Jak innowacje napędzają zieloną transformację. Wyniki pierwszego raportu dotyczącego sektora polskich innowacji klimatycznych.

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw jest zainteresowanych jak wprowadzać zmiany sprzyjające środowisku. Dlatego PKO Bank Polski wraz  AccelPoint, Tylor Economics oraz EIT Climate-KiC raport – GreenTech, analizujący sektor startupów GreenTech w Polsce. To pierwszych polska publikacja, która dotyka tego tematu, a także pierwsza polska mapa sektora greetech.

Raport został zaprezentowany w kwietniu, podczas konferencji ToGetAir2024.

Raport pokazuje 133 startupy z sektora GreenTech. Opierając się o szczegółowe dane prezentuje m.in.  strukturę własności oraz podstawowe parametry prowadzonej działalności.

Autorzy publikacji wzięli „po lupę” dwa obszary, które w literaturze są uznawane za elementy składowe GreenTechu, czyli podmioty działające „po stronie” klimatu - ClimateTech – oraz te zajmujące się „porządkowaniem” naszej planety, nazywane  CleanTech. Wyróżnienie to może nie jest tak precyzyjne jak systematyka PKD stosowana przez statystykę publiczną, jednakże jest powszechnie stosowane w sektorze inwestycyjnym, a szczególnie VC/PE.

Już w 1972 roku  opublikowano słynny raport Klubu Rzymskiego, który jako pierwszy zwrócił uwagę, że eksploatacja zasobów, jakimi obdarzyła nas natura ma swoje granice. Ale dopiero od niedawna te problemy  zaczęto traktować bardzo poważnie. W 2015 roku w Paryżu wypracowano konsensus polityczny co do celów, jakie trzeba osiągnąć, aby powstrzymać klimatyczne zubożenie naszej planety, co w Unii Europejskiej w 2021 roku zmieniono w pakiet przepisów klimatycznych znany pod hasłem „Fit for 55”. Zmierzają one do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. 

Obecnie zielona transformacja czy inwestowanie w projekty prośrodowiskowe to nie moda, czy nowinka, ale coraz poważniejszy trend wyznaczany przez rozległość rynku i wysokie stopy zwrotu. Wzrastające ceny energii czy wysoki koszt praw do emisji sprawiły, że na nowych proekologicznych technologiach zaczęto zarabiać. Inwestowanie w sektor GreenTech będący wspólnym mianownikiem dla projektów ClimateTech i CleanTech, nabrało więc rozpędu. W Polsce ekosystem startupów z grupy GreenTech to nowy  i dynamiczny obszar innowacji. W naszym kraju rozwija się coraz więcej przedsięwzięć, które skupiają się na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej i zrównoważonego  rozwoju.

Raport przygotowany przez PKO Bank Polski, AccelPoint, Tylor Economics oraz EIT Climate-KiC to pierwsza próbą zgłębienia tajemnic ekosystemu startupów GreenTech w Polsce.

Prezentuje on nie tylko liczby i osiągnięcia konkretnych firm, ale także historie sukcesów, wyzwań i doświadczeń wyniesionych z rozwoju w sektorze GreenTech.

Polski ekosystem startupów GreenTech nieustannie ewoluuje, odnosząc sukcesy i ucząc się na błędach. Nakręca go również rosnącą świadomość społeczna w zakresie zmian klimatycznych oraz rozwijające się ramy regulacyjne. Raport pokazuje stan obecny, ale także perspektywy rozwoju i potencjalne obszary wzrostu w nadchodzących latach.

Na tle rynków europejskich w Polsce nadal istnieje przepaść w porównaniu z innymi ekosystemami, ale jest i ogromny potencjał.

W wielu krajach zwiększające się inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę spowodowały, że  te źródła te stały się istotnym składnikiem bilansu energii. Również w Polsce powiększa się udział odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowanych farm wiatrowych ze skromnych 83 MW w 2005 roku wzrosła do 8 287 MW na koniec 2022 roku. W tym samym roku do 3 147 MW zainstalowanej fotowoltaiki.

Istotnym przykładem na mapie inwestycji GreenTech są również instalacje do wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania CO2 (tzw. CCS/U). Na świecie działa 30 tego typu projektów, 11 jest w budowie, a 153 w fazie projektowania. Instalacje już działające wychwytują rocznie 42 Megaton CO2 . W Polsce pierwsza taka instalacja ma rozpocząć działanie za cztery lata w Cementowni Kujawy.

Tego typu inwestycje mają swój istotny udział w redukcji śladu węglowego. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w samej tylko energetyce emisje CO2 w 2022 roku przestały rosnąć. Sprawił to nieznaczny spadek emisji w krajach rozwiniętych przy stabilizacji emisji w krajach rozwijających się. Agencja szacuje, że już od 2024 roku zacznie się wielki odwrót od emisji CO2 .

W Polsce w 2022 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o 4%, najwięcej w ciepłowniach zawodowych (-17%).

Nie brak jest kapitału na proekologiczne inwestycje, co choćby widać po statystykach VC. Brakuje jednak technologiami, z których większość jest wciąż w fazie badawczej. I tu właśnie otwiera się pole do popisu dla GreenTechowych startupy, które uzupełniają rynek pomysłami niedostrzeganymi lub niedocenianymi przez dużych graczy.

Link do raportu wraz z opisem: https://accelpoint.com/greentech-raport-sektora-startupow-greentech-w-polsce/

Artykuł o raporcie w mamstartup: https://mamstartup.pl/startupy-co-w-zielone-graja-accelpoint-publikuje-raport-greentech-analiza-sektora-startupow-greentech-w-polsce-2024/

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale