Woda, wodór, węgiel – proekologiczna inwestycja

Polska gospodarka potrzebuje nowych inwestycji, które są przyjazne środowisku. Inicjatywa 3W, czyli woda, wodór i węgiel staje się nową perspektywą. Bank Gospodarstwa Krajowego jako polski bank rozwoju wychodzi naprzeciw oczekiwaniom finansowym i inwestycyjnym, pomagając coraz większej liczbie polskich firm wejść na proekologiczną drogę budowania przyszłości.

3W w polskim biznesie

Widać już pierwsze efekty działań inwestycyjnych. Polskie firmy stworzyły unikatową technologię filtracji wody przy wykorzystaniu sit grafenowych. Technologia ta jest o wiele tańsza niż popularna dzisiaj technologia odwróconej osmozy, która jest wykorzystywana do odsalania wody na całym świecie. "Ten przełomowy wynalazek, bo jest to opatentowana technologia, może mieć znaczenie cywilizacyjne. Można ją wykorzystywać np. w Ukrainie, gdzie problem dostępu do wody pitnej już występuje, a po zakończeniu działań wojennych trzeba będzie szybko wprowadzać pewne rozwiązania, które pozwolą wodę uzdatniać. To samo dotyczy Afryki, gdzie problem braku wody jest olbrzymi, a jeżeli woda występuje to jest bardzo zanieczyszczona biologicznie, a czasami nawet chemicznie." – komentował nowe rozwiązanie Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w BGK, podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Kolejnym przykładem jest bardzo ciekawa inicjatywa firmy z Dolnego Śląska, która rozwija kultury akwaponiczne, czyli uprawy gdzie o blisko 90% redukuje się zużycie wody w procesie wytwarzania żywności. Firma ta również promuje filozofię obiegu zamkniętego materii.

"Produkcja żywności i potem utylizacja, używanie czy zużywanie do chociażby nawożenia odbywa się w obiegu zamkniętym i to jest kierunek przyszłości dla naszej gospodarki" – dodaje dyrektor Żelezik.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął współpracę z firmami, które inwestują w obszar 3W.

"Takie dobre przykłady można jeszcze mnożyć i mam głębokie przekonanie, że będzie ich coraz więcej w najbliższej przyszłości." – podkreśla Adam Żelezik, dodając jednocześnie, że zarówno bank jak i inne instytucje powinny wspomagać przedsiębiorców przygotowując background legislacyjny. Podmioty gospodarcze, które weszły z innowacyjnymi projektami na rynek, będą otrzymywać wsparcie także w kwestiach merytorycznych związanych z prowadzeniem firm.

"My jako bank widzimy olbrzymią szansę i perspektywy przed wodorem i jesteśmy zdeterminowani, żeby takie projekty finansować. Pierwsze projekty wodorowe już do nas trafiają, wspólnie z PKN Orlen sfinansowaliśmy projekt budowy stacji tankowania wodoru" – mówi o działaniach banku Łukasz Beresiński, dyrektor Departamentu Analiz Branżowych w BGK.

"W inicjatywie 3W widzimy, potrzebę wsparcia koordynacyjnego, eksperckiego. Chcemy udzielać finansowania w różnych formach i tak nim kierować, by naprawdę wspierać te najbardziej perspektywiczne projekty" – podkreślał Żelezik podczas debaty Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe kompetencje, nowe szanse: jak biznes może wykorzystać politykę klimatyczną Ekologiczne rozwiązania są zawsze w cenie, szczególnie jeżeli na szali kładziemy przyszłość pokoleń. Joanna Smolik, dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w BGK mówi: „My finansiści chętnie patrzymy na tego typu inwestycje, są one wdzięcznym tematem do finansowania pod kątem profilu ryzyka z uwzględnieniem ESG. Banki i instytucje multilateralne bardzo chętnie dają pieniądze na rozwój tego typu inwestycji."

Inicjatywa 3W

"Inicjatywa 3W (woda, wodór, węgiel) to odpowiedź na zintensyfikowane potrzeby. Zmiany klimatyczne możemy zatrzymać nie tylko poprzez ograniczenie się, ale poprzez ukierunkowania naszych działań w taki sposób, aby np. utrzymać przewagę gospodarczą i jednocześnie wpłynąć pozytywnie na klimat." – mówi Adam Żelezik i dodaje: "Węgiel ma pejoratywne konotacje, ale my koncentrujemy się na węglu cząsteczkowym, na nanotechnologiach, które mogą zmniejszać emisję CO2, np. poprzez specjalne filtry grafenowe,. Stawiamy nie tylko na grafen, ale też na fulereny czy nanorurki węglowe.

Adam Żelezik, podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR nawoływał do działania nowych inwestorów: "Instrumentów wsparcia i chętnych do tego, żeby wspierać transformację klimatyczną i energetyczną jest dużo. Ważne jest, aby stworzyć skuteczne mechanizmy koordynacyjne, aby działać razem i łączyć wszystkie potencjały intelektualne i finansowe?"

Więcej informacji na www.togetair.eu i www.bgk.pl.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale