Wodór i OZE paliwem przyszłości ORLENU

PKN ORLEN jako pierwszy koncern energetyczny w regionie Europy Środkowej, zapowiedział nie tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale także istotne inwestycje w sektor źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Planowane inwestycje, w zauważalny sposób zmienią profil działalności całej Grupy ORLEN. Płocki koncern rozbudowuje także potencjał w zakresie wytwarzania i wykorzystywania wodoru.

Cel ORLENU w kwestii transformacji własnego profilu gospodarczego polega na dojściu do neutralności klimatycznej w roku 2050 - jest zatem dostosowany do unijnej polityki Zielonego Ładu. Jego osiągnięcie ma być możliwe m.in. dzięki przejmowaniu podmiotów posiadających tego typu aktywa (Energa) oraz dzięki szerokim inwestycjom w źródła odnawialne. Do 2030 roku polski gigant naftowy chce wydać na te technologie 47 mld złotych. Większość z tych pieniędzy zostanie przeznaczona m.in. na instalacje morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz na fotowoltaikę. 

Dzięki dotychczasowym inwestycjom, ORLEN posiada ok. 450 MW mocy zainstalowanej w technologiach odnawialnych. W ciągu następnych 10 lat potencjał ten ma się zwiększyć pięciokrotnie.

Kluczowym projektem ORLENU w tym zakresie jest budowa farmy wiatrowej na Bałtyku (zlokalizowanej ok. 23 km na północ od linii brzegowej morza, na wysokości Choczewa i Łeby). Ma ona dysponować mocą do 1,2 GW. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada specjalna spółka należąca do koncernu - Baltic Power oraz zagraniczny partner - Northland Power. Farma zgodnie z planem ma być gotowa do 2026 roku, umowa na jej przyłączenie do sieci została już zawarta.

Bieżąca dekada upłynie też pod znakiem istotnych inwestycji PKN ORLEN w fotowoltaikę. W tym czasie płocka spółka chce zbudować 400 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych. W 2030 roku aktywa ORLENU mają obejmować łącznie 2,5 GW mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych (liczonych według udziałów).

Innym segmentem – choć związanym z OZE – mającym umożliwić ORLENOWI drogę do neutralności klimatycznej jest produkcja i wykorzystanie wodoru. Technologia wodorowa, widziana jako alternatywa paliwowa w motoryzacji oraz energetyce, już teraz urasta do rangi jednego z kluczowych narzędzi transformacji gospodarczej Unii Europejskiej. Może być ona wykorzystywana w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, metalurgicznym, spożywczym, motoryzacji, energetyce i w aeronautyce.

Dotychczasową przeszkodą na drodze do szerokiego wdrożenia wodoru w przemyśle jest problem z pozyskiwaniem tego surowca. Najbardziej rozpowszechnioną i efektywną ekonomicznie metodą jest reforming gazu ziemnego – proces, który wykorzystuje metan i parę wodną do produkcji wodoru, przy czym podczas tej produkcji występuje emisja dwutlenku węgla. Wodór uzyskiwany w tym procesie określa się mianem szarego. Metoda ta odpowiada za 95% światowej podaży wodoru. Jest kilka sposobów na zmniejszenie emisyjności produkcji wodoru. Najprostszy to zmiana surowca do reformingu parowego z gazu ziemnego na biometan. Kolejny to zastosowanie technologii wychwytu i magazynowania oraz utylizacji CO2 CCUS, a także produkcja wodoru z odpadów komunalnych. Przełomem może być wodór wytwarzany w procesie elektrolizy dzięki energii ze źródeł odnawialnych.  Daje to możliwości synergii w postaci sprzężenia ze sobą szerokiego parku OZE oraz elektrolizerów do produkcji wodoru. PKN ORLEN może wdrożyć te rozwiązania dzięki rozbudowywanemu potencjałowi własnych OZE (przede wszystkim: morskiej energetyki wiatrowej). Co więcej, polska spółka ma ambicje bycia liderem na rynku wodoru do transportu. Już dzisiaj prowadzi projekty inwestycyjne związane z budową hubów wodorowych w Trzebini, Włocławku i Płocku, a także stacji tankowania w Polsce i Czechach.

Dzięki symultanicznemu rozwojowi technologii odnawialnych i wodorowych, ORLEN może nie tylko osiągnąć neutralność klimatyczną, przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki, ale także dołączyć do światowych liderów przemysłowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań energetycznych. 

Tekst opracowany przez PKN ORLEN

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale