PGE największym producentem zielonej energii w Polsce

Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Tylko w 2022 roku energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh (ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej). PGE Polska Grupa Energetyczna zakłada dalsze inwestycje w rozbudowę mocy OZE – do 2030 będzie posiadać 3 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych i 1,7 GW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie oraz 2,5 GW w morskich elektrowniach wiatrowych na Bałtyku.

PGE Prowadzimy w zielonej zmianie

PGE Polska Grupa Energetyczna już od kilku lat prowadzi w zielonej zmianie, będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jako jedna z pierwszych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Możliwe jest to dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii transformacji energetycznej Grupy PGE i kolejnym inwestycjom w odnawialne źródła energii pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody.

Jednym z głównych strategicznych celów PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku powstaną dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz kolejny 1 GW w trzeciej po 2030 roku. Ponadto w 2023 roku PGE uzyskała kolejne pięć obszarów dzięki wygranym postępowaniom prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury. Dzięki temu PGE umacnia swoją pozycję lidera offshore w Polsce mając możliwość zainstalowania 7,3 GW mocy na Morzu Bałtyckim.

Do 2030 roku Grupa PGE będzie posiadała również 3 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych do co najmniej 1,7 GW umacniając się na pozycji lidera w obszarze lądowej energetyki wiatrowej. 

Produkcja energii z OZE charakteryzuje się wysoką zależnością od warunków pogodowych – przede wszystkim wietrzności i nasłonecznienia. W słoneczne i wietrzne dni produkcja energii z OZE już teraz może przewyższać możliwości wykorzystania jej w KSE. Oznacza to ograniczanie produkcji i niewykorzystanie pełni potencjału OZE. Rozwiązaniem są magazyny energii, które pozwolą optymalnie wykorzystywać produkcję z OZE i zmagazynować nadwyżki wyprodukowanej energii wprowadzając ją do systemu, gdy energii będzie brakowało, lub po prostu w szczytowych momentach zapotrzebowania na energię bez zwiększania produkcji ze źródeł konwencjonalnych. Magazyny energii dzięki swej wysokiej elastyczności działania będą również pełnić ważną rolę stabilizacyjną dla całego systemu energetycznego, oddając energię w przypadku nagłego ograniczenia dostaw lub też magazynując ją, aby uniknąć przeciążania sieci. To ważna funkcja, której znaczenie będzie rosło wraz z rozwojem rozproszonych źródeł energii. 

Żeby zrealizować, m.in., te cele PGE Polska Grupa Energetyczna planuje zainwestować do 2030 roku aż 75 mld złotych.

Dzięki PGE już teraz Polacy korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej w przyjazny klimatowi sposób

PGE Polska Grupa Energetyczna tylko w 2022 roku wyprodukowała ze źródeł odnawialnych (słońca, wiatru i wody) 1 931 GWh energii. To o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Ze wszystkich instalacji OZE Grupa PGE jest w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 860 tys. gospodarstw domowych.

Polacy popierają zieloną zmian

Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje im zielona zmiana w energetyce  - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej przez IBRiS. 66 proc. badanych popiera inwestycje zmierzające do rozwoju lądowych farm wiatrowych, a 77 proc. jest za budową morskich farm wiatrowych. Wyniki badań potwierdzają wysokie poparcie dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce.

Zielona transformacja to nie tylko czysty prąd. To także prąd tańszy niż ten pochodzący z węgla, nie jest on bowiem obciążony opłatami za emisję CO2, które z roku na rok są coraz wyższe podnosząc koszty wytwarzania energii.  Inwestycje w nowe moce produkcyjne oparte na wietrze, wodzie i słońcu przyczynią się do ograniczania wzrostu cen energii. Według badania IBRIS, przeprowadzonego w październiku 2022 roku na zlecenie PGE aż 44% badanych obawia się wprowadzenia limitów zużycia energii, a 40%, że mogą występować braki w dostawach prądu. Produkcja energii z OZE nie wymaga importu paliw kopalnych z innych krajów ani korzystania z nieuchronnie kończącego się w Polsce węgla. Dzięki odnawialnym źródłom energii produkcja i dostępność prądu nie będą uzależnione w żaden sposób od zewnętrznych dostawców i wydarzeń na świecie, zapewniając bezpieczeństwo klientom i wszystkim Polakom.

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale