Energia przyszłości

 

Co w nadchodzących latach będzie zasilać nasze domy, biura i fabryki? Jak przebudować polską energetykę, by zapewnić stabilne dostawy energii, a jednocześnie zredukować nasz ślad węglowy? Do tego celu prowadzi kilka dróg. Szansą na cywilizacyjny skok do pierwszej ligi krajów o najbardziej ekologicznych rozwiązaniach jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Pytaniem pozostaje, na ile wystarczą one, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc? Być może rozwiązaniem byłyby więc elektrownie atomowe, już wpisane w planach rządu na nadchodzące lata? Czy gaz odegra rolę przejściowego paliwa transformacji, zastępując węgiel? Pytań jest wiele, a odpowiedzi nie są jednoznaczne. A czasu na zmiany i przebudowę systemu energetycznego – mamy coraz mniej. 
 

Spis artykułów

PEP2040: Mamy kompas, ale droga do transformacji daleka

Na początku lutego Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. Czy nowy dokument strategiczny oznacza przełom dla rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce? Co ma się zmienić i jak w założeniach wpłynie to na klimat, ale także nasz komfort życia i zasoby portfeli?

Data dodania: 02.04.2021 r.

Co zamiast węgla, czyli o nowych mocach

Zmierzch węgla – tak w rozumieniu górniczym, jak i generacyjnym - oznacza, że polska energetyka będzie wkrótce potrzebować dziesiątek gigawatów nowych mocy, które wejdą w zamian za wygaszane bloki węglowe. Za plan transformacji polskiego sektora energetycznego służyć ma Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040). Według tego dokumentu – wciąż niezatwierdzonego – polska elektroenergetyka będzie opierać się przede wszystkim na źródłach odnawialnych oraz energetyce jądrowej.

Data dodania: 13.04.2021 r.

Wodór potrzebuje mocnego wsparcia

Wodór uznawany jest dość powszechnie za nośnik czystej energii choć obecnie stanowi dopiero ok. 2% koszyka energetycznego Unii Europejskiej. Polska ma potencjał, by stać się jednym z liderów na europejskim rynku wodorowym. Ważnym krokiem do tego celu jest opracowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Przykłady krajów przewodzących w wyścigu do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki pokazują, że osiągnięcie ambitnych celów wymaga wsparcia rozwoju technologii niskoemisyjnych ze środków publicznych.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Innowacyjna biogazownia jednym z nowych przedsięwzięć NCBR

W ostatnim stuleciu stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, przede wszystkim w efekcie spalania paliw kopalnych i wylesiania, bije kolejne rekordy. W rezultacie temperatura powierzchni Ziemi wzrosła w ostatniej dekadzie do poziomu najwyższego od ponad 100 tysięcy lat. Kontynuowanie dotychczasowych trendów emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, grozi katastrofalną destabilizacją klimatu, z poważnymi konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i geopolitycznymi. Zapobieżenie temu scenariuszowi wymaga drastycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla. 

 
Data dodania: 10.04.2021 r.

Energia jądrowa w polskiej transformacji energetycznej

Jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością jest zahamowanie zgubnych zmian klimatu poprzez ograniczenie antropogenicznej, czyli produkowanej przez człowieka, emisji gazów cieplarnianych. W 2015 roku Unia Europejska i 174 kraje, w tym Polska, przyjęły podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Porozumienie Paryskie, w którym zgodnie z zaleceniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), zobowiązały się do ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C wobec okresu przedprzemysłowego i podjęcie wysiłków, by nie przekroczyć 1,5°C.1

Data dodania: 13.04.2021 r.

Czy małe reaktory jądrowe są szansą dla Polski?

W debatach na temat polskiego programu jądrowego często przewija się wątek małych reaktorów jądrowych (SMR). Czy wdrożenie takich jednostek nad Wisłą znajduje uzasadnienie?

Data dodania: 18.04.2021 r.

Oszczędzanie energii a „kosmiczne” technologie

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jednoczesnym społecznym nacisku na ochronę środowiska naturalnego, wymusza na sektorze elektroenergetycznym zmianę podejścia do prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to coraz bardziej skrupulatne rozliczanie z norm emisji CO2 oraz wzrost kosztów energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. Wniosek jest prosty: Energię musimy oszczędzać. 

Data dodania: 09.04.2021 r.

