Branża budowlana uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska od dawna, głównie w strategiach CSR. Karmar S.A. stale wzmacnia swoją odpowiedzialność środowiskową, wyrażoną w „Strategii dla klimatu” obejmującej Grupę Bouygues. 

Nowa, ambitna „Strategia dla klimatu”, ogłoszona została w Grupie w styczniu 2021 r. Jej celem jest wdrożenie szeregu działań, dzięki którym ograniczymy emisję dwutlenku węgla, pochodzącą z naszej działalności. To także odpowiedź na założenia paryskiego porozumienia klimatycznego.

Realizacja celów Strategii w dużym stopniu uzależniona jest od otwartości na innowacyjne i proekologiczne rozwiązania, oferowane przez naszych dostawców, podwykonawców oraz od oczekiwań klientów. Działania na rzecz ochrony środowiska uwzględniliśmy na każdym etapie procesu budowlanego – od projektowania, zakupu materiałów budowlanych po realizację i cel eksploatacji budynków, które coraz częściej w Polsce wykonywane są zgodnie z założeniami certyfikacji BREEAM. Dotyczy to także sposobu użytkowania budynków biurowych i zapleczy budów. Pod tym kątem określiliśmy w Karmar cele i plany działań w zakresie ochrony środowiska.

Duże znaczenie w redukcji emisji Co2 w budownictwie mają działania, które pozwalają budować odpowiedzialnie i wspierać klientów wdrożeniami mającymi wpływ na charakterystykę energetyczną budynków. Według szacunków Bouygues Construction, ślad węglowy, jaki w 2019 roku pozostawiły firmy tworzące Grupę, wyniósł 2.9 mln ton CO2. W skali globalnej, założeniem „Strategii dla klimatu” jest redukcja emisji dwutlenku węgla do roku 2030 o nawet 40%. 

Z kalkulacji prowadzonych przez Bouygues wynika, że 11% emisji to wynik podróży służbowych, zużycia paliwa przez maszyny budowlane i energii w budynkach biurowych. 89% emisji generuje produkcja i transport materiałów budowlanych, gospodarka odpadami oraz – użytkowanie, wymiana i utylizacja sprzętu IT. Odpowiedzią KARMAR S.A. jest m.in.: współpraca z lokalnymi dostawcami w celu zmniejszenia frachtu i tym samym śladu węglowego, polityka IT zakładająca maksymalne wykorzystanie sprzętu, przemyślana gospodarka odpadami w biurach i na budowach, a także zmniejszenie zużycia paliwa w transporcie czy w związku z pracą maszyn, redukcja zużycia wody i energii elektrycznej w biurach, a  to wszystko wspomagane przez eko-edukację.

Zaangażowanie zespołów i umiejętność wdrażania efektywnych działań to podstawa  realizacji założeń Strategii – lokalnie i globalnie. Wiele wdrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zrealizowane w ramach całej Grupy projekty pokazują nam, że sukcesywna redukcja śladu węglowego jest możliwa i naszym obowiązkiem jest aktywne podejmowanie działań w tym zakresie i konsekwencja.

Więcej informacji tutaj.

Autorka: Joanna Makowiecka-Gatza, Prezes Zarządu KARMAR S.A. i Linkcity Poland S.A.