego wzrostu liczby OZE. To również wyraz odpowiedzialności dostawców energii za bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o wysokich parametrach, szansa na rozwój biznesowy i rynku prosumenckiego. Enea chce w tym procesie odegrać kluczową rolę.

Data dodania: 30.05.2022 r.

Woda, wodór, węgiel – proekologiczna inwestycja

Polska gospodarka potrzebuje nowych inwestycji, które są przyjazne środowisku. Inicjatywa 3W, czyli woda, wodór i węgiel staje się nową perspektywą. Bank Gospodarstwa Krajowego jako polski bank rozwoju wychodzi naprzeciw oczekiwaniom finansowym i inwestycyjnym, pomagając coraz większej liczbie polskich firm wejść na proekologiczną drogę budowania przyszłości.

Data dodania: 24.05.2022 r.

Polski offshore wind – na szerokich wodach zielonej transformacji

Morska energetyka wiatrowa to dziś dynamicznie rozwijający się sektor w Polsce. Przyczyni się ona nie tylko do produkcji przystępnej cenowo zielonej energii i dekarbonizacji gospodarki, która będzie wywierała pozytywny wpływ na środowisko, lecz także do budowania niezależności energetycznej naszego kraju, tworzenia się nowych miejsc pracy, rozwoju lokalnego oraz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców i całej gospodarki. Na rzecz wprowadzenia polskiego offshore na szerokie wody działa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która tworzy efektywne środowisko dla rozwoju innowacyjnego polskiego przemysłu w kontekście Morskiej Energetyki Wiatrowej i rządowego „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, podpisanego we wrześniu 2021 roku.

Data dodania: 24.05.2022 r.

Polski wodór paliwem zielonej transformacji

Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem występującym w przyrodzie, a w związku z tlenem tworzy wodę, która pokrywa aż 70 proc. naszej planety. Wizjoner Jules Verne prawie 150 lat temu pisał w swojej powieści, że to właśnie woda będzie źródłem energii, która będzie mogła zastąpić węgiel. Wizja pisarza staje się dziś faktem. Energia z wodoru powstałego z elektrolizy wody już dziś jest ważną częścią zielonej transformacji, która dzieje się tak w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Nasz kraj może mieć wiodącą rolę w wodorowej transformacji energetycznej w UE, a to za sprawą działań Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, która swoimi planami dla całego łańcucha wartości wodoru, zapleczem systemowym i biznesowo-instytucjonalnym wprowadza dziś polski przemysł na tory zielonej, wodorowej energii przyszłości oraz współtworzy całą gałąź gospodarki opartej na tym pierwiastku.

Data dodania: 24.05.2022 r.

A gdyby prąd, ciepło i woda były niemal za darmo? NCBR chce udowodnić, że to możliwe. Część 1

Przynajmniej kilkukrotnie mniejsze zużycie energii, pozyskiwanie prądu z własnych źródeł, produkowanie ciepła wtedy, gdy jest najtańsze, by zmagazynować je na później, a do tego używanie wody z deszczówki do wszystkich domowych potrzeb – to tylko niektóre ze sposobów na radykalne zmniejszenie comiesięcznych rachunków. Dzięki przedsięwzięciom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, niemalże bezkosztowe w eksploatacji i samowystarczalne budynki przyszłości już wkrótce mogą stać się polską specjalnością. Z korzyścią nie tylko dla portfeli Polaków, lecz także klimatu i bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Data dodania: 19.05.2022 r.

A gdyby prąd, ciepło i woda były niemal za darmo? NCBR chce udowodnić, że to możliwe. Część 2

Przynajmniej kilkukrotnie mniejsze zużycie energii, pozyskiwanie prądu z własnych źródeł, produkowanie ciepła wtedy, gdy jest najtańsze, by zmagazynować je na później, a do tego używanie wody z deszczówki do wszystkich domowych potrzeb – to tylko niektóre ze sposobów na radykalne zmniejszenie comiesięcznych rachunków. Dzięki przedsięwzięciom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, niemalże bezkosztowe w eksploatacji i samowystarczalne budynki przyszłości już wkrótce mogą stać się polską specjalnością. Z korzyścią nie tylko dla portfeli Polaków, lecz także klimatu i bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Data dodania: 19.05.2022 r.

PEP2040: Mamy kompas, ale droga do transformacji daleka

Na początku lutego Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. Czy nowy dokument strategiczny oznacza przełom dla rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce? Co ma się zmienić i jak w założeniach wpłynie to na klimat, ale także nasz komfort życia i zasoby portfeli?

Data dodania: 02.04.2021 r.

Co zamiast węgla, czyli o nowych mocach

Zmierzch węgla – tak w rozumieniu górniczym, jak i generacyjnym - oznacza, że polska energetyka będzie wkrótce potrzebować dziesiątek gigawatów nowych mocy, które wejdą w zamian za wygaszane bloki węglowe. Za plan transformacji polskiego sektora energetycznego służyć ma Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040). Według tego dokumentu – wciąż niezatwierdzonego – polska elektroenergetyka będzie opierać się przede wszystkim na źródłach odnawialnych oraz energetyce jądrowej.

Data dodania: 13.04.2021 r.

Wodór potrzebuje mocnego wsparcia

Wodór uznawany jest dość powszechnie za nośnik czystej energii choć obecnie stanowi dopiero ok. 2% koszyka energetycznego Unii Europejskiej. Polska ma potencjał, by stać się jednym z liderów na europejskim rynku wodorowym. Ważnym krokiem do tego celu jest opracowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Przykłady krajów przewodzących w wyścigu do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki pokazują, że osiągnięcie ambitnych celów wymaga wsparcia rozwoju technologii niskoemisyjnych ze środków publicznych.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Energia jądrowa w polskiej transformacji energetycznej

Jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością jest zahamowanie zgubnych zmian klimatu poprzez ograniczenie antropogenicznej, czyli produkowanej przez człowieka, emisji gazów cieplarnianych. W 2015 roku Unia Europejska i 174 kraje, w tym Polska, przyjęły podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Porozumienie Paryskie, w którym zgodnie z zaleceniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), zobowiązały się do ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C wobec okresu przedprzemysłowego i podjęcie wysiłków, by nie przekroczyć 1,5°C.1

Data dodania: 13.04.2021 r.

Innowacyjna biogazownia jednym z nowych przedsięwzięć NCBR

W ostatnim stuleciu stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, przede wszystkim w efekcie spalania paliw kopalnych i wylesiania, bije kolejne rekordy. W rezultacie temperatura powierzchni Ziemi wzrosła w ostatniej dekadzie do poziomu najwyższego od ponad 100 tysięcy lat. Kontynuowanie dotychczasowych trendów emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, grozi katastrofalną destabilizacją klimatu, z poważnymi konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i geopolitycznymi. Zapobieżenie temu scenariuszowi wymaga drastycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla. 

 
Data dodania: 10.04.2021 r.

Czy małe reaktory jądrowe są szansą dla Polski?

W debatach na temat polskiego programu jądrowego często przewija się wątek małych reaktorów jądrowych (SMR). Czy wdrożenie takich jednostek nad Wisłą znajduje uzasadnienie?

Data dodania: 18.04.2021 r.

Oszczędzanie energii a „kosmiczne” technologie

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jednoczesnym społecznym nacisku na ochronę środowiska naturalnego, wymusza na sektorze elektroenergetycznym zmianę podejścia do prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to coraz bardziej skrupulatne rozliczanie z norm emisji CO2 oraz wzrost kosztów energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. Wniosek jest prosty: Energię musimy oszczędzać. 

Data dodania: 09.04.2021 r.

Spółdzielnie energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie OZE na obszarach wiejskich

Polski sektor energetyczny zmaga się obecnie z wieloma wyzwaniami wynikającymi z przyjętej polityki energetycznej i klimatycznej UE, jak i z rosnącymi kosztami wytwarzania energii, związanymi głównie z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a także kosztami jej przesyłu i dystrybucji. Jedną z możliwości rozwiązania ww. problemów jest rozwój tzw. energetyki rozproszonej, zakładającej udział odbiorców końcowych zarówno w produkcji energii, jak i efektywnym jej wykorzystaniu dzięki ograniczeniu kosztów przesyłu czy magazynowania. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Transformacja energetyczna – szanse, wyzwania i perspektywy dla PKN ORLEN

ORLEN to spółka, która w powszechnym odbiorze kojarzy się głównie z dostarczaniem paliw do transportu kołowego. Dlatego też polski gigant ujął w swych planach dostosowanie działalności do szerokich zmian, jakie czekać będą ten sektor na drodze do neutralności klimatycznej.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Wodór i OZE paliwem przyszłości ORLENU

PKN ORLEN jako pierwszy koncern energetyczny w regionie Europy Środkowej, zapowiedział nie tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale także istotne inwestycje w sektor źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Planowane inwestycje, w zauważalny sposób zmienią profil działalności całej Grupy ORLEN. Płocki koncern rozbudowuje także potencjał w zakresie wytwarzania i wykorzystywania wodoru.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Rafinerie – przyszłość i kierunki rozwoju branży wobec wyzwań Nowego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) będzie największym wyzwaniem – ale też i największą szansą - dla unijnej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku. Jego naczelne kierunki, czyli neutralność klimatyczna, zachowanie bioróżnorodności oraz wdrożenie mechanizmów obiegu zamkniętego surowców stwarzają konieczność redukcji wpływu na środowisko także dla tych sektorów, które wciąż w dużej mierze korzystają z paliw kopalnych. Sprostanie jego rygorom i dynamice będzie możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii i metod organizacyjnych. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Fotowoltaika liderem wśród OZE

Zmiany klimatyczne są faktem. Zaburzenia w porach roku, susze, ulewne deszcze, powodzie, pożary, wyjątkowo upalne lata i inne ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego należy jeszcze dodać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością człowieka. Tak w dużym skrócie wygląda teraźniejszość. Warto jednak pamiętać, że w pewnym stopniu mamy możliwość i realny wpływ na zmieniający się świat, chociażby poprzez nasze codzienne działania i innowacyjne technologie.

Data dodania: 13.04.2021 r.

Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Rok 2020 to ogromny wzrost

Rosnące ceny energii elektrycznej i koszty emisji dwutlenku węgla, a także coraz ostrzejsze unijne regulacje stanowią impuls do realizowania zielonych inwestycji. Najszybciej rosnącym segmentem elektroenergetyki w Polsce, m.in. dzięki programom Energia Plus i Mój Prąd, unijnym dotacjom z regionalnych programów operacyjnych oraz uldze termomodernizacyjnej, stała się fotowoltaika. 

Data dodania: 08.04.2021 r.

Offshore – początek długiej i owocnej żeglugi dla polskiego local content

Morska energetyka wiatrowa zarysowuje niezwykle pozytywne perspektywy przed polską gospodarką, w tym dla wzrostu gospodarczego stoczni i lokalnych społeczności. Aby wykorzystać tworzące się szanse, potrzeba skutecznych działań i projektów rozwojowych. Te realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., której celem jest wprowadzenie polskiego offshore na szerokie wody. 

Data dodania: 19.05.2021 r.

Transformacja na życie eko nie musi być wyrzeczeniem

Lech Kaniuk, współzałożyciel i CEO SunRoof, w rozmowie z TOGETAIR: Uważamy, że zdecentralizowanie produkcji energii to przyszłość energetyki.

Data dodania: 20.05.2021 r.

Certyfikowana, wytwarzana w sposób zrównoważony biomasa jest dostępna na szeroką skalę i może stać się cichym bohaterem polskiej transformacji energetycznej

Konwersja elektrowni węglowych – zarówno jednostek kogeneracyjnych, jak i wytwarzających tylko energię elektryczną - na zasilanie w 100% zrównoważoną biomasą (pelletem drzewnym) jest sprawdzonym sposobem na zastąpienie węgla i czego przykładaem są doświadczenia Danii i Wielkiej Brytanii – krajów wiodących w walce ze zmianami klimatycznymi. Mimo ograniczonych możliwości wykorzystania dostaw lokalnych, państwa te zdecydowały się na podpisanie długoterminowych kontraktów na dostawy pelletu drzewnego, w tym z USA.

Data dodania: 21.05.2021 r.

Ogniwa perowskitowe – nowa era w energetyce

Marzenie o cienkich jak włos, lekkich, elastycznych, trwałych i wydajnych ogniwach słonecznych wreszcie się spełniło. Wynalezione przez polską fizyczkę – Olgę Malinkiewicz ogniwa perowskitowe mogą zrewolucjonizować światowy rynek energii słonecznej. Firma Saule Technologies, której współwłaścicielką jest Olga Malinkiewicz, uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu, przechodząc tym samym do fazy komercjalizacji tej przyszłościowej technologii.

Data dodania: 08.06.2021 r.

Budujemy niezależność energetyczną w oparciu o lokalne i czyste źródła energii

Suwerenności energetyczna powinna być budowana w oparciu o dostępne lokalnie źródła energii. Szczególnie ważne są te niewyczerpalne, naturalne i bezpieczne dla środowiska. W połączeniu z rządowym programem budowy mocy jądrowych będą one stanowić w przyszłości o niezależności energetycznej Polski. Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę pokazała jak ogromnie ważny jest to element w systemie bezpieczeństwa państwa.

Data dodania: 06.05.2022 r.

Wykorzystanie właściwości wodoru

Wodór jest pomostem do dekarbonizacji i motorem zmian emisyjnych, jest jednym z istotniejszych ogniw łańcucha wartości prowadzącego do zielonej transformacji . Właściwości wodoru pozwalają wykorzystywać go jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii. Ze względu na jego potencjał energetyczny połączony z minimalną emisyjnością jest on przedmiotem rosnącego zainteresowania w Europie i na świecie, doskonale to widać na przykładzie ogłaszanych kolejnych strategii wodorowych na poziomach krajowych czy też regionalnych. Rozwój technologii wodorowych pozwoli nam na budowanie nowoczesnej niskoemisyjnego gospodarki, opartego na efektywnych zakładach, czystej energii i niskoemisyjnych paliwach. Grupa ORLEN, zgodnie ze swoją strategią 2030 i zobowiązaniem osiągnięcia neutralności emisyjnej netto w 2050 roku, będzie wdrażać projekty w całym łańcuchu wartości nisko i zeroemisyjnego wodoru na rzecz obniżenia emisyjności swoich aktywów, a także rozwoju branży związanej z transportem wykorzystującym wodór jako nowe paliwo. Na realizację zadań rozwojowych w obszarze gospodarki wodorowej PKN ORLEN przewidziano w ciągu najbliższych 8 lat, nakłady inwestycyjne w wysokości 7,4 mld złotych.

Data dodania: 11.05.2022 r.

Quo vadis Polish oil & gas

Sektor rafineryjny w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeszedł skokową zmianę: jeszcze dekadę temu rafinerie były uznawane za zakłady świadczące o sile danej gospodarki. Dziś są to aktywa, które często stanowią problem dla ich właścicieli. W przyszłości europejskie rafinerie staną w obliczu malejącego popytu na paliwa płynne, spowodowanego zmianami technologicznymi i regulacyjnymi. To też wyzwanie dla Polski, która ma wyznaczone konkretne cele i realizuje projekty, które mają zmienić nie tylko jeden sektor, ale też całą gospodarkę.

Data dodania: 12.05.2022 r.

Dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa (MEW) to jeden najszybciej rozwijających się obszarów energetyki na świecie. Wynika to z coraz większego zainteresowania zieloną energią w związku z troską o środowisko naturalne, a także koniecznością dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii. Za rozwojem morskiej energetyki wiatrowej przemawia wiele argumentów, a potencjał tego rynku jest ogromny i będzie rósł. W plany rozwoju offshore doskonale wpisuje się potencjał Morza Bałtyckiego – określnie „wietrzny Bałtyk” oddaje charakter tego akwenu.

Data dodania: 12.05.2022 r.