Spółdzielnie energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie OZE na obszarach wiejskich

Polski sektor energetyczny zmaga się obecnie z wieloma wyzwaniami wynikającymi z przyjętej polityki energetycznej i klimatycznej UE, jak i z rosnącymi kosztami wytwarzania energii, związanymi głównie z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a także kosztami jej przesyłu i dystrybucji. Jedną z możliwości rozwiązania ww. problemów jest rozwój tzw. energetyki rozproszonej, zakładającej udział odbiorców końcowych zarówno w produkcji energii, jak i efektywnym jej wykorzystaniu dzięki ograniczeniu kosztów przesyłu czy magazynowania. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Transformacja energetyczna – szanse, wyzwania i perspektywy dla PKN ORLEN

ORLEN to spółka, która w powszechnym odbiorze kojarzy się głównie z dostarczaniem paliw do transportu kołowego. Dlatego też polski gigant ujął w swych planach dostosowanie działalności do szerokich zmian, jakie czekać będą ten sektor na drodze do neutralności klimatycznej.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Wodór i OZE paliwem przyszłości ORLENU

PKN ORLEN jako pierwszy koncern energetyczny w regionie Europy Środkowej, zapowiedział nie tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale także istotne inwestycje w sektor źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Planowane inwestycje, w zauważalny sposób zmienią profil działalności całej Grupy ORLEN. Płocki koncern rozbudowuje także potencjał w zakresie wytwarzania i wykorzystywania wodoru.

Data dodania: 18.04.2021 r.

Rafinerie – przyszłość i kierunki rozwoju branży wobec wyzwań Nowego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) będzie największym wyzwaniem – ale też i największą szansą - dla unijnej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku. Jego naczelne kierunki, czyli neutralność klimatyczna, zachowanie bioróżnorodności oraz wdrożenie mechanizmów obiegu zamkniętego surowców stwarzają konieczność redukcji wpływu na środowisko także dla tych sektorów, które wciąż w dużej mierze korzystają z paliw kopalnych. Sprostanie jego rygorom i dynamice będzie możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii i metod organizacyjnych. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Fotowoltaika liderem wśród OZE

Zmiany klimatyczne są faktem. Zaburzenia w porach roku, susze, ulewne deszcze, powodzie, pożary, wyjątkowo upalne lata i inne ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego należy jeszcze dodać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością człowieka. Tak w dużym skrócie wygląda teraźniejszość. Warto jednak pamiętać, że w pewnym stopniu mamy możliwość i realny wpływ na zmieniający się świat, chociażby poprzez nasze codzienne działania i innowacyjne technologie.

Data dodania: 13.04.2021 r.

Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Rok 2020 to ogromny wzrost

Rosnące ceny energii elektrycznej i koszty emisji dwutlenku węgla, a także coraz ostrzejsze unijne regulacje stanowią impuls do realizowania zielonych inwestycji. Najszybciej rosnącym segmentem elektroenergetyki w Polsce, m.in. dzięki programom Energia Plus i Mój Prąd, unijnym dotacjom z regionalnych programów operacyjnych oraz uldze termomodernizacyjnej, stała się fotowoltaika. 

Data dodania: 08.04.2021 r.

Offshore – początek długiej i owocnej żeglugi dla polskiego local content

Morska energetyka wiatrowa zarysowuje niezwykle pozytywne perspektywy przed polską gospodarką, w tym dla wzrostu gospodarczego stoczni i lokalnych społeczności. Aby wykorzystać tworzące się szanse, potrzeba skutecznych działań i projektów rozwojowych. Te realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., której celem jest wprowadzenie polskiego offshore na szerokie wody. 

Data dodania: 19.05.2021 r.

Transformacja na życie eko nie musi być wyrzeczeniem

Lech Kaniuk, współzałożyciel i CEO SunRoof, w rozmowie z TOGETAIR: Uważamy, że zdecentralizowanie produkcji energii to przyszłość energetyki.

Data dodania: 20.05.2021 r.

Certyfikowana, wytwarzana w sposób zrównoważony biomasa jest dostępna na szeroką skalę i może stać się cichym bohaterem polskiej transformacji energetycznej

Konwersja elektrowni węglowych – zarówno jednostek kogeneracyjnych, jak i wytwarzających tylko energię elektryczną - na zasilanie w 100% zrównoważoną biomasą (pelletem drzewnym) jest sprawdzonym sposobem na zastąpienie węgla i czego przykładaem są doświadczenia Danii i Wielkiej Brytanii – krajów wiodących w walce ze zmianami klimatycznymi. Mimo ograniczonych możliwości wykorzystania dostaw lokalnych, państwa te zdecydowały się na podpisanie długoterminowych kontraktów na dostawy pelletu drzewnego, w tym z USA.

Data dodania: 21.05.2021 r.

Ogniwa perowskitowe – nowa era w energetyce

Marzenie o cienkich jak włos, lekkich, elastycznych, trwałych i wydajnych ogniwach słonecznych wreszcie się spełniło. Wynalezione przez polską fizyczkę – Olgę Malinkiewicz ogniwa perowskitowe mogą zrewolucjonizować światowy rynek energii słonecznej. Firma Saule Technologies, której współwłaścicielką jest Olga Malinkiewicz, uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu, przechodząc tym samym do fazy komercjalizacji tej przyszłościowej technologii.

Data dodania: 08.06.2021 r.