Grupa Saint-Gobain Partnerem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022

Społeczeństwa na całym świecie stoją przed ogromnymi wyzwaniami takimi jak zmiany klimatu, wymagająca szybkiego ograniczenia emisja CO₂, ochrona zasobów naturalnych czy postępująca w szybkim tempie urbanizacja. W 2021 Grupa Saint-Gobain ogłosiła nowy plan strategiczny Grow&Impact mając ambicję stania się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Wg analizy Grupy Saint-Gobain nt. Jak budować odpowiedzialnie firma chce zwrócić uwagę na to, jak decyzje prywatnych inwestorów wpływają na emisję CO2 i co mogą zrobić architekci, wykonawcy, producenci, aby ograniczyć ślad węglowy swoich realizacji. W Raporcie zawarto informacje na temat śladu węglowego, projektowania efektywnych energetycznie budynków oraz izolacji termicznej. Raport skierowany jest do aktywnych obywateli, samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli branży budowlanej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką śladu węglowego.

Grupa Saint-Gobain zdaje sobie sprawę, że wszyscy powinniśmy skupiać się zarówno na potrzebach użytkowników, jak i na dobru wspólnym, które można osiągnąć dzięki ambitnym projektom architektonicznym, wyborowi właściwych technologii, wreszcie dbałości o estetykę nowych i modernizowanych budynków. Więcej dowiedz się z raportu „Polskie miasta przyszłości 2050” 

Eksperci zaproszeni przez Saint Gobain rozmawiają m.in. o tym, 

 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale