Celem polityki klimatycznej UE jest zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Korelacja między zużyciem energii, a emisją jest widoczna szczególnie w Polsce. Wśród krajów członkowskich zajmujemy bowiem niechlubne, drugie miejsce pod względem współczynnika emisyjności CO2 dla energii elektrycznej, której produkcja opiera się przede wszystkim na spalaniu paliw kopalnych. W Szwecji, gdzie za produkcję energii odpowiadają w ponad 90% źródła odnawialne - współczynnik emisyjności CO2 jest 58 razy niższy niż w naszym kraju!

Zgodnie z prezentowanymi przez Komisję Europejską danymi, średnie zużycie energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych w Polsce wynosi 237,6 kWh/m2. Do tak wysokiego poziomu przyczyniają się przede wszystkim budowane ówcześnie na potęgę bloki z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Aby zobrazować skalę ówczesnej produkcji wystarczy wspomnieć, że w latach 70. rocznie do użytkowania oddawano średnio 240 tysięcy lokali mieszkalnych. Dla porównania, średnia z lat 2010-2019 to 158 tysięcy lokali.

W latach 70. rocznie do użytkowania oddawano średnio 240 tysięcy lokali mieszkalnych. Dla porównania, średnia z lat 2010-2019 to 158 tysięcy lokali!

Sposobem ograniczenia emisyjności budynków jest ustalanie – na poziomie unijnych dyrektyw – maksymalnego współczynnik zużycia energii w przeliczeniu na metr kwadratowy. Przepisy te są następnie transponowane do porządków prawnych krajów członkowskich. Tym sposobem od początku bieżącego roku, projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne mogą zużywać maksymalnie 65 kWh/m2 rocznie. W rezultacie nowopowstały budynek będzie prawie 6 razy bardziej wydajny energetycznie niż przeciętny blok z tzw. wielkiej płyty.

Nowe budownictwo jest aż 6 razy bardziej wydajne energetycznie niż bloki z czasów PRL

Osiągnięcie takiego poziomu efektywności nie byłoby możliwe bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, związanych najczęściej z pozyskiwaniem energii odnawialnej. Ekologiczne budownictwo to jednak znacznie więcej! Dobrze zaprojektowana przestrzeń wspólna, różnorodna roślinność, zadbanie o naturalną retencję wody, czy stosowanie prefabrykatów – jest wiele sposobów na poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszenie śladu węglowego. Jako Polski Związek Firm Deweloperskich, cieszymy się że wraz z wzrostem świadomości społecznej, podniesione zostały eko-standardy inwestycji naszych członków. Coraz więcej osiedli to projekty holistyczne, odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności.

Poniżej prezentujemy kilka pomysłów, które sprawdzą się na każdej inwestycji:

Zieleń

Zielone elewacje i dachy
Coraz większą popularnością cieszy się rozwiązanie polegające na zagospodarowaniu elewacji bluszczem. Taka „zielona ściana” pochłania hałas i zanieczyszczenia, a także zapewnia budynkowi ochronę przed zawilgoceniem. Pnącza pełnią również rolę termoregulacyjną – latem obniżają temperaturę nawet o 7 stopni, w zimie z kolei zatrzymują ciepło. 

Jeszcze większym hitem stają się ogrody użytkowe na dachach – oprócz oczywistej wartości estetycznej służą one retencji wody deszczowej. Inwestorzy zrozumieli, że woda deszczowa to wspólne dobro, które można zagospodarować z pożytkiem dla środowiska. Budując zielony dach tworzymy naturalny filtr powietrza, zapobiegamy występowaniu powodzi opadowych i ograniczamy koszty związane z nawodnieniem. Kolejną innowacją są przepuszczalne nawierzchnie, pomagające retencjonować wodę.
Mała eko-architektura
Domki dla owadów czy poidełka dla ptaków to prosty sposób na ożywienie naszych inwestycji. Popularne stały się także przejścia dla jeżów czy karmniki. Polski Związek Firm Deweloperskich przygotowuje inicjatywę bicia rekordu Guinnessa, polegającą na budowie największego domku dla owadów na świecie. Domek będzie składał się z ponad stu modułów, które zostaną następnie przetransportowane na tereny inwestycji naszych członków. Jeśli jesteś zainteresowany postawieniem jednego z domków na swoim osiedlu - napisz do nas na adres biuro@pzfd.pl. 
Przesadzanie drzew i nasadzenia zastępcze
Bardziej zrównoważone podejście do kwestii środowiskowych przejawia się również w zagospodarowaniu zieleni, która znajdowała się na inwestycji przed rozpoczęciem prac. Jeżeli pozwalają na to względy środowiskowe i techniczne, deweloperzy – zamiast wycinać – przesadzają drzewa w inne miejsce. Jeśli wycinka, np. z uwagi na złą kondycję drzewa, staje się koniecznością, stosujemy nasadzenia zastępcze. Każde wycięte drzewo zostaje wtedy zastąpione nawet kilkoma nowymi.


Technologia

Zmniejszenia zużycia energii w budynkach jest możliwe przede wszystkim dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Wyzwaniem stojącym przed inwestorami jest wdrażanie takich rozwiązań do swoich projektów w sposób przemyślany, równoważący zarówno koszty, jak i przyszłe korzyści dla nabywców.

Fotowoltaika
Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paneli fotowoltaicznych nie pozostał bez echa wśród deweloperów. Już na etapie planowania swojej inwestycji coraz częściej przewiduje się dokładne położenie paneli fotowoltaicznych, biorąc nie tylko pod uwagę kwestie estetyczne, ale także skierowanie dachów budynków w odpowiednią stronę – tak aby poszczególne panele były jak najwydajniejsze. Nie bez znaczenia pozostają także ściany zewnętrzne czy dachy, które są konstruowane z zamysłem pełnienia funkcji powierzchni poboru energii słonecznej. Takim rozwiązaniem jest instalacja BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics), czyli idea fotowoltaiki w budynkach przez zastępowanie tradycyjnych materiałów budowlanych elementami fotowoltaicznymi. Jest to dużo łatwiejszy i efektywniejszy sposób niż zakładanie paneli na już istniejących dachach.

Mimo wzrostu kosztu związanych z zakupem i montażem instalacji, korzyści jakie można osiągnąć w długim okresie użytkowania są ogromne. Ich beneficjentem są oczywiście nabywcy mieszkań, którzy korzystają z obniżonego kosztu wytworzenia energii elektrycznej, płacąc co miesiąc niższe rachunki.
Pompy ciepła
Innym trendem eko-budownictwa są pompy ciepła. W dużym uproszczeniu, mechanizm funkcjonowania pompy polega na pobieraniu ciepła z wybranego wymiennika i przekazywania go do wnętrza budynku. Nie dziwi rosnąca popularność tych urządzeń. Instalacja pompy pomaga bowiem obniżyć koszt opłat za ogrzewanie nawet o 70%. Pompa wymaga do swojego działania energii elektrycznej, więc idealnym rozwiązaniem jest połączenie tej instalacji z panelami fotowoltaicznymi. 


Instalacja pompy ciepła zmniejszy koszty ogrzewania nawet o 70%

Rekuperacja

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wiewanego. Jej użycie pozwala wykorzystać temperaturę powietrza wywiewanego w celu ogrzania powietrza, które wpada do naszych czterech ścian z zewnątrz. Jest to o tyle istotne, że z raportu przygotowanego przez PZFD we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii wynika, że w ciągu godziny w mieszkaniu wymieniany jest cały wolumen powietrza. 

Na podobnym mechanizmie opiera się odzyskwa – urządzenie opracowane przez jednego z członków PZFD. Wykorzystuje ono zużytą ciepłą wodę użytkową w celu podgrzania wody zimnej, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na energię i tym samym obniżając rachunki.

 

Systemy zarządzania energią
Innym rozwiązaniem poprawiającym efektywność energetyczną budynku są systemy zarządzania energią w budynku. Służą one do monitorowania poboru prądu, gazu, wody, czy powietrza w celu jak najlepszej optymalizacji oraz regulacji i bilansowaniu zużycia. Zintegrowane systemy pozwalają w prosty sposób zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Doceniają to nabywcy mieszkań – a same systemy coraz częściej znajdują się w standardzie nowych inwestycji.


Logistyka na budowie

Zasada 3R – reduce, reuse, recycle na stałe wpisała się do świadomości deweloperów zrzeszonych w PZFD. Ograniczanie odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie bądź przetworzenie stanowi niezwykle istotny czynnik, który pozwala zmniejszyć ślad węglowy wywołany naszą budową. Przykładowo, ponowne wykorzystanie gruntu poprzez utworzenie nasypu pomoże zredukować odpady, urozmaici rzeźbę terenu i będzie sprzyjało odpowiedniej retencji wód.

3R - reduce, reuse, recycle – czyli sposób na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

To tylko część z wprowadzanych rozwiązań i podejmowanych inicjatyw. Niemniej obrazują one skalę transformacji, jaką przeszła w ostatnich latach cała branża. Jako inwestorzy zrozumieliśmy swój ogromny wpływ na kształtowanie przestrzeni i całe środowisko. Budujemy wydajniej, z poszanowaniem środowiska i uwzględnieniem oczekiwań przyszłych mieszkańców. Mamy szczerą nadzieję, że stosowanie ekologicznych standardów będzie nierozłączną częścią każdej planowanej inwestycji.

„Coraz więcej Polaków deklaruje, że eko-budownictwo jest dla nich ważne przy wyborze mieszkania. Kluczowe jest by osiedle, na którym zamieszkają, stawiało na rozwiązania przyjazne środowisku” – mówi Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

ECO AVENGERS

Aby promować dobre nawyki wśród deweloperów powołaliśmy do życia Eco-Avengers – grupę niezależnych ekspertów, która przez kilka miesięcy analizowała zagadnienia związane z kryzysem klimatycznym. Dzięki tej inicjatywie powstał EKO-PRZEWODNIK, który w przyjazny i zabawny sposób pokazuje tanie i ekologiczne rozwiązania dla deweloperów, które można w łatwy sposób wprowadzić w życie. Wraz z nim każda firma deweloperska może rozpocząć bardziej ekologiczny rozdział swojej historii i pomóc polskim miastom stać się bardziej eko.

Tekst przygotowany przez PZFD
Śródtytułu opracowała Redakcja TOGETAIR