Magazyny energii – inteligentna i bezpieczna energia

Enea buduje swoje kompetencje do efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Enea Operator przeprowadziła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie w pięciu polskich miastach.

 

Magazynowanie energii to obecnie jedno z kluczowych wyzwań transformacji energetycznej. Wdrożenie tego typu innowacyjnych rozwiązań staje się dziś koniecznością, która wynika z dynamicznego wzrostu liczby OZE. To również wyraz odpowiedzialności dostawców energii za bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o wysokich parametrach, szansa na rozwój biznesowy i rynku prosumenckiego. Enea chce w tym procesie odegrać kluczową rolę.

Rozwój magazynów energii jest ważnym elementem transformacji energetycznej i wsparciem w efektywnym wykorzystaniu OZE, co wynika z faktu, iż najbardziej popularne technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli wykorzystujące promieniowanie słoneczne i wiatr, charakteryzują się niestabilnością poziomu produkcji, który determinowany jest istotnie przez warunki pogodowe. – Magazynowanie energii pozwoli na zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej oraz służyć będzie bilansowaniu systemu. To z kolei kluczowy warunek w budowie nowoczesnej suwerenności energetycznej – fundamentu bezpieczeństwa Polski w dobie kryzysów gospodarczych, cywilizacyjnych i geopolitycznych – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Zgodnie ze strategią Enei, magazyny energii uzyskują status technologii kluczowej do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Docelowo staną się też jedną ze specjalizacji Grupy Enea.

Enea buduje swoje kompetencje do efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Potwierdzają to testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie w pięciu polskich miastach.

– Magazynowanie energii pozwala na zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej, służy bilansowaniu systemu. Natomiast wdrożenie innowacji, która doprowadzi do uruchomienia w Enei Operator udoskonalonej metody magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest działaniem kluczowym z punktu widzenia jakości energii elektrycznej – mówi dr hab. Wojciech Drożdż, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Instalacje pracowały jako część sieci dystrybucyjnej Enei Operator przez ponad pół roku. Pozwoliło to na zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i oceny przydatności magazynów w zależności od warunków. Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.

Instalacje zostały zintegrowane z nowoczesnymi systemami AMI oraz SCADA, które pozwalają na bieżąco monitorować parametry sieci elektroenergetycznej. Przeprowadzone przez należącą do Grupy Enea spółkę dystrybucyjną Enea Operator testy są wstępnym etapem do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę.

Na zdjęciach jeden z magazynów testowanych w Bydgoszczy przez Eneę Operator, wyposażony w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA

 

Wielkoskalowe magazyny stabilizujące pracę sieci to jeden z kluczowych obszarów rozwojowych Grupy Enea. Jednocześnie Enea chce uczestniczyć i wspierać w zakresie magazynowania energii rozwój rynku prosumenckiego, który z jednej strony stanowi ogromny potencjał, a z drugiej – wyzwanie dla zarządzania stabilnością pracy sieci.

– Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie takich usług na zewnątrz stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji Grupy Enea zapisanych w naszej Strategii Rozwoju. Magazynowanie energii to innowacyjna technologia o dużym potencjale rozwojowym do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy pomóc prosumentom w optymalnym wykorzystywaniu wytwarzanej przez nich energii elektrycznej – zapewnia Paweł Majewski, prezes Enei.

Analizując potencjał rynku prosumenckiego, Enea podjęła współpracę z firmą Jenox Akumulatory, wytwarzającą blisko milion samochodowych baterii rocznie, której celem jest prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie magazynowania energii, skierowanych przede wszystkim dla prosumentów. Celem projektu jest opracowanie i stworzenie domowego magazynu energii. Przydomowe banki energii energetycznej u odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia to naturalny kierunek rozwoju przy tak dynamicznym wzroście przyłączeń i łącznej mocy mikroinstalacji prosumenckich, jaki jest obecnie obserwowany w Polsce.

– Przydomowe magazyny energii umożliwią dalszy dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej i optymalne wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki magazynom prosumenci będą mogli maksymalizować zużycie energii na własne potrzeby, na miejscu w swoich domach. Liczymy, że dzięki projektowi powstanie prototyp magazynu, który będzie w przyszłości atrakcyjny dla klientów i stanie się częścią naszej oferty produktów multienergetycznych – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Magazynowanie energii pozwoli nie tylko na zbilansowanie systemu, zwiększenie elastyczności pracy sieci i optymalne zarządzanie zasobami energii odnawialnej, ale – przede wszystkim – na transformację energetyczną zapewniającą bezpieczeństwo, samowystarczalność energetyczną i wykorzystanie szans rozwojowych dla polskiej gospodarki.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale