Ponad 70 proc. mniej CO2e w ciągu dekady. Grupa Żywiec o dążeniu do zeroemisyjności

Eliminacja emisji CO2e w produkcji, to ambicja Grupy Żywiec na najbliższą dekadę. Mimo że od 2011 r. firma ograniczyła emisje o ponad 70 proc., osiągnięcie zeroemisyjności to duże wyzwanie.

O tym, jak biznes może sobie z tym poradzić w partnerstwie z dostawcami, klientami, samorządami i organizacjami samorządowymi, podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, dyskutowały członkinie zarządu firmy: Karolina Tarnawska, dyrektor ds. zakupów oraz Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych.

Grupa Żywiec już po raz drugi była partnerem jednej z największych konferencji poświęconych zmianom klimatu w Polsce – TOGETAIR 2022. Firma od lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko, a w tym roku wdrożyła nowe cele w ramach strategii "Warzymy Lepszy Świat". W lutym, jako jedna z pierwszych spółek giełdowych w Polsce, opublikowała też raport z działalności w zakresie ESG za 2021 r. przygotowany zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi raportowania taksonomii.

Niższe emisje, więcej zrównoważonych surowców

Grupa Żywiec, pomimo wciąż trwającej pandemii, nie ustaje w dążeniu do minimalizowania swojego wpływu na środowisko. W 2021 r. emisje CO2e firmy w zakresie Scope 1 i Scope 2 w produkcji piwa, spadły o 30 proc., co stanowi równowartość ok. 14,5 tony CO2e.

14,5 tony CO2e mniej (materiały partnera)

Co więcej, 40 proc. całej energii (w tym 100 proc. energii elektrycznej) wykorzystywanej przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Grupa stopniowo zwiększa także udział surowców pochodzących z upraw zrównoważonych w procesach produkcyjnych. Ubiegłoroczny wynik w tym obszarze to 27 proc., co stanowi wzrost o 54 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

40 proc. energii wykorzystywanej przez Grupę Żywiec pochodzi z OZE (materiały partnera)

Siła tkwi w różnorodności

Poza szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz środowiska, firma przykłada dużą wagę do kwestii pracowniczych, społecznych oraz tych związanych z odpowiedzialną konsumpcją. W 2021 r. ponad 30 proc. zespołu zarządzającego Grupy stanowiły kobiety, a wszyscy liderzy w organizacji mieli możliwość udziału w specjalnym szkoleniu z praktyk włączania i różnorodności.

Jednocześnie firma niezmiennie promuje odpowiedzialne postawy w konsumpcji alkoholu. Marka Heineken ponownie przeznaczyła 10 proc. swojego budżetu reklamowego na kampanię o tematyce zrównoważonej konsumpcji, a Grupa Żywiec rozszerzyła swoją ofertę piw bezalkoholowych na wszystkie duże marki w portfolio, aby konsumenci zawsze i wszędzie mieli szansę wyboru.

Nowe cele na nową dekadę

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Grupa Żywiec dokonała wielu zmian w celu ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne oraz wspierania rozwoju polskiego społeczeństwa. W perspektywie ostatnich dziesięciu lat (od 2011 r.), firma ograniczyła emisje CO2e o 71 proc. Ograniczyła też łączne zużycie wody o 5 proc., co dziś czyni Grupę Żywiec jednym z najbardziej efektywnych producentów piwa w Grupie Heineken.

Dzięki wdrożeniu zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, w 2021 r. firma nie wyprodukowała żadnych odpadów przeznaczonych na wysypiska śmieci, podczas gdy jeszcze dekadę temu było to ponad 300 ton. Wreszcie, za sprawą innowacji oraz nowoczesnego projektowania opakowań – opartego na cieńszych butelkach szklanych oraz puszkach, a także mniejszych etykietach – znacząco ograniczyła swój wpływ środowiskowy.

Dostrzegając rosnące potrzeby w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Grupa Żywiec postanowiła podnieść poprzeczkę i ogłosiła nowe cele zrównoważonego rozwoju na 2030 r. W ramach zaktualizowanej strategii "Warzymy Lepszy Świat", firma skoncentruje swoje wysiłki na trzech obszarach: środowisku, społeczeństwie oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Wśród kluczowych celów firmy jest osiągnięcie zerowej emisji netto w produkcji do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości do 2040 r.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale