Nawet do 135 tys. zł może obecnie wynieść dofinansowanie do wymiany starego, wysokoemisyjnego źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dodatkowo można dostać nawet 1200 zł dofinansowania do kosztów wykonania audytu energetycznego budynku. Najwyższa kwota dotacji trafi do tych, którzy zdecydują się również na kompleksową termomodernizację budynku, czyli np. docieplenie lub wymianę stolarki okiennej prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową niezbędną do ogrzania tego budynku.

 

To odpowiedź rządu na pogłębiający się w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny spowodowany wojną na Ukrainie i związany z nim drastyczny wzrost kosztów energii, który daje się we znaki milionom Polaków. Nowa oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest autorem programu „Czyste Powietrze” ma wyjść naprzeciw tym wyzwaniom.

 

W myśl zasady, że najlepiej jest przeciwdziałać rozwojowi choroby, zamiast leczyć jej objawy, od tego roku dużo większy nacisk położono nie tylko na pozbycie się starych i nieefektywnych energetycznie „kopciuchów”, ale przede wszystkim na ograniczenie strat ciepła w domach jednorodzinnych. Pozwoli to nie tylko poprawić jakość powietrza, ale także przełoży się na konkretne oszczędności w milionach polskich domów. W ocieplonych budynkach nie będziemy bowiem musieli używać tak dużo paliwa, by zapewnić sobie oczekiwany przez nas komfort cieplny. A to oznacza niższe wydatki w sezonie grzewczym dla wielu polskich rodzin.

 

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” wnioskować może każdy właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim budynku, jeżeli spełnia poniżej opisane kryteria dochodowe.

Od stycznia bieżącego roku w programie zostały znacznie podniesione progi dochodowe, które wyznaczają granice dofinansowania, jednocześnie zostały one tak określone, by najwyższa pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących.

Do grupy beneficjentów kwalifikujących się do otrzymania najwyższego dostępnego wsparcia zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód wynosi do 1090 zł na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym) lub do 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Mogą oni liczyć na największe możliwe dofinansowanie w wysokości do 135 tys. zł.

Dużo więcej, niż w ubiegłych latach mogą też otrzymać tzw. beneficjenci podwyższonego wsparcia, czyli osoby, których miesięczne przeciętne dochody w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 1894 zł na osobę lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku maksymalne wsparcie może wynieść do 99 tys. zł.

O udzielenie podstawowego wsparcia mogą wnioskować osoby, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 tyś zł, beneficjenci z takimi dochodami mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 66 tys. zł ..

Co ważne, niezależnie od poziomu dofinansowania pieniądze te są wypłacane w formie bezzwrotnej dotacji.

 

.

 

Co ważne, beneficjenci podwyższonego i najwyższego wsparcia mogą ubiegać się o wypłacenie połowy kwoty dotacji w ramach tzw. prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem prac w budynku. Skróci to czas oczekiwania na wykonawcę i pozwoli szybciej ruszyć z planowaną modernizacją. Warto podkreślić, że wypłatę środków zorganizowano tak, by jak najmniej obciążać wnioskodawców. Dlatego też pieniądze wypłacane w ramach prefinansowania trafią – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – bezpośrednio do wykonawców prac. Pierwsza transza dotacji zostanie przelana na ich konto w ciągu 14 dni od podpisania umowy przez beneficjenta w ramach programu, a pozostała część będzie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji, po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

 

Drzwi otwarte dla wszystkich

 

Niezależnie od sytuacji materialnej, najwięcej skorzystają ci beneficjenci, którzy postanowią nie tylko wymienić nieefektywne źródło ogrzewania, ale również zdecydują się na kompleksową termomodernizację budynku. W tych przypadkach będą oni mogli liczyć na najwyższe możliwe wsparcie. Ponadto zyskają oni dodatkowe 1200 zł na przeprowadzenie tzw. audytu energetycznego, czyli profesjonalnej ekspertyzy, która pozwoli zidentyfikować mankamenty techniczne budynku oraz określić zakres niezbędnych prac termomodernizacyjnych, by jak najbardziej uszczelnić i ocieplić dom.

 

Warto podkreślić, że z nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” skorzystają też ci, którzy już wcześniej sięgnęli po środki na wymianę źródeł ciepła i np. zainwestowali w nowy kocioł lub zainstalowali bezemisyjne urządzenia grzewcze tj. pompy ciepła. Będą oni mogli ponownie ubiegać się o kolejne dofinansowanie, tym razem już tylko na termomodernizację budynku. Tym sposobem mogą oni otrzymać dodatkowo nawet do70 tys. zł w przypadku wykonania kompleksowej termomodernizacji w najwyższym poziomie dofinansowania.

 

Jak w takim razie przejść od planów do działania i gdzie należy zwrócić się, by uzyskać dofinansowanie? Wnioski o dofinansowanie składamy do wfośigw w województwie w którym zlokalizowany jest budynek lub za pośrednictwem jednego z banków, który jest zaangażowany w obsługę programu (ich listę znaleźć można m.in. na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl).