Szybsze postępy biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki Microsoft Cloud for Sustainability – start od 1 czerwca

Nadszedł moment, na który czekaliśmy – za niewiele ponad 2 tygodnie usługa Microsoft Cloud for Sustainability będzie ogólnodostępna, zapewniając tym samym nowe możliwości dla szybszej i kompleksowej transformacji organizacji na różnych etapach drogi do zrównoważonego rozwoju.

Systematycznie rozszerzany zestaw funkcji z zakresu ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny) od Microsoft i globalnego ekosystemu partnerów firmy umożliwi organizacjom przyspieszenie postępów i rozwoju biznesu.

Zobacz film

Zrealizuj zobowiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju za pomocą rozszerzonych możliwości data intelligence

Aby zapewnić stabilną przyszłość i szybciej realizować cele globalnej gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, organizacje każdej wielkości, działające w różnych sektorach, stoją przed koniecznością przekształcenia powszechnie stosowanych praktyk. Konieczne jest bardziej efektywne zarządzanie wpływem na środowisko, włączenie zrównoważonego rozwoju do strategii organizacji oraz procesu decyzyjnego na każdym etapie łańcucha wartości, a także dokonywanie strategicznych inwestycji biznesowych, które przynosić będą wymierne korzyści. Jednak wszystko to zaczyna się od rozwiązania problemu z danymi.

Organizacje potrzebują bardziej dostępnej i scentralizowanej analityki danych. Dzięki temu będą mogły rozwiązywać dzisiejsze złożone problemy, biorąc pod uwagę zarówno kryteria biznesowe, jak i te związane z ESG, poprzez kierowanie kapitału w stronę możliwości inwestycyjnych, które równoważą wzrost biznesowy i wpływ na środowisko.

Niezależnie od tego, na jakim etapie drogi znajdują się organizacje dążące do zrównoważonego rozwoju, korzystając z rozwiązań chmurowych Microsoft mogą przyspieszyć postępy w realizacji celów.

Microsoft odpowiedzialnie wspiera klientów w ich dążeniach. Rozwiązania Microsoft Cloud for Sustainability zapewnią data intelligence i takie możliwości zarządzania danymi, jakich potrzebują organizacje, by w sposób sprawny i konsekwentny reagować na zmiany.

Ponad  dekada pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podróż Microsoft w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się, gdy przeszło 10 lat temu wyznaczyliśmy sobie pierwszy cel dotyczący emisji dwutlenku węgla. Doprowadziło nas to do lepszego uporządkowania danych oraz dostosowania wizji i strategii firmy do celów środowiskowych. W dalszym ciągu realizujemy zobowiązanie do wprowadzania innowacji i inwestowania w technologie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz do przejrzystego dzielenia się naszymi osiągnięciami i niepowodzeniami, byśmy mogli wspólnie wyciągać wnioski. Skupiamy uwagę na szukaniu najlepszych sposobów, by wywiązać się z deklaracji ESG, a przy tym rozwijać działalność i zwiększać zyski naszych akcjonariuszy. Nie jest to łatwe wyzwanie.

Obecnie, poprzez udostępnienie Microsoft Cloud for Sustainability, łączymy siły z partnerami, aby wspierać organizacje w obszarach, takich jak:

Ujednolicenie analizy danych. Aby skutecznie prowadzić działalność i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz transformację biznesową, firmy i instytucje potrzebują lepszego obrazu swoich aktywności w całym łańcuchu wartości. Dane pochodzące z urządzeń IoT wykorzystujących czujniki – w połączeniu z bogatymi usługami przetwarzania brzegowego lub w chmurze – stanowią podstawę do monitorowania i oceny działań na szeroką skalę. Microsoft Sustainability Manager umożliwi organizacjom łatwiejsze rejestrowanie, raportowanie i zmniejszanie wpływu na środowisko dzięki coraz bardziej zautomatyzowanym powiązaniom danych, które zapewniają pełen obraz podejmowanych aktywności.

Rozwiązanie Microsoft Cloud for Sustainability centralizuje rozproszone dane we wspólnym formacie i oferuje organizacjom pełny obraz wpływu ich działalności na środowisko.

Sustainability Manager jest dostępny w ofercie Microsoft od 1 czerwca br. również w bezpłatnej wersji testowej.

Niezawodna infrastruktura IT. Organizacje mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zwiększyć wartość biznesową, zastępując narzędzia, systemy lub działania bardziej wydajnymi opcjami. Na przykład, przeniesienie obciążeń roboczych do chmury może zwiększyć  efektywność emisyjną i energetyczną. Aplikacje Emissions Impact Dashboard zapewniają klientom przejrzystość w zakresie emisji powstałych w wyniku korzystania przez nich z usług w chmurze firmy Microsoft. Urządzenia wykorzystywane w organizacji również mają wpływ na środowisko. To dlatego urządzenia z linii Surface wykonywane są z trwałych materiałów, które wydłużają ich okres użytkowania, jednocześnie minimalizując ślad węglowy i zużycie energii.

Zmniejszanie wpływu na środowisko. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym dostarczanym przez Microsoft i nasz rosnący ekosystem partnerski już teraz pomagamy organizacjom maksymalizować wydajność aktywów i produkcji, zmniejszać wpływ budynków i przestrzeni na środowisko oraz przyspieszać przechodzenie na czystą energię.

Tworzenie bardziej zrównoważonych łańcuchów wartości. Technologie cyfrowe pomagają organizacjom zwiększać przejrzystość i odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości, od surowców, poprzez produkcję, aż po dystrybucję. Podejście skoncentrowane na danych pomoże organizacjom w osiągnięciu integralności posiadanych informacji i uzyskaniu obrazu potrzebnego do zwiększenia wydajności, ograniczenia emisji i wyeliminowania odpadów.

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, jakiego Microsoft udziela organizacjom w osiąganiu pozytywnego wpływu na środowisko: Microsoft.com/sustainability.

Globalni partnerzy kluczem do realnego wpływu 

Istotną część działań realizujemy dzięki nieocenionej współpracy z naszym globalnym ekosystemem partnerów. Odgrywają oni kluczową rolę również poprzez wspieranie klientów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju za pomocą chmury Microsoft.

Rozwiązania partnerów zbudowane w oparciu o Microsoft Cloud for Sustainability obejmują różne branże, od transportu, przez sektor budownictwa i nieruchomości, aż po produkcję. Wśród nich są m.in.:

Już teraz pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.

Nasz ekosystem partnerów obejmuje również zaufanych doradców, którzy aktywnie pomagają organizacjom w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu strategii umożliwiających zrównoważony rozwój:

Dowiedz się więcej o przełomowej pracy wykonywanej przez naszych partnerów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Microsoft AppSource.

Co dalej?

Dostępność usługi Microsoft Cloud for Sustainability zbiega się w czasie z targami Hannover Messe 2022. Bądź na bieżąco z możliwościami chmury dla zrównoważonego biznesu, śledząc nowości prezentowane i ogłaszane podczas wydarzenia.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale