Polityka regionalna

16 województw, 314 powiatów i 2477 gmin. Każde z nich to mała ojczyzna dla milionów Polaków. Każde z nich zmaga się z własnym historycznym bagażem i lokalnymi uwarunkowaniami. Część samorządów spowija gęsta smogowa mgła. Część zagrożonych jest pustynnieniem i niedoborami wody. Jeszcze inne muszą zmierzyć się z nieuchronną transformacją energetyczną i przeobrażeniem całych sektorów gospodarki, która przez lata napędzała lokalny rynek pracy. Mimo różnic i odmiennych punktów startu, wciąż wiele je łączy – konieczność walki ze smogiem, działania na rzecz poprawy recyklingu, inwestycje w rozwój czystego transportu zbiorowego. Niezależnie od polityki centralnej, to właśnie na lokalnym, regionalnym szczeblu zapada wiele decyzji, które mają realne przełożenie na życie mieszkańców. Te wybory mogą zaś zbliżać lub oddalać nas od ekologicznych celów, które przed nami stoją. Kluczowa jest wizja i zaangażowanie samorządów. W końcu Polska nie zazieleni się sama. Rozkwitnie tylko wtedy, gdy nie zabraknie pomysłów, pracy i determinacji lokalnych władz.

 

Spis artykułów

Powołano Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

W dniu dzisiejszym, na należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kopalni Jaźwica w Gminie Chęciny podpisano Deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W uroczystym podpisaniu deklaracji wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, w tym Członek Rady Doradców Politycznych Premiera pan poseł Krzysztof Lipiec, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza pan Bartłomiej Orzeł oraz Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz, a także przedstawiciele władz samorządowych, w tym Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i przedstawiciele Miasta Kielce oraz Gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Łagów, Daleszyce i Morawica.

Data dodania: 25.11.2021 r.

Dolnośląskie bezkompromisowe w walce ze smogiem

W trosce o czyste powietrze województwo wykorzystuje możliwości, jakie dają uchwały antysmogowe. Szczególnie restrykcyjne zasady będą obowiązywały od 2028 r. we Wrocławiu i gminach uzdrowiskowych, bo nie będzie możliwe już ogrzewanie budynków węglem. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Dolnośląskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa dolnośląskiego.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Łódzkie walczy z suszą

Wbrew obiegowym opiniom województwo nie pustynnieje, ale tak jak cały kraj doświadcza skutków zmian klimatu, a przede wszystkim niedoboru wody. Samorządy regionu podejmują wiele działań, aby przeciwdziałać skutkom tych zjawisk

Data dodania: 18.04.2021 r.

Łódzkie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa łódzkiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Lubelskie: Głośno mówi się o powietrzu, wodzie i… hałasie!

Region Lubelszczyzny obfituje w gleby o wysokich walorach produkcyjnych. To sprawia, że gospodarka jest tu nierozerwalnie związana z rolnictwem, na którym opiera się także przemysł. Dzięki temu województwo jest jednym z najczystszych w kraju, jednak władze i społeczeństwo nie mogą spocząć na laurach. Występujące tu ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 i PM2,5 oraz benzoapirenem jest wynikiem ogrzewania domów paliwami niskiej jakości i transportu. Jaki jest plan naprawczy?

Data dodania: 17.04.2021 r.

Lubelskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa lubelskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Podkarpackie edukuje mieszkańców i gminy

Poprawa jakości powietrza to dla samorządu nie tylko obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim działanie na rzecz życia i zdrowia mieszkańców. Władze województwa robią wiele, aby przekazać im potrzebną na ten temat wiedzę.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Podkarpackie popiera Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta

Problem z odpadami nie omija i tego województwa. Mimo że wskaźniki recyklingu rosną, to nawet posortowane odpady nie znajdują nabywców. Zdaniem województwa czas na zdecydowane, ogólnokrajowe działania. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Podkarpackie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa podkarpackiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Mazowsze prowadzi zróżnicowaną politykę ochrony powietrza

Jest to wymuszone specyfiką regionu, gdzie obszary bardzo rozwinięte gospodarczo sąsiadują z tymi rozwiniętymi mniej. Samorząd stara się także uświadamiać mieszkańców o tym, jak ważne są ich działania. Tymczasem większość z nich nadal za zanieczyszczenia obwinia przemysł

Data dodania: 17.04.2021 r.

Mazowsze to nie tylko problemy Warszawy

To region typowo rolniczy, dlatego susza spowodowana zmieniającym się klimatem ma negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców. Wyzwania przed samorządem stawia także gospodarka odpadami komunalnymi, których masa ciągle rośnie. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Mazowieckie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa mazowieckiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Warmińsko-mazurskie walczy o czystsze powietrze i wodę

Walory przyrodnicze, duży udział obszarów leśnych oraz liczne jeziora sprawiają, że województwo warmińsko-mazurskie przyciąga osoby spragnione dóbr natury. Niestety, w dużej mierze przez turystykę, a także rolnictwo i przemysł drzewny stan środowiska wodnego, będącego największym atutem regionu, jest zły. Jak władze samorządowe i wojewódzkie starają się zmienić ten stan rzeczy?

Data dodania: 18.04.2021 r.

Warmińsko-Mazurskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa warmińsko-mazurskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Pomorskie dla klimatu: Pożyczki, inwestycje i systemowe wsparcie ochrony powietrza

Region wyróżniający się dużym zróżnicowaniem przyrodniczym i krajobrazowym zaprasza do bliższego poznania fanów terenów zielonych oraz aktywnego wypoczynku. Duże zasoby leśne plasują województwo pomorskie na 3 miejscu w Polsce. Mają także niebagatelny wpływ na jakość powietrza, która w połączeniu z systematycznymi spadkami stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jest tu naprawdę dobra. Co w takim razie można jeszcze poprawić? Sprawdzamy.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Pomorskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa pomorskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Zachodniopomorskie ekologicznym liderem

Pomorze Zachodnie od lat ma aspiracje, aby być najbardziej zielonym z polskich województw. Już teraz jakość powietrza jest tu najlepsza w Polsce, a większość wykorzystywanej energii elektrycznej pochodzi z OZE. Dodatkowo rok 2021 ogłoszono tu Rokiem Ekologicznym z pakietem warsztatów kąpieli drzewnych czy sadzenia drzew, budowy murali pochłaniających zanieczyszczenia, a także rajdów rowerowych szlakami przyrody. W tym przypadku wszystko jednak zależy od sytuacji pandemicznej i obostrzeń sanitarnych 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Zachodniopomorskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa zachodniopomorskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Małopolska pionierem walki o czyste powietrze

Przyjęte uchwały antysmogowe, zwłaszcza wprowadzająca całkowity zakaz stosowania paliw stałych uchwała dla Krakowa, stały się wzorem dla kolejnych regionów. Efekty stosowanych ograniczeń są już widoczne. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

ekoMałopolska – zależy nam na środowisku

Tatry, Pieniny, Gorce, łańcuch Beskidu – region, który ma takie skarby, nie może być obojętny na potęgę natury. Małopolanie zawsze żyli zgodnie z jej rytmem. Jednak w ciągu kilkudziesięciu lat intensywnego rozwoju przemysłowego i technologicznego równowaga środowiskowa została zachwiana we wszystkich regionach Europy. Małopolska może poszczycić się tym, że szybko dostrzeżono tu konieczność ochrony naturalnych bogactw środowiska, a realizowane w tym celu projekty są inspiracją dla innych samorządów regionalnych i lokalnych.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Małopolskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa małopolskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Śląskie pod błękitnym niebem

To szczególny region, gdzie z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia człowiek wywiera ponadprzeciętny wpływ na środowisko. Województwo czeka jednak w przyszłości transformacja, ale już dzisiaj stawia na poprawę jakości powietrza. 

Data dodania: 17.04.2021 r.

Śląskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa śląskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Świętokrzyskie uwalnia potencjał

Województwo z jednej strony stara się odciążać środowisko naturalne, skupiając się na rozwijaniu gospodarki odpadami i ochrony powietrza, a z drugiej wspiera naturę np. w jej własnej zdolności do retencji wodnej. Likwiduje przy tym wieloletnie zaniedbania i wprowadza unikatowe w skali kraju rozwiązania. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Świętokrzyskie przoduje w działaniach związanych z ochroną środowiska

Województwo świętokrzyskie posiada cenne walory przyrodnicze i bogate tradycje w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Świętokrzyski Park Narodowy, utworzony w 1950 r., jest jednym z najstarszych w Polsce. Województwo może pochwalić się najwyższym w kraju udziałem powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni ogólnej (65%). Puszcza Jodłowa, gołoborza w Górach Świętokrzyskich, jaskinia „Raj” koło Chęcin czy wiekowy dąb „Bartek” w Zagnańsku to jedne z wielu przykładów miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów. W ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwija się również w regionie agroturystyka oraz różne formy turystyki aktywnej.

Data dodania: 11.08.2021 r.

Świętokrzyskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa świętokrzyskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Wielkopolska: oddycha się lżej, ale smog nadal truje

W Wielkopolsce z każdym rokiem poprawia się jakość powietrza, jednak benzo(a)piren nadal utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie. Jaki jest plan na pozbycie się tego palącego problemu? Ambitny! Jeszcze większy nacisk na edukację, a co za tym idzie wzmacnianie świadomości społecznej, dofinansowania wspierające działania na rzecz czystego powietrza oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Czas… start! 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Wielkopolskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa wielkopolskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Podlaskie: „Zielone płuca Polski” walczą z odpadami i brakiem wody

Podlasie to bogactwo ponadprzeciętnych wartości przyrodniczych. Przede wszystkim bardzo duże zalesienie, sporo użytków zielonych, terenów bagiennych i wód. Można tu przyjechać, by pooddychać pełną piersią i wręcz zachłysnąć się czystym powietrzem. Nie oznacza to jednak, że region nie boryka się z problemami ekologicznymi. Są nimi głównie narastający brak wody i gospodarowanie odpadami. Jak władze regionu zamierzają z nimi walczyć?

Data dodania: 18.04.2021 r.

Podlaskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa podlaskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Opolskie walczy o czystsze powietrze

To najmniejsze i jedno z najcieplejszych województw w Polsce - to region wyjątkowy, nie tylko ze względu na swoją „kompaktowość”, w której należy dostrzegać jego siłę, ale przede wszystkim ze względu na inteligentne wykorzystanie położenia, walorów przyrodniczych i wielokulturowości. Na uwagę zasługuje też urodzajna gleba, bogactwo surowców mineralnych, zasoby leśne i wodne. Stawia się tu na edukację ekologiczną, szczególnie dzieci i młodzieży oraz dobre środowiskowe zarządzanie! Władze województwa walczą o czyste powietrze – jak zamierzają sprawić, by oddychało się lepiej?

Data dodania: 18.04.2021 r.

Opolskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa opolskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Kujawsko-Pomorskie - środowisko dziś i jutro

Ogólna powierzchnia jezior zlokalizowanych na terenie województwa stanowi 9% powierzchni wszystkich akwenów w kraju. Samorząd i urzędnicy są jednak rzuceni na głęboką wodę, jeśli chodzi o walkę z jej zanieczyszczeniem. Dodatkowym problemem środkowo-zachodniej i południowej części regionu jest rzadkość występujących tu opadów atmosferycznych, która oceniana jest jako jedna z najniższych w kraju. Jakie działania są podejmowane przez władze lokalne, by przeciwdziałać negatywnym skutkom suszy i działalności człowieka w tym regionie? Sprawdzamy!

Data dodania: 18.04.2021 r.

Kujawsko-Pomorskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa kujawsko-pomorskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.

Lubuskie - eko bilans

Klimatyczne plusy i minusy województwa lubuskiego

Data dodania: 19.04.2021 r.