Pomorskie dla klimatu: Pożyczki, inwestycje i systemowe wsparcie ochrony powietrza

Region wyróżniający się dużym zróżnicowaniem przyrodniczym i krajobrazowym zaprasza do bliższego poznania fanów terenów zielonych oraz aktywnego wypoczynku. Duże zasoby leśne plasują województwo pomorskie na 3 miejscu w Polsce. Mają także niebagatelny wpływ na jakość powietrza, która w połączeniu z systematycznymi spadkami stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jest tu naprawdę dobra. Co w takim razie można jeszcze poprawić? Sprawdzamy.
Województwo pomorskie w 33% stanowią tereny podlegające ochronie. To między innymi:
  • 2 parki narodowe (Słowiński i Bory Tucholskie, będące jednym z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce),
  • 9 parków krajobrazowych,
  • Ponad 100 rezerwatów przyrody,
  • Kilkadziesiąt obszarów chronionego krajobrazu,
  • Wiele pomników przyrody.

Obszar Natura 2000 obejmuje tereny o największym znaczeniu dla zachowana zagrożonych lub zapewnienia ochrony bardzo rzadko występującym gatunkom roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych mających szczególną wartość przyrodniczą dla całej Europy. Tylko na terenie województwa pomorskiego możemy spotkać między innymi sieweczkę morską, rybitwę czubatą czy popielatą. Na odwiedzających te tereny czekają także inne atrakcje. Żuławy kuszą koleją wąskotorową oraz obrotowym mostem w Rybinie. Warta uwagi jest również malownicza Pętla Żuławska.

Woda jest tu prawdziwym bogactwem

Poszukiwacze skarbów natury nie będą zawiedzeni. Na tych obszarach bez problemu odnajdą tak zwane perły Pomorza, czyli unikatowe jeziora lobeliowe na Pojezierzu Pomorskim i Kaszubskim oraz w Borach Tucholskich. Ich łączna liczba przekracza 18 tysięcy, a aż 10 z jezior może poszczycić się powierzchnią ponad 500 ha.

Dobrej jakości wody podziemne to struktury wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu, niewymagające skomplikowanego uzdatniania. Pozwalają one na zaopatrzenie w wodę potrzebną do realizacji celów komunalnych i przemysłowych.

Czyste powietrze - Pomorskie jest NA TAK!

Władze województwa pomorskiego dokładają wszelkich starań, by na jego terenie oddychało się czystym powietrzem. Efekty są „widoczne gołym okiem”, a na pewno odczuwalne. I to dosłownie!

Według danych GUS z 2018 r. województwo pomorskie zajęło 12. miejsce pod względem zanieczyszczeń gazowych i 13. miejsce pod względem zanieczyszczeń pyłowych. Te z roku na rok maleją, co jest możliwe między innymi dzięki ograniczeniu emisji związanej z energetyką przemysłową oraz wybudowaniu instalacji odsiarczania spalin, gwarantujące spadek ilości emisji dwutlenku siarki.

Warto nadmienić, że w 2018 r. zakłady uznane za szczególnie uciążliwe zlokalizowane na terenie Pomorza wyemitowały do atmosfery ogółem 18,4 tys. t zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez dwutlenku węgla), tj. o 15,5%, mniej niż w 2017r.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie pomorskim jest emisja antropogeniczna, związana w większości z procesami spalania paliw w celach energetycznych oraz procesach technologicznych. Negatywnie na jakość powietrza wpływa także transport drogowy, kolejowy, wodny i lotniczy oraz… sektor komunalno-bytowy. Choć ten został wymieniony, jako ostatni - w tej niechlubnej dyscyplinie zajmuje miejsce na podium. W dużej mierze to on odpowiada za notowane na terenie województwa przekroczenia  stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jak czytamy na oficjalnej stronie https://www.pomorskie.eu/, na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem tego ostatniego narażonych jest co najmniej 48 procent mieszkańców Pomorza.

Smog? Tu mówi się mu STOP

Na terenie województwa podejmowane są liczne działania mające na celu poprawę stanu środowiska. Są to zarówno dofinansowania, jak i wprowadzanie rozwiązań systemowych. Do jednych z nich należy zaliczyć tak zwane uchwały antysmogowe, obowiązujące na Pomorzu.

Zakładają one, że mieszkańcy miast, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, nie mogą stosować kotłów na paliwa stałe. Od początku 2020 roku zakazane jest stosowanie paliw najgorszej jakości, czyli np. mułów węglowych, a do 2026 roku mają zostać wycofane kolejne punkty grzewcze.

Pożyczki na termomodernizację budynków

Wymiana przestarzałych i nieefektywnie punktów grzewczych to dopiero początek. W ramach walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery oraz eliminacji strat ciepła duży nacisk kładzie się na właściwą termomodernizację budynków. Na celowniku znajdują się nie tylko nieruchomości pozostające w rękach prywatnych właścicieli, ale także budynki użyteczności publicznej.

Samorząd województwa oferuje mieszkańcom regionu preferencyjne pożyczki przeznaczone na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 – To może być np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków, przebudowa instalacji grzewczej czy montaż wodomierzy i podzielników ciepła. Może to być też montaż zupełnie nowej instalacji OZE, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, nowego systemu sterowania oświetleniem i zarządzania energią  – wylicza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ze wsparcia korzysta już 75 podmiotów, a łączna kwota pożyczek to blisko 29 mln złotych.  

Pomorskie wspiera przedsiębiorców, którzy dbają o środowisko

Na finansową pomoc przy realizacji inicjatyw ekologicznych mogą liczyć nie tylko mieszkańcy. Samorząd województwa oferuje system wsparcia firmom, które chcą działać w zgodzie z naturą. Z myślą o nich uruchomiono dwa programy:
  • Pożyczka na innowację - przyznawana jest na prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii, które przyczyniają się do oszczędności surowców i energii. Z pożyczek skorzystało już 10 pomorskich firm, a ich łączna wartość to prawie 26,7 mln zł.
  • Pożyczka profilowana - kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają w swojej działalności rozwiązania oszczędzające energię i inne surowce. Takie wsparcie, o łącznej wartości ponad 20 mln zł uzyskało do tej pory 38 firm. 

Podsumowanie

Region województwa pomorskiego wyróżniająca się dużym zróżnicowaniem przyrodniczym i krajobrazowym. Obszar podlegający ochronie stanowi 33% terenu i tuż obok pereł Pomorza (unikatowych jezior lobeliowych) stanowi jeden z największych bogactw regionu.

Według danych GUS z 2018 r. województwo pomorskie zajęło 12. miejsce pod względem zanieczyszczeń gazowych i 13. miejsce pod względem zanieczyszczeń pyłowych, które systematycznie maleją. Nie oznacza to jednak, że władze oraz mieszkańcy mogą spocząć na laurach. Sektor komunalno-bytowy jest największym emitorem pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w tym regionie. Na szkodliwe skutki oddychania powietrzem z wysokim stężeniem tego ostatniego narażonych jest co najmniej 48 procent mieszkańców Pomorza.

W poprawie jakości powietrza mają pomóc przyjęte uchwały antysmogowe oraz pożyczki na termomodernizację budynków (prywatnych i użytku publicznego) oraz innowacyjne i ekologiczne rozwiązania.

Tekst opracowany przez Redakcję TOGETAIR na podstawie materiałów UM woj. Pomorskiego

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale