Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Rok 2020 to ogromny wzrost

Rosnące ceny energii elektrycznej i koszty emisji dwutlenku węgla, a także coraz ostrzejsze unijne regulacje stanowią impuls do realizowania zielonych inwestycji. Najszybciej rosnącym segmentem elektroenergetyki w Polsce, m.in. dzięki programom Energia Plus i Mój Prąd, unijnym dotacjom z regionalnych programów operacyjnych oraz uldze termomodernizacyjnej, stała się fotowoltaika. 

Panele słoneczne coraz częściej widuje się nie tylko na domach mieszkalnych, lecz także na budynkach usługowych oraz użyteczności publicznej. Fotowoltaika cieszy się popularnością zarówno ze strony klientów indywidualnych w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorców. Rok 2020 był rekordowy pod względem rozwoju produkcji energii ze słońca, a najbliższe lata najpewniej przedłużą boom w tym segmencie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Co leży u źródła tego spektakularnego sukcesu?

Spadek kosztów instalacji motorem wzrostu branży

Wysoki koszt wytwarzania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł (efekt konieczności nabycia praw do emisji CO2) stał się czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ciągu ostatnich 10 lat uśredniony koszt (LCOE - Levelized Cost of Electricity), który obejmuje budowę, eksploatację i utrzymanie elektrowni w określonym dla danej technologii okresie, spadł w przypadku fotowoltaiki o 90%1. Spadek kosztów modułów fotowoltaicznych oraz wzrost ich sprawności powoduje, że cena jednostkowa energii z tego źródła może być niższa od ceny prądu na rynku hurtowym. 

Uśrednione koszty wytwarzania energii (LCOE) wg technologii:


[Źródło: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis, Lazard, październik 2020]

Efektem spadku kosztów są znaczne przyrosty mocy zainstalowanej i zwiększenie udziału fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej. W 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej wynosił 38%, przewyższając po raz pierwszy w historii udział źródeł konwencjonalnych (37%)2 .

Rynek rośnie a wraz z nim zwiększa się dostępność finansowania  

Przedsiębiorcy oraz konsumenci mają w ostatnich latach coraz większe możliwości w zakresie finansowania inwestycji pochodzących z OZE. 

Koszty instalacji fotowoltaicznej można obecnie pokryć za pomocą kredytu, pożyczki oraz leasingu. Dodatkowo rozwój rynku wspierały programy rządowe, np. Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Energia Plus, w ramach których istnieją liczne sposoby na uzyskanie dotacji na opłacenie inwestycji.  Różne opcje zewnętrznego finansowania połączone z programami dotacji rządowych, sprzyjają szczególnie finansowaniu instalacji przeznaczonych na własny użytek.  

Elementem wspierającym korzystanie z takich rozwiązań przez firmy i gospodarstwa domowe była decyzja o zrównaniu konsumentów i przedsiębiorców w zakresie praw prosumenta. Dzięki temu zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa mogą produkować energię z paneli słonecznych na własny użytek, a nadwyżkę przekazywać do sieci energetycznej.

Osoby fizyczne, na własny użytek, do tej pory mogły skorzystać z dwóch programów - Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Obecnie pierwsza z wymienionych dotacji, w której na montaż instalacji otrzymywało się 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji, została zawieszona. Konsumenci nadal mogą starać się o dofinansowanie z programu Czyste powietrze. W jego ramach posiadają możliwość uzyskania dotacji, ale tylko w momencie kiedy wymieniają stare nieefektywne źródło ciepła, którego wymagania techniczne są określone w programie. Dodatkowo konsumenci mogą łączyć dotacje z produktami komercyjnymi. Przykładem takiego połączenia jest oferta Ekopożyczki PKO Banku Polskiego. Produkt obejmuje finansowanie do 50 tys. zł zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania także z dopłat rządowych. Specjalnie dla nich powstał program Energia Plus, w ramach którego otrzymają oni bezzwrotną dotację do 50 proc. inwestycji lub niskooprocentowaną pożyczkę do 300 mln zł.

Rozwój programów rządowych wpływa na zwiększenie oferty komercyjnych instytucji finansowych. Prócz dostępnych na rynku kredytów, stosunkowo od niedawna przedsiębiorcy takie inwestycje mogą sfinansować również leasingiem. Produkt ten jest przeważnie oferowany w procedurze uproszczonej, a firmy zyskują możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją. 

W ramach pożyczki lub leasingu przedsiębiorca może opłacić całe przedsięwzięcie nawet do kwoty 500 tys. zł. W większości firm leasingowych okres finasowania planowany jest na 6 lat.  

Według ekspertów PKO Leasing zwrot z inwestycji dla instalacji przemysłowych wynosi od 6 do 10 lat. Przy odpowiedniej kalkulacji właściwie dopasowane raty leasingowe mogą zastępować koszty zakupu energii elektrycznej. Aspekt obniżenia kosztów jest bardzo istotny w kontekście rosnących cen prądu, dotykających zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorców.  

Porównanie Kredytu i leasingu w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

Leasing
Dla kogo
Firmy, w tym rolnicy
Prawdopodobieństwo otrzymania
Zależy od zdolności leasingowej
Wymagane Dokumenty
Oświadczenie o posiadanych dochodach – minimum formalności
Oprocentowanie i prowizja
10 %+ wpłata inicjacyjna, całk. Koszt ok. 110%- 119%;
VAT rozliczany z ratami/ całość Vat wpłacana przy pierwszej racie
Szybkość otrzymana decyzji
od 1 do 4 dni
Okres finansowania
Od 4-8 lat
Odpisy podatkowe i koszty uzyskania przychodu
Operacyjny- całość rat w koszty/ finansowy - tylko odsetki
Możliwość uzyskania dotacji
Nie
Zwrot z inwestycji
Operacyjny- natychmiast/ po spłacie kapitału
Pożyczka leasingowa
Dla kogo
Firmy, w tym rolnicy
Prawdopodobieństwo otrzymania
Jak nie leasing to pożyczka leasingowa ( finansowanie PV na gruncie)
Wymagane Dokumenty
Oświadczenie o posiadanych dochodach – minimum formalności
Oprocentowanie i prowizja
Bez podatku VAT/ rata balonowa
Szybkość otrzymana decyzji
od 1 do 4 dni
Okres finansowania
6 miesięcy do 6 lat
Odpisy podatkowe i koszty uzyskania przychodu
Odsetki w koszty. Rata balonowa.
Możliwość uzyskania dotacji
Tak
Zwrot z inwestycji
Po spłacie rat
Kredyt bankowy
Dla kogo
Firmy i osoby fizyczne
Prawdopodobieństwo otrzymania
Zależy od zdolności kredytowej
Wymagane Dokumenty
Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z zakładu pracy.
Oprocentowanie i prowizja
Prowizja 0 %;
RRSO zależne od banku mniej więcej ok. 2,5%- 5,5%;
Finansowanie 100 %
Szybkość otrzymana decyzji
Zależy od banku.
Okres finansowania
Od 10-15 lat
Odpisy podatkowe i koszty uzyskania przychodu
Indywidualnie nie /firma- odsetki z rat w koszty prowadzenia działalności
Możliwość uzyskania dotacji
Nie
Zwrot z inwestycji
Po okresie kredytowania

System energetyczny w Polsce oparty o węgiel

W Polsce produkcja energii elektrycznej w 68% pochodzi ze spalania węgla, co prowadzi do emisji dużych ilości gazów cieplarnianych. Emisyjność produkcji energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach malała, ale nadal jest najwyższą w UE (w 2020 roku emisja dwutlenku węgla na kilowatogodzinę wyniosła średnio 724 g, trzy razy więcej niż unijna średnia wynosząca 226 g) . OZE odpowiada za 22% wyprodukowanej energii, z czego 1,25% z fotowoltaiki.

Taka struktura produkcji powoduje, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są najwyższe w UE. Oparcie krajowej energetyki na surowcach kopalnych, w sytuacji trwałego trendu wzrostu notowań praw do emisji CO2 oraz intensyfikowania działań UE na rzecz klimatu, najpewniej będzie prowadzić do zwiększenia importu energii z krajów ościennych oraz podwyżek cen dla odbiorców. Według GUS w 2020 roku opłaty gospodarstw domowych za energię elektryczną zwiększyły się o 11,7% r/r.

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2020

 
Źródło: Agencja Rynku Energii

Dynamiczny wzrost zainstalowanej mocy

Fotowoltaika stała się ucieczką w przyszłość przed nieuniknionym wzrostem cen prądu. Perspektywa przyszłych oszczędności przy zakupie energii przekonała tysiące Polaków, którzy z każdym miesiącem coraz bardziej interesowali się umieszczaniem paneli na dachach. Program Mój Prąd dodatkowo wzmocnił trend i zwiększył opłacalność tego typu instalacji. W 2020 roku liczba prosumentów wzrosła o ok. 297 tys. do ponad 457 tys.

Skumulowana moc w fotowoltaice


Źródło: Agencja Rynku Energii

Na koniec 2020 roku zainstalowana moc fotowoltaiki osiągnęła niemal 4 GW wobec 1,5 GW na koniec 2019 r. (+159% r/r). Pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, Polska jest czwartym rynkiem fotowoltaicznym w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas Niemcy, Holandia i Hiszpania . Produkcja energii elektrycznej ze słońca niemal potroiła się w odniesieniu do 2019 roku (1972,2 GWh wobec 715,3 GWh).

Wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych

W 2020 roku obserwuje się wzrost udziału małych, średnich i dużych instalacji w strukturze mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach PV, niemniej udział mikroinstalacji jest dominujący (ok. 78%) . Według Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, w połowie 2020 roku wartość rynku mikroinstalacji w Polsce wynosiła ok. 6 mld zł, natomiast rynku małych, średnich i dużych instalacji ok. 1,3 mld zł.

Wartość rynku instalacji fotowoltaicznych

 
Źródło: SBF Polska PV

Szacuje się, że na koniec 2020 łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę w Polsce wyniosła ok. 10 mld zł, przy czym gospodarstwa domowe zainwestowały 6,5 mld zł, a przedsiębiorcy i samorządy ok. 3 mld zł . 

Przez najbliższe kilka lat rynek powinien utrzymać się na fali wzrostowej i stać się bardziej zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami a prosumentami. W 2021 roku tempo wzrostu mikroinstalacji wyhamuje, gdyż dotychczasowy program dotacji Mój Prąd wyczerpał się, a zapowiadany kolejny fundusz ma wspierać, oprócz fotowoltaiki, także ładowarki do samochodów elektrycznych i magazyny energii.

Rozwój farm PV jest wspierany przez system aukcyjny

W Polsce udział instalacji wybudowanych w ramach aukcji OZE sięga 22% mocy i są one uznawane za stabilny oraz przewidywalny system wsparcia. Wygranie aukcji OZE zwiększa możliwość uzyskania finansowania i zapewnia określone przychody przez 15 lat funkcjonowania farmy. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, które odbyły się w 2020 roku, łącznie może powstać ponad 1,56 GW instalacji fotowoltaicznych a zapowiadane na 2021 rok mogą przełożyć się na budowę nowych elektrowni słonecznych o łącznej mocy 1,8 GW. Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o 6 miesięcy, do końca 2021 roku. Boom inwestycyjny w segmencie farm słonecznych pojawi się na przełomie 2021 i 2022 roku wraz z oddawaniem do użytku projektów z aukcji OZE. Zwrot w kierunku dużych farm słonecznych spowoduje, że rynek będzie się stopniowo zmieniał z prosumenckiego na bardziej zrównoważony.

Europejski Zielony Ład i Polityka Energetyczna Polski do 2040 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, przez co rozumie się jej zużycie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie.

Na 2020 rok dla całej Unii został wyznaczony cel osiągnięcia 20% udziału OZE, natomiast dla Polski na poziomie 15%. Szacuje się, że zamiast wymaganych 15% osiągniemy poziom 13,8%. Do końca 2020 r. Polska powinna zredukować poziom emisji CO2 o 20% w stosunku do roku 1990. W grudniu 2020 r. Rada Europejska podniosła poprzeczkę, zatwierdzając redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w odniesieniu do poziomu z roku 1990. Dotąd cel wynosił 40%. To najpewniej pociągnie ze sobą rewizję unijnej polityki OZE i zwiększenie celu dla całej UE z obowiązujących 32% udziału OZE w finalnym zużyciu energii, do ok. 38-40% w 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku wymusza wejście na dużo ambitniejszą ścieżkę realizacji głównych celów. Unijna polityka klimatyczna powoduje, że projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) musiałby być modyfikowany. W 2030 roku, zgodnie z przyjętą 2 lutego 2021 r. przez rząd uchwałą, 1/3 całości wytworzonej w Polsce energii mają zapewnić odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika.

Dedykowane fundusze europejskie i polityki w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu będą wsparciem dla osiągnięcia w 2030 roku mocy zainstalowanych na poziomie 5-7 GW oraz 10-16 GW w 2040 roku.

Moc zainstalowana w OZE do 2040

 
Źródło: ARE, PEP2040, PKO Bank Polski

Przygotowanie:
Anna Senderowicz, Ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski SA
Piotr Klimczak, Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing SA

[1]   Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis, Lazard, październik 2020
[2]   The European Power Sector in 2020, Agora Energiewende and Ember, styczeń 2021
[3]   The European Power Sector in 2020, Agora Energiewende and Ember, styczeń 2021
[4]   Informacja statystyczna o energii elektrycznej nr 12, Agencja Rynku Energii, luty 2021
[5]   EU Market Outlook For Solar Power 2020 – 2024, SolarPower Europe, grudzień 2020
[6]   Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ’20, SBF POLSKA PV, grudzień 2020
[7]   W 2020 zainwestowaliśmy w fotowoltaikę 10 mld zł, wysokienapiecie.pl, 11.02.2021

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale