Transformacja energetyczna – szanse, wyzwania i perspektywy dla PKN ORLEN

ORLEN to spółka, która w powszechnym odbiorze kojarzy się głównie z dostarczaniem paliw do transportu kołowego. Dlatego też polski gigant ujął w swych planach dostosowanie działalności do szerokich zmian, jakie czekać będą ten sektor na drodze do neutralności klimatycznej.

Planowana przez Unię Europejską na rok 2050 neutralność klimatyczna oznaczać będzie, że gospodarki UE muszą obniżyć swe emisje gazów cieplarnianych do poziomu zero netto. Osiągnięcie tego celu wymagać będzie gwałtownej redukcji emisji we wszystkich sektorach. 

Jednym z największych wzywań jest transport, który w przeważającej mierze opiera się na energii ze spalania paliw kopalnych. Dekarbonizacja tego sektora stanowi też wyzwanie dla spółek dostarczających paliwa dla pojazdów silnikowych.

ORLEN – pierwszą firmą naftową z Europy Środkowej, która zapowiedziała neutralność klimatyczną do 2050 roku – uwzględnił w swoich planach co do transformacji zmiany czekające transport. Płocka spółka zwróciła uwagę przede wszystkim na zwiększającą się rolę paliw alternatywnych. Rozwój technologii elektrycznego transportu ma bowiem w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

GK ORLEN posiada obecnie 139 stacji ładowania w Polsce z czego PKN ORLEN posiada 86 szt., Energa 53 szt. Niezależnie Energa Operator kończy inwestycje w 279 stacji ładowania. Cała infrastruktura sukcesywnie podłączana jest pod jedną platformę ORLEN Charge. W efekcie synergii działań i inwestycji w kierunku elektromobilności przez PKN ORLEN i ENERGA będzie to jedna z największych funkcjonujących sieci w Polsce.  Do roku 2030 ORLEN chce dysponować już 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Jednakże elektromobilność to nie tylko samochody bateryjne – to również pojazdy posiadające tzw. ogniwa paliwowe, czyli urządzenia zasilane dzięki wodorowi. Auta posiadające takie instalacje cechują się większym zasięgiem niż samochody wyposażone w baterie. Nie dotykają ich również negatywne konsekwencje niskich temperatur. ORLEN już teraz dostrzegł potencjał drzemiący w paliwie wodorowym – dlatego też  płocka spółka rozwija hub wodorowy w Trzebini oraz przygotowuje pierwsze stacje tankowania tym surowcem.

Grupa ORLEN dostrzega rolę paliw alternatywnych co widoczne jest w ogłoszonej strategii. Zamierza rozwijać kompetencje w technologiach wodorowych, aby docelowo być liderem transformacji energetycznej w Polsce właśnie z wykorzystaniem tego surowca.

Tekst opracowany przez PKN Orlen
Tytuł przygotowała redakcja TOGETAIR

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale