Budujemy niezależność energetyczną w oparciu o lokalne i czyste źródła energii

Suwerenności energetyczna powinna być budowana w oparciu o dostępne lokalnie źródła energii. Szczególnie ważne są te niewyczerpalne, naturalne i bezpieczne dla środowiska. W połączeniu z rządowym programem budowy mocy jądrowych będą one stanowić w przyszłości o niezależności energetycznej Polski. Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę pokazała jak ogromnie ważny jest to element w systemie bezpieczeństwa państwa.

Lokalnie dostępne złoża surowców energetycznych od dziesiątek lat przyświecały budowaniu niezależności energetycznej Polski. W ten sposób powstawały krajowe węglowe jednostki wytwórcze, korzystające z bogactwa polskich kopalń. Tymczasem współczesna polska energetyka rozpoczęła ambitny program dekarbonizacji wytwarzania, mimo tego jeszcze przez kilkanaście następnych lat, węgiel będzie stanowić ważny element na drodze do neutralności klimatycznej systemu energetycznego. Od transformacji energetyki nie ma już odwrotu, dlatego Grupa PGE koncentruje swoje wysiłki inwestycyjne na budowaniu mocy odnawialnych oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Jej strategicznym celem do 2050 r. jest całkowite odejście od wytwarzania z udziałem technologii emisyjnych w ramach procesu osiągania neutralności klimatycznej. Za niecałe 30 lat Grupa PGE będzie dostarczać swoim klientom wyłącznie zieloną energię.

Energia napędzana mocą wiatru

Na koniec 2021 r. wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wyniosła ok. 7 GW. W kwietniu 2022 r. PGE podpisała umowę warunkową na nabycie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do ponad 770 MW, co oznacza utrzymanie przez Grupę pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z udziałem rynkowym mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych w Polsce na poziomie 11 proc. Kolejne wietrzne dni obecnej wiosny przynosiły coraz to nowe rekordy produkcji energii elektrycznej. W nocy z 4 na 5 kwietnia 2022 r. moc chwilowa farm wiatrowych przekroczyła 7 GW, co przy krajowym zapotrzebowaniu w tym czasie na poziomie ok. 18,5 GW oznaczało, że blisko 40 proc. potrzebnej mocy w systemie zapewniała energia napędzana mocą wiatru. Do lądowych farm wiatrowych już wkrótce dołączą morskie moce wiatrowe powstające na Morzu Bałtyckim. Pierwsze morskie farmy wiatrowe Grupy PGE budowane we współpracy z duńskim partnerem – firmą Ørsted - wyprodukują energię elektryczną już w 2026 r. (I etap inwestycji o mocy ok. 1 GW) oraz w 2027 r. (II etap inwestycji o mocy ok. 1,5 GW). Ich wydajność jest dużo wyższa niż większości farm lądowych dostępnych w kraju, a moc 2,5 GW morskich farm wiatrowych zapewni pokrycie zapotrzebowania na prąd dla 4 milionów gospodarstw domowych. Jednocześnie PGE prowadzi program inwestycji w fotowoltaikę, który tylko w tym roku ma portfolio szacowane na 200 MW. Dzięki uruchomionemu na początku kwietnia 2022 r. postępowaniu przetargowemu na budowę elektrowni PV Jeziórko, powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce - jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW. Morska i lądowa energia wiatrowa oraz energia fotowoltaiczna, to czyste formy energii wyprodukowane całkowicie niezależnie od cen paliw, koniunktury gospodarczej i geopolityki. Rozwój tych źródeł nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wojny na Ukrainie i konieczności całkowitego uniezależnienia się od importu węglowodorów z Rosji.

Ciepło z głębi ziemi

Źródła geotermalne w zasobach ciepłowniczych miast to dywersyfikacja jednostek wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Bezemisyjne źródło ciepła, jakim jest geotermia, długoterminowo zapewnia również stabilny i konkurencyjny poziom cen ciepła dla mieszkańców niezależny od wahań cen surowców i uprawnień do emisji. Wzrost cen surowców energetycznych, a szczególnie kierunki ich pozyskiwania stanowią dziś szczególny argument
w poszukiwaniu alternatyw dla produkcji nie tylko energii elektrycznej, ale również ciepła. Pilne uniezależniania polskiej gospodarki i jej kluczowych gałęzi, jakie stanowią energetyka i ciepłownictwo, od surowców zewnętrznych, zwłaszcza pochodzących zza naszej wschodniej granicy staje się priorytetowym tematem w debacie nad dalszą transformacją energetyczną. Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. PGE oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi. Moc planowanej inwestycji to 20 MWt, co poza sezonem grzewczym zapewni pokrycie 1/4 zapotrzebowania na ciepłą wodę dla prawobrzeżnej części miasta. Geotermia w Szczecinie to dobry kolejny krok (po należącej do Grupy PGE biomasowej Elektrociepłowni Szczecin), do zazieleniania ciepła w mieście w oparciu o lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. 

Na horyzoncie energetyka odmieniana przez Bałtyk

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że do 2030 r. moc zainstalowana farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim osiągnie 5,9 GW. W tym czasie powstanie największa morska farma wiatrowa w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej o mocy 2,5 GW, budowana przez PGE we współpracy z Ørsted. Kolejny projekt o mocy 1 GW jest również w fazie intensywnych przygotowań. Druga faza rozwoju morskich farm wiatrowych wskazuje, że do 2040 r. moc zainstalowana morskiej energetyki w Polsce wzrośnie do 11 GW. Grupa PGE złożyła już osiem wniosków na koncesje przydzielane w drugiej fazie. Długoterminowym strategicznym celem Grupy PGE jest budowa farm wiatrowych o mocy 6,5 GW do 2040 r. Instalacje o mocy 3,5 GW są już w fazie inwestycyjnej. Kolejne morskie projekty Grupy PGE będą rozwijane samodzielnie oraz we współpracy z polskimi koncernami energetycznymi Tauron
i Enea.

Naszą inspirację rozwojem morskiej energetyki wiatrowej dzielimy się poprzez hasło nowej kampanii wizerunkowej Grupy PGE „Odmieniamy energetykę przez Bałtyk”. Grupa PGE wraz z największymi polskimi koncernami energetycznymi planują przyspieszyć tempo transformacji energetycznej Polski. Polskie morze i wiatr to czyste lokalne zasoby, które będą dostarczać zieloną energię do milionów domów w całej Polsce. Transformacja energetyczna nabiera nowego wymiaru, także poprzez zaangażowanie naszych akcjonariuszy. Jesteśmy zadowoleni z dużego zainteresowania inwestorów planowaną emisją akcji. Pozyskane z emisji 3,2 mld zł wzmocnią Grupę PGE i pozwolą nam na realizację ambitnych planów związanych z transformacja energetyczną.


 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale