Wodór jest pomostem do dekarbonizacji i motorem zmian emisyjnych, jest jednym z istotniejszych ogniw łańcucha wartości prowadzącego do zielonej transformacji . Właściwości wodoru pozwalają wykorzystywać go jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii. Ze względu na jego potencjał energetyczny połączony z minimalną emisyjnością jest on przedmiotem rosnącego zainteresowania w Europie i na świecie, doskonale to widać na przykładzie ogłaszanych kolejnych strategii wodorowych na poziomach krajowych czy też regionalnych. Rozwój technologii wodorowych pozwoli nam na budowanie nowoczesnej niskoemisyjnego gospodarki, opartego na efektywnych zakładach, czystej energii i niskoemisyjnych paliwach. Grupa ORLEN, zgodnie ze swoją strategią 2030 i zobowiązaniem osiągnięcia neutralności emisyjnej netto w 2050 roku, będzie wdrażać projekty w całym łańcuchu wartości nisko i zeroemisyjnego wodoru na rzecz obniżenia emisyjności swoich aktywów, a także rozwoju branży związanej z transportem wykorzystującym wodór jako nowe paliwo. Na realizację zadań rozwojowych w obszarze gospodarki wodorowej PKN ORLEN przewidziano w ciągu najbliższych 8 lat, nakłady inwestycyjne w wysokości 7,4 mld złotych.

ORLEN w swojej strategii wyodrębnił kluczowe obszary dla rozwoju wodoru:

Mobilność
Naszą ambicją jest zbudowanie ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji do 2030 roku. Stacje mają obsługiwać kołowy transport publicznym, samochody prywatne, a z czasem rozwoju zapotrzebowania - kolei, transport ciężki, lotniczy i morski. Wdrażane zero i niskoemisyjne technologie bezpośrednio przyczynią  się do poprawy jakości powietrza w miastach ograniczona zostanie emisja spalin pochodzącą z paliw kopalnych, a w zamian emitowana będzie tylko i wyłącznie para wodna. Obniżony znacząco zostanie poziom hałasu, bowiem autobusy napędzane wodorem nie posiadają silników spalinowych, tylko silniki elektryczne, które są zasilane energią elektryczną pochodzącą z ogniw paliwowych napędzanych wodorem wysokiej czystości.

Rafineria i petrochemia
Planujemy, że w 2030 roku 46% produkowanego wodoru w Grupie ORLEN będzie nisko- i zeroemisyjnego , z ambicją osiągnięcia ponad 80%. Postrzegając wodór jako dźwignię dekarbonizacji -0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru w 2030, będzie pochodziło z technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru. Naszą ambicją jest zwiększenie nowych mocy w wodorze nawet do 1GW z założeniem sprzyjających warunków rozwoju technologii, w tym mocy nowo zainstalowanych OZE, tworzonych regulacji, dostępu dofinansowań.

Badania i rozwój
Zawieranie partnerstw, budowa rozwiniętego ekosystemu wodorowego, innowacyjność – na to stawia ORLEN w swojej strategii. Będziemy koncentrować się na wykorzystaniu oraz rozwoju wewnętrznych kompetencji - do 2025 roku planujemy utworzenie pracowni wodorowej, realizującej testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jakości i oczyszczania oraz jego magazynowania.


Przemysł i energetyka 
Perspektywiczne i wielkoskalowe kierunki dla zastosowania wodoru to ciepłownictwo i energetyka. Kolejny etap w gospodarce wodorowej to wykorzystanie wodoru do stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu wodoru i/lub amoniaku jako magazynu energii na dużą skalę po 2030 r. efektywnej kooperacji systemu sprzężonego z farmami wiatrowymi na Bałtyku, wykorzystania  znaczących, okresowych nadwyżek OZE. Oceniamy, że po 2030 roku będziemy mogli przeznaczyć nadwyżki zero i niskoemisyjnego wodoru na potrzeby innych gałęzi przemysłu – zarówno w kraju, jak i za granicą.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale