Pompy ciepła to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć wydatki na energię, a zarazem troszczą się o stan środowiska naturalnego.  Liczba świadomych konsumentów szybko rośnie, nic więc dziwnego, że te energooszczędne i ekologiczne urządzenia są już instalowane - jak się szacuje - w co siódmym nowym budynku w Polsce.

Mechanizm pracy pompy ciepła można w skrócie opisać jako odwrotność działania lodówki. Lodówka pobiera ciepło z przechowywanych w jej wnętrzu produktów i oddaje je na zewnątrz. Pompa ciepła wydobywa ciepło z gruntu, wód gruntowych lub otaczającego powietrza i po przetworzeniu przekazuje je do systemu grzewczego budynku.

Gruntowe pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną spod ziemi poprzez instalację tzw. dolnego źródła ciepła. Od głębokości ok. 15 metrów gleba ma stałą temperaturę 10°C i doskonale nadaje się do wykonania odwiertu. Naturalny zapas energii z ziemi zostaje połączony z instalacją grzewczą. W zamkniętym obiegu cyrkuluje glikol, który transportuje ciepło do układu chłodniczego w pompie ciepła. W jej wnętrzu energia z gruntu o niskiej temperaturze zamieniana jest na wysoką, nadającą się do zasilania instalacji grzewczej.

Odnawialne źródła ciepła, głównie pompy ciepła uzyskują obecnie największą dynamikę sprzedaży wśród produktów marki Buderus, należącej do Grupy Bosch Thermotechnik GmbH – największego producenta systemów grzewczych w Europie. Buderus znany jest w Polsce od ponad 25 lat, głównie jako producent kotłów kondensacyjnych. Idąc z duchem czasu i odpowiadając na zmieniające się preferencje konsumentów marka coraz mocniej stawia na „zieloną” energię.

Pompy ciepła należą do najbardziej opłacalnych systemów ogrzewania. Mogą nawet w 75% opierać się na energii z naturalnych, darmowych i odnawialnych zasobów. Wymagają tylko niewielkiej mocy elektrycznej do napędu procesów i do działania pompy obiegowej. Dzięki dostarczonej 1 kilowatogodzinie (kWh) energii elektrycznej można wyprodukować około 3 do 5 kWh ciepła. Innymi słowy, współczynnik wydajności pompy (COP – Coefficient of Performance) wynosi od 3 do 5. Ogrzewając pompą ciepła, można obniżyć roczne koszty ogrzewania nawet o 50%, porównując je do innych źródeł kopalnych. Koszty będę jeszcze niższe, jeśli zastosowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która będzie dostarczała energię do działania pompy ciepła.

Wykorzystując pompę ciepła do ogrzewania, mamy pewność niskich kosztów eksploatacji i zapewnienia komfortu cieplnego w budynku (grzanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody). Budynek, w którym będzie zainstalowana pompa ciepła, nie wymaga doprowadzania instalacji gazowej oraz budowy komina. Urządzenie jest bezobsługowe, bezpieczne w eksploatacji i co najważniejsze przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystuje odnawialne źródła energii – podkreśla Grzegorz Łukasikproduct manager Bosch Termotechnika.

Pompy ograniczają wykorzystanie energii z paliw kopalnych czy innych źródeł nieodnawialnych. W czasie pracy pompy ciepła nie następuje żaden proces spalania, zatem nie przyczynia się do powstawania smogu, tak bardzo uciążliwego, szczególnie w okresie grzewczym. Pompy ciepła mogą też pracować w układzie biwalentnym, w którym są głównym źródłem energii cieplnej wspomaganym w niewielkim stopniu przez kocioł olejowy. Takie rozwiązanie – nadal przyjazne dla środowiska - Buderus wdrożył m.in. w serwisie samochodowym Volvo Biała Podlaska.

Pompy mogą nie tylko ogrzewać dom w miesiącach, gdy występują niskie temperatury, ale także chłodzić go latem. Modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku. Inwerter – oparty na technologii zmiennej prędkości – dostosowuje w sposób ciągły moc pompy ciepła do zapotrzebowania instalacji grzewczej. Użytkownik może stale monitorować ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę oraz czas jej pracy. Możliwe jest również sterowanie czasowe pracą instalacji grzewczej. Co więcej, przy podłączeniu urządzenia do internetu system można obsługiwać zdalnie przy użyciu smartfona lub tabletu.

Warto podkreślić, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stosowanym m.in. w pompach Buderusa (układ chłodniczy zamknięty w dźwiękoszczelnej obudowie) są to urządzenia bardzo ciche. Nie zajmują też dużo miejsca – zasobnik ciepłej wody umieszczony jest w jednej, kompaktowej obudowie.

Szczególnie korzystne dla środowiska (i portfela konsumenta) jest połączenie pompy ciepła z zainstalowanym w budynku systemem fotowoltaicznym. Pompa może być wtedy zasilana samodzielnie wytworzonym prądem, co zdecydowanie zwiększa stopień samowystarczalności energetycznej. System może przechowywać wyprodukowaną w nadmiarze zieloną energię elektryczną w postaci ciepła, którą przechowuje w zasobnikach, a także w samym budynku. Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła pozwala na osiągnięcie wskaźniku zużycia własnego energii pozyskanej ze słońca nawet do 50%, ograniczając zatem koszt jej przechowywania